O PROJEKTE  +  KONTAKT

Štvrtok 22. 11. 2018  |   MENINY OSLAVUJE - Cecília

Zvyšovanie minimálnej mzdy má pozitívny dopad nielen na 150-tisíc českých zamestnancov, ktorí ju poberajú, ale aj na všetkých pracujúcich, pretože vedie ku zvyšovaniu priemernej mzdy. Jana Maláčová, česká ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 20. 11. 2018)
Kolektívne vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi má kľúčový význam z pohľadu úspešného napredovania podniku, motivácie zamestnancov. Jozef Krabáč, manažér spoločnosti Trexima (ePráca, 07-08/2018)
Na Slovensku nutne potrebujeme zvýšiť kúpnu silu obyvateľstva, aby sme pomohli malým a stredným podnikateľom v predaji ich produkcie. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Musíme posilňovať informačnú a technologickú gramotnosť našich členov, odborárov, ale aj všetkých zamestnancov. Radka Hudecová, Odborový zväz zamestnancov obrany (kozsr.sk, 8. 11. 2018)
Situácia na trhu práce sa mení veľmi rýchlo a odbory musia flexibilne reagovať a prispôsobovať metódy a formy svojho pôsobenia tak, aby bolo cítiť, že sú aktívnym účastníkom na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Na Slovensku nebol zaznamenaný ani jeden prípad krachu životaschopnej firmy po zvýšení minimálnej mzdy. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Systém duálneho vzdelávania výrazne podporujeme, pretože si myslíme, že je vynikajúcim zdrojom nových zamestnancov, no predovšetkým účinným nástrojom na získavanie mladej generácie. Ladislav Tarabík, zástupca firmy HF Najus, a. s., Dubnica nad Váhom (iH, 6. 11. 2018)
Hrozby súvisiace so zvyšovaním minimálnej mzdy, zvýšená nezamestnanosť, krach niektorých podnikateľských subjektov a pod., nie sú pravdivé. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Ekonomické problémy zamestnávateľa by nemali vplývať na úroveň starostlivosti o život, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Chcel by som pripomenúť, že spravodlivá minimálna mzda nemôže byť chápaná iba ako ekonomický náklad zamestnávateľa. Má aj sociálny rozmer. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Človek nemusí byť vysokoškolským ekonómom, aby pochopil, že primerané a spravodlivé mzdy musíme najprv vyprodukovať. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Sila odborov spočíva v počte ich členov. V boji za lepšie podmienky sa nemôžeme spoliehať na nikoho iného, iba sami na seba. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Zamestnanec nechodí do práce preto, lebo miluje zamestnávateľa, ale preto, lebo miluje svoju rodinu. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Samotný Jaguar Land Rover už investoval približne 7,5 milióna eur do vlastnej akadémie, aby sa vyhol nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v ďalších rokoch. Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 25. 10. 2018)
Dostať za odvedenú prácu najvyššiu možnú mzdu je zase legitímnou a oprávnenou požiadavkou zamestnancov. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Ak odbory fungujú na pracovisku tak, ako by mali, robia svojou prácou službu aj zamestnávateľovi. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Som presvedčený, že práca v dopravnom priemysle ponúka mladým ľuďom do budúcnosti zaujímavú perspektívu. Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (tasr, 16. 10. 2018)
Podľa analýz je zrejmé, že 90% odborne vzdelaných ľudí sa na trhu práce uplatní bez akýchkoľvek problémov. Pre tých, ktorí sú navyše zapojení do systému duálneho vzdelávania, je táto pravdepodobnosť 100%. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 5. 10. 2018)
Výška minimálnej mzdy priamo motivuje výšku priemernej mzdy. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 9. 10. 2018)
Hlavnou prioritou sa teraz stáva tlak na rast miezd. Erik Tomáš, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 30. 9. 2018)
Ľudia sa narobia ako kone, a potom majú právo si oddýchnuť. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 29. 9. 2018)
V evidencii máme stále viac ako 72.000 dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (TASR, 17. 9. 2018)
Svet odborárov a sociálnych demokratov hovorí jasne, že štát by mal v starostlivosti o svojich občanov prijímať aj niektoré regulatívy, medzi ktoré patrí jasne vymedzený vek odchodu do dôchodku. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR (iH, 18. 9. 2018)
