O PROJEKTE  +  KONTAKT

Pondelok 15. 7. 2019  |   MENINY OSLAVUJE - Henrich

Slovenský Zákonník práce patrí medzi štyri najlepšie zákonníky práce v Európe. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 9. 7. 2019)
Sme presvedčení o tom, že výsledky slovenskej ekonomiky umožňujú rast minimálnej mzdy tak, ako sme to už v minulom roku vyslovili – tých 635 eur. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 9. 7. 2019)
V konečnom dôsledku sociálna ochrana ako preventívny nástroj sociálnej politiky je lacnejší ako všetky ďalšie nástroje, ktoré budú použité na odstránenie dôsledkov (aj) klimatických zmien. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (iH, 12. 6. 2019)
Som presvedčený, že v miere nezamestnanosti sme stále nenarazili na dno a vieme ísť ešte nižšie, napr. aj na 4,5 %. Máme totiž medzi evidovanými množstvo takých, ktorí vedia, môžu a najmä chcú pracovať. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 21. 5. 2019)
Som presvedčený, že najlepšou sociálnou politikou je dať ľuďom prácu, ak o ňu stoja. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 15. 5. 2019)
Len investícia do mladých nám môže garantovať dosiahnutia dlhodobých cieľov, ako je napríklad dôstojné pracovné prostredie pre všetkých. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (iH, 2. 5. 2019)
„Výskumy dokázali, že deti z málo podnetného prostredia, ktoré navštevovali materské škôlky, majú pri ďalšom vzdelávaní omnoho menšie adaptačné problémy, väčšiu šancu ukončiť základnú školu a následne pokračovať na strednej škole. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR (iH, 26. 4.
Domnievam sa, že by zodpovedná správa vecí verejných mala v tejto oblasti zahŕňať aj snahu o čo najvyššiu úroveň ochrany zamestnaneckých práv a o čo najvyšší stupeň ekonomickej demokracie. Petr Pavlík, predseda pražskej organizácie sociálnej demokracie (iH, 16. 4. 2019)
Zastupovanie zamestnancov nielen v kontrolných, ale aj v riadiacich orgánoch obchodných spoločností je na úrovni európskych krajín praxou a štandardom od roku 1950, kedy bol prijatý prvý taký zákon v Nemecku. Petr Pavlík, predseda pražskej organizácie sociálnej demokracie (iH, 16. 4. 2019)
My chceme mať spokojných zamestnancov. Patríme do Európskej únie, podieľame sa na excelentnom výkone U. S. Steel Košice a zaslúžime si za európsku prácu, európsku plácu. Juraj VARGA, predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice (iH, 10. 4. 2019)
Európsky orgán práce bude poskytovať informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri cezhraničnej pracovnej mobilite, bude taktiež koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 5. 4. 2019)
Sociálny dialóg medzi odbormi, zamestnávateľmi a vládou hrá významnú úlohu nielen na Slovensku, ale je to aj základný nástroj stability v rámci Európskej únie. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 28. 3. 2019)
Príliš veľké rozdiely v odmeňovaní a v dávkach medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých krajín, podkopávajú dôveru v európsky projekt ako taký. Európsky pilier sociálnych práv je naším spoločným záväzkom pracovať smerom k vyrovnávaniu existujúcich sociálnych nerovností naprieč Úniou. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 15. 3. 2019)
...iba spokojný zamestnanec je schopný vytvárať vyššie hodnoty, len takto dokážeme z neho vyťažiť jeho najlepšiu pracovnú schopnosť a silu. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Jednou z tém, ktoré azda nikdy nestratia na svojej aktuálnosti a vždy budú dôležitým zdrojom konfliktu medzi tými, ktorí mzdy vyplácajú a medzi ich prijímateľmi, je výška minimálnej mzdy. Richard Klokner, šéfredaktor periodika ePráca (ePráca 02/2019)
Časy zlých pracovných podmienok a nízkych platov sa postupne, aj keď veľmi pomaly, zo Slovenska vytrácajú a mys a musíme postarať o to, aby zmizli úplne. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Minimálna mzda je jedným zo základných nástrojov zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Marta Hašková, Konfederácia odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Myslím si, že v našej mladej republike musíme byť trpezliví a vysvetľovať všetkým zamestnancom, že členstvo v odboroch je dôležité. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Jedinou cestou, ako zaistiť dostatok prostriedkov vo verejných rozpočtoch a udržať sociálny zmier v našej krajine, je zavedenie spravodlivej progresívnej dane pre právnické i fyzické osoby. Daniela Vašátková, podpredsedníčka Mladých sociálnych demokratov v Českej republike (iH, 1. 3. 2019)
