O PROJEKTE  +  KONTAKT

Štvrtok 22. 11. 2018  |   MENINY OSLAVUJE - Cecília

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, preto ťažiskový dôraz v programe kladieme na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú, ale aj paliatívnu starostlivosť. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva (tasr, 23. 8. 2018)
Ak by len štyri percentá ľudí schopných darovať krv tak urobili, Slovensko by bolo sebestačné. Ján Gyárfáš, primár hematologicko-transfúzneho odd. Nár. onkologického ústavu (tasr, 14. 8. 2018)
Slovensko sa dostáva do skupiny krajín, ktoré začínajú spolurozhodovať o zdravotnom stave planéty. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdrav. a sociálnej práce sv. Alžbety, BA (tasr, 18. 7. 2018)
Podľa mňa je darovanie krvi ten najušľachtilejší čin, pretože človek dáva niečo zo seba, čo druhému môže zachrániť život. Richard Raši, podpredseda vlády SR, držiteľ bronzovej Janského plakety (tasr, 11. 6. 2018)
Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého základnou náplňou je čo najviac minimalizovať priame i nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia. Dušan Piršel, Inštitút pre prac. rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH, 5. 6. 2018)
My mnohokrát nevieme, že aj na Slovensku máme významných vedcov, ktorí pracujú na projektoch, ktoré sú nielen slovenského, ale aj európskeho významu, a spolupracujú s najvýznamnejšími vedeckými pracoviskami vo svete. Stanislav Špánik, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR (tasr, 29. 5. 2018)
V posledných rokoch sa v európskych krajinách šíri vážna epidémia - obezita a nadváha, ktorá je už aj u detí spojená so srdcovými ochoreniami. Zlé stravovacie návyky a nedostatok fyzickej aktivity spôsobujú ďalšie zdravotné problémy. Stanislav Špánik, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR (tasr, 23. 4. 2018)
Chcem, aby pacienti pri vstupe do nemocníc cítili, že je o nich záujem. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (tasr, 3. 4. 2018)
Zlepšenie bezpečnosti liekov a výsledkov liečby pomocou skracovania výrobných časov a zvýšenia efektívnosti procesov umožnia spoločnostiam poskytovať individuálnejšiu a cielenejšiu starostlivosť o pacientov. Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte (tasr, 13. 2. 2018)
Postupnými krokmi predpokladáme zvýšenie reálnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR (tasr, 14. 2. 2018)
Samotný pohľad na nemocnice, či sú rentabilné, alebo nerentabilné, nie je správny. Pretože sa pozeráme na zdravie ako na tovar a predmet biznisu. To je neprijateľné, preto si náš kraj ako jediný zachoval nemocnice vo vlastníctve. Juraj Blanár, žilinský župan (tasr, 31. 10. 2017)
Slovenské zdravotníctvo nie je v takom katastrofálnom stave, aby ľudia v obave o svoje zdravie museli dávať úplatky. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva (tasr, 22. 10. 2017)
Pre VšZP nie je poistenec číslom. V záujme jeho zdravia je pripravená byť mu ako doteraz stabilným a spoľahlivým partnerom. Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (iH, 7. 9. 2017)
Keby bolo viac ľudí, ktorí sa pravidelne hýbu a zdravo sa stravujú, mali by sme viac peňazí na liečbu ľudí, ktorí vznik svojho ochorenia nemohli ovplyvniť. Martin Kultan, generálny riaditeľ poisťovne Dôvera (Running, 3/2017)
Väčšina zdravotníckych zariadení je neschopná udržať si aspoň vyrovnané hospodárenie a pri súčasne nastavených podmienkach absolútne nepočítajú s podieľaním sa na úhradách liekov pacientov. Katarína Félixová, predsedníčka spoločnosti Parkinson Slovensko (tasr, 4. 8. 2017)
Rozvoj biomedicíny je jednou z hlavných priorít Slovenskej republiky, ktorá je nevyhnutná pre zdravú populáciu a diverzifikáciu ekonomiky. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR (tasr, 14. 7. 2017)
Mám problém s poplatkami, ktoré nezvyšujú žiadnu prídavnú hodnotu pre pacientov, to znamená, ak niekto podmieňuje bez doplnkových služieb iba objednanie sa na termín. Problém bol, že ambulantní lekári si často pýtali peniaze a neodpracovali v zásade žiadnu prácu navyše a tieto peniaze už boli hradené z verejného zdravotného poistenia. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva (tasr, 7. 6. 2017)

Najnovšie

Facebook


Instagram


ihodnoty_monitor