Budeme pokračovať v nastolenom trende a požadovať 60 % z priemernej mzdy, čiže môžeme kľudne hovoriť, že minulého roku nám nebola splnená naša požiadavka vo výške 635 EUR a teda s takýmto návrhom pôjdeme do rokovaní aj na rok 2020. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (iH, 19. 2. 2019)
Iba silné odbory s veľkou členskou základňou sú rovnocenným partnerom každému zamestnávateľovi. František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR (ePráca, 01/2019)
Právo na štrajk je jedným zo základných práv vyspelej demokracie, ktoré je na Slovensku garantované ústavou. František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR (ePráca, 01/2019)
Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 8. 2. 2019)
Všetci pracujúci ľudia v Európe si zaslúžia zvýšenie miezd, riešenie mzdových rozdielov a posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 6. 2. 2019)
Je známe, že nadčasy ovplyvňujú náladu, množstvo stresu a dlhodobé zaťažovanie prináša aj menej viditeľné riziko – problémy so srdcom. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Jednou z výhod skrátenia pracovného času pre zamestnávateľa môže byť napr. benefit spokojného a viacej oddýchnutého zamestnanca. Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (ePráca, 11-12/2018)
Existuje súvislosť medzi dĺžkou pracovného času a hospodárskou prosperitou, pričom všeobecne platí, že krajiny s kratšou dĺžkou práce sú na tom ekonomicky lepšie. Kateřina Smejkalová, politologička (ePráca, 11-12/2018)
Osemhodinový pracovný čas vznikol spolu so vznikom odborov a v súvislosti s bojom za práva zamestnancov, keďže charakter práce a pracovných vzťahov sa významne zmenil. Marta Hašková, analytička KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Je dosť možné, že jedného dňa bude oficiálne nočná práca vyhlásená za mimoriadne rizikovú vzhľadom na vznik rakoviny. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Najznámejším prípadom celoštátneho skrátenia pracovného času na 7 hodín denne je Francúzsko, ktoré túto reformu prijalo počas vlády socialistov koncom 20. storočia. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (ePráca, 11-12/2018)
Žiaden príplatok nenahradí prípadné škody na zdraví človeka. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Krátenie pracovného času nie je cieľom. Je to prostriedok ku skvalitneniu života pracujúcich. Roland Klokner, šéfredaktor dvojmesačníka ePráca (ePráca, 11-12/2018)
Pre ľavicu bolo skracovanie pracovného času vždy jednou z najvyšších priorít. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (ePráca, 11-12/2018)
Odbory vo svojej kontrolnej činnosti zisťujú opakovane nedostatky pri organizovaní práce nadčas a práce v noci. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri Konfederácii odborových zväzov SR (ePráca, 11-12/2018)
Odborové hnutie je stále najsilnejšou mierovou a demokratickou silou na svete. Svetová finančná kríza vyvolala nespravodlivosť systému voči pracujúcim. Organizovaná pracovná sila je najlepšou obranou demokracie. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (iH, 02. 12. 2018)
Zaškolenie či vzdelávanie domáceho zamestnanca je pre zamestnávateľa lepšia investícia ako náklady a riziká spojené so zamestnaním cudzinca. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, 09-10/2018)
Vyššie mzdy a zlepšovanie zamestnaneckého prostredia sú hlavným motivátorom pre návrat emigrantov na Slovensko. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, 09-10/2018)
Zastávame názor, že súkromné záujmy spoločností, firiem, zamestnávateľov a dosahovanie benefitov a ziskov nemôžu byť nadradené ochrane zamestnancov, všeobecnej bezpečnosti a verejnému záujmu. Marta Hašková, Konfederácia odborových zväzov SR (ePráca, 09-10/2018)
Vládne nariadenie o raste minimálnej mzdy pomôže najhoršie odmeňovaným zamestnancom a vytvorí tlak na rast ďalších miezd v českej ekonomike. Presadenie nášho návrhu opäť potvrdzuje, že pôsobenie sociálnej demokracie vo vláde je úspešné. Jan Hamáček, predseda ČSSD a český vicepremiér (iH, 20. 11. 2018)
Úsilie zamerané na dlhodobo nezamestnaných pokračuje a prináša veľmi konkrétny efekt. Dopomáhajú k tomu aj viaceré opatrenia v súvislosti s minimálnou mzdou. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 19. 11. 2018)
Zvyšovanie minimálnej mzdy má pozitívny dopad nielen na 150-tisíc českých zamestnancov, ktorí ju poberajú, ale aj na všetkých pracujúcich, pretože vedie ku zvyšovaniu priemernej mzdy. Jana Maláčová, česká ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 20. 11. 2018)
Kolektívne vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi má kľúčový význam z pohľadu úspešného napredovania podniku, motivácie zamestnancov. Jozef Krabáč, manažér spoločnosti Trexima (ePráca, 07-08/2018)
Na Slovensku nutne potrebujeme zvýšiť kúpnu silu obyvateľstva, aby sme pomohli malým a stredným podnikateľom v predaji ich produkcie. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Musíme posilňovať informačnú a technologickú gramotnosť našich členov, odborárov, ale aj všetkých zamestnancov. Radka Hudecová, Odborový zväz zamestnancov obrany (kozsr.sk, 8. 11. 2018)
Situácia na trhu práce sa mení veľmi rýchlo a odbory musia flexibilne reagovať a prispôsobovať metódy a formy svojho pôsobenia tak, aby bolo cítiť, že sú aktívnym účastníkom na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Na Slovensku nebol zaznamenaný ani jeden prípad krachu životaschopnej firmy po zvýšení minimálnej mzdy. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Systém duálneho vzdelávania výrazne podporujeme, pretože si myslíme, že je vynikajúcim zdrojom nových zamestnancov, no predovšetkým účinným nástrojom na získavanie mladej generácie. Ladislav Tarabík, zástupca firmy HF Najus, a. s., Dubnica nad Váhom (iH, 6. 11. 2018)
Hrozby súvisiace so zvyšovaním minimálnej mzdy, zvýšená nezamestnanosť, krach niektorých podnikateľských subjektov a pod., nie sú pravdivé. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Ekonomické problémy zamestnávateľa by nemali vplývať na úroveň starostlivosti o život, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Chcel by som pripomenúť, že spravodlivá minimálna mzda nemôže byť chápaná iba ako ekonomický náklad zamestnávateľa. Má aj sociálny rozmer. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Človek nemusí byť vysokoškolským ekonómom, aby pochopil, že primerané a spravodlivé mzdy musíme najprv vyprodukovať. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Sila odborov spočíva v počte ich členov. V boji za lepšie podmienky sa nemôžeme spoliehať na nikoho iného, iba sami na seba. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Zamestnanec nechodí do práce preto, lebo miluje zamestnávateľa, ale preto, lebo miluje svoju rodinu. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Samotný Jaguar Land Rover už investoval približne 7,5 milióna eur do vlastnej akadémie, aby sa vyhol nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v ďalších rokoch. Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 25. 10. 2018)
Dostať za odvedenú prácu najvyššiu možnú mzdu je zase legitímnou a oprávnenou požiadavkou zamestnancov. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Ak odbory fungujú na pracovisku tak, ako by mali, robia svojou prácou službu aj zamestnávateľovi. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Som presvedčený, že práca v dopravnom priemysle ponúka mladým ľuďom do budúcnosti zaujímavú perspektívu. Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (tasr, 16. 10. 2018)
Podľa analýz je zrejmé, že 90% odborne vzdelaných ľudí sa na trhu práce uplatní bez akýchkoľvek problémov. Pre tých, ktorí sú navyše zapojení do systému duálneho vzdelávania, je táto pravdepodobnosť 100%. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 5. 10. 2018)
Výška minimálnej mzdy priamo motivuje výšku priemernej mzdy. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 9. 10. 2018)
Hlavnou prioritou sa teraz stáva tlak na rast miezd. Erik Tomáš, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 30. 9. 2018)
Ľudia sa narobia ako kone, a potom majú právo si oddýchnuť. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 29. 9. 2018)
V evidencii máme stále viac ako 72.000 dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (TASR, 17. 9. 2018)
Svet odborárov a sociálnych demokratov hovorí jasne, že štát by mal v starostlivosti o svojich občanov prijímať aj niektoré regulatívy, medzi ktoré patrí jasne vymedzený vek odchodu do dôchodku. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR (iH, 18. 9. 2018)
Sú objektívne dôvody, aby sme deti, ktoré sa teraz rodia nedostali do pozície, že budú robiť donekonečna. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 23. 9. 2018)
Zároveň ma napĺňa hrdosťou, keď si uvedomím, koľko Slovákov sa dokázalo presadiť nielen v Amerike, ale aj v iných kútoch sveta. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR (tasr, 24. 9. 2018)
Odbory majú preukázateľne vysoko pozitívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov, vrátane mzdových. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, máj-jún 2018)
Posledné roky sú jasným dôkazom toho, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Právo na kolektívne vyjednávanie a sloboda združovania sú základnými princípmi efektívneho sociálneho dialógu a dobrých vzťahov na pracovisku. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, máj-jún 2018)
Provokáciou je domnievať sa, že lacná pracovná sila na Slovensku je tou našou najlepšou konkurenčnou výhodou, a preto ju treba udržať. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Základným znakom minimálnej mzdy je zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod. Marta Hašková, KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Pred odbory je minimálna mzda jedným zo základných nástrojov zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Marta Hašková, KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
S veľkým uspokojením konštatujeme, že v prvom čítaní bol schválený zákon, ktorého podstatou bolo, aby sme dali do jednej úrovne najnižšie platové triedy s minimálnou mzdou. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 12. 9. 2018)
V čase nízkej nezamestnanosti a nedostatku pracovných síl je pozitívna každá zmena, ktorá zabráni špekulatívnym evidenciám na úrade práce a pomôže motivovať ľudí zamestnať sa na hlavný pracovný pomer. Percento skutočne nezamestnaných sa tým zreálňuje. Branislav Jančuška, projektový manažér Grafton Slovakia (tasr, 25. 8. 2018)
Zamestnanci chcú byť slobodní, potvrdil náš prieskum, no zároveň im nevadí byť neustále online. Rastúci dopyt po flexibilných kanceláriách sme zaznamenali aj na Slovensku. Karel Pelán, manager spoločnosti Regus pre ČR a SR (tasr, 22. 8. 2018)
Zo spolupráce so slovenskými vysokými školami môžem konštatovať, že je veľmi veľa kvalitných fakúlt, hlavne čo sa týka vedecko-výskumných zameraní, hlavne technických predmetov. Vidím to aj na tých krajanoch, ktorí odchádzajú do zahraničia za pracovnými alebo vedecko-výskumnými možnosťami. Peter Kmec, slovenský veľvyslanec v USA (tasr, 11. 8. 2018)
Je potrebné, aby zamestnanci a zamestnankyne mali podiel z výbornej hospodárskej situácie a pocítili to na svojich mzdách a platoch. Jana Maláčová, česká ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 10. 8. 2018)
Zamestnanci sú tvorcami zákazníckej skúsenosti, takže je nevyhnutné, aby sa firmy o svoje ľudské zdroje starali viac ako dobre. Ľudia, ktorí nemajú radosť z práce, pravdepodobne túto náladu prenesú aj na zákazníkov. Ivana Mazániková, výkonná riaditeľka KPMG na Slovensku (tasr, 2. 8. 2018)
Firmy od mája povinne zverejňujú minimálnu výšky ponúkaných platov, situácia uchádzača je o to jednoduchšia. Ak si uchádzač urobí aspoň základný prehľad, výrazne si tým uľahčí situáciu. Martin Dobiaš, riaditeľ Odboru ľudských zdrojov v ČSOB (tasr, 28. 7. 2018)
Vlastne sme dotlačili aj Európsku radu k tomu, aby do štyroch mesiacov, ako mladý človek stratí prácu alebo ukončí školu, dostal ponuku. Vladimír Maňka, europoslanec za SMER-SD (tasr, 28. 7. 2018)

Najnovšie

Facebook


Instagram


ihodnoty_monitor