Sú objektívne dôvody, aby sme deti, ktoré sa teraz rodia nedostali do pozície, že budú robiť donekonečna. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 23. 9. 2018)
Zároveň ma napĺňa hrdosťou, keď si uvedomím, koľko Slovákov sa dokázalo presadiť nielen v Amerike, ale aj v iných kútoch sveta. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR (tasr, 24. 9. 2018)
Odbory majú preukázateľne vysoko pozitívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov, vrátane mzdových. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, máj-jún 2018)
Posledné roky sú jasným dôkazom toho, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Právo na kolektívne vyjednávanie a sloboda združovania sú základnými princípmi efektívneho sociálneho dialógu a dobrých vzťahov na pracovisku. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, máj-jún 2018)
Provokáciou je domnievať sa, že lacná pracovná sila na Slovensku je tou našou najlepšou konkurenčnou výhodou, a preto ju treba udržať. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Základným znakom minimálnej mzdy je zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod. Marta Hašková, KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Pred odbory je minimálna mzda jedným zo základných nástrojov zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Marta Hašková, KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
S veľkým uspokojením konštatujeme, že v prvom čítaní bol schválený zákon, ktorého podstatou bolo, aby sme dali do jednej úrovne najnižšie platové triedy s minimálnou mzdou. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 12. 9. 2018)
V čase nízkej nezamestnanosti a nedostatku pracovných síl je pozitívna každá zmena, ktorá zabráni špekulatívnym evidenciám na úrade práce a pomôže motivovať ľudí zamestnať sa na hlavný pracovný pomer. Percento skutočne nezamestnaných sa tým zreálňuje. Branislav Jančuška, projektový manažér Grafton Slovakia (tasr, 25. 8. 2018)
Zamestnanci chcú byť slobodní, potvrdil náš prieskum, no zároveň im nevadí byť neustále online. Rastúci dopyt po flexibilných kanceláriách sme zaznamenali aj na Slovensku. Karel Pelán, manager spoločnosti Regus pre ČR a SR (tasr, 22. 8. 2018)
Zo spolupráce so slovenskými vysokými školami môžem konštatovať, že je veľmi veľa kvalitných fakúlt, hlavne čo sa týka vedecko-výskumných zameraní, hlavne technických predmetov. Vidím to aj na tých krajanoch, ktorí odchádzajú do zahraničia za pracovnými alebo vedecko-výskumnými možnosťami. Peter Kmec, slovenský veľvyslanec v USA (tasr, 11. 8. 2018)
Je potrebné, aby zamestnanci a zamestnankyne mali podiel z výbornej hospodárskej situácie a pocítili to na svojich mzdách a platoch. Jana Maláčová, česká ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 10. 8. 2018)
Zamestnanci sú tvorcami zákazníckej skúsenosti, takže je nevyhnutné, aby sa firmy o svoje ľudské zdroje starali viac ako dobre. Ľudia, ktorí nemajú radosť z práce, pravdepodobne túto náladu prenesú aj na zákazníkov. Ivana Mazániková, výkonná riaditeľka KPMG na Slovensku (tasr, 2. 8. 2018)
Firmy od mája povinne zverejňujú minimálnu výšky ponúkaných platov, situácia uchádzača je o to jednoduchšia. Ak si uchádzač urobí aspoň základný prehľad, výrazne si tým uľahčí situáciu. Martin Dobiaš, riaditeľ Odboru ľudských zdrojov v ČSOB (tasr, 28. 7. 2018)
Vlastne sme dotlačili aj Európsku radu k tomu, aby do štyroch mesiacov, ako mladý človek stratí prácu alebo ukončí školu, dostal ponuku. Vladimír Maňka, europoslanec za SMER-SD (tasr, 28. 7. 2018)
Zlepšujúcou sa ekonomikou a príjmovou situáciou je tu šanca, že časť pracovníkov by sa mohla vrátiť domov, čo by riešilo nedostatky na trhu práce. Jozef Dvonč, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (tasr, 25. 6. 2018)
Ak nebudú mať dobré podnikateľské prostredie naše firmy, naši podnikatelia, tak sa nebudeme môcť tešiť z klesajúcej nezamestnanosti. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 25. 6. 2018)
Našou prioritou je, že každá škola na Slovensku do budúcna bude musieť poskytovať rovnakú kvalitu služieb, aby sa nám nedelili školy na elitné a na školy menej kvalitné. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 15. 6. 2018)
Naším výskumom poukazujeme na pozitívny prínos duševného vlastníctva na zamestnanosť a rast. Pracujeme tak, aby politici a občania nemohli mať žiadne pochybnosti o hodnote duševného vlastníctva a o škodách, ktoré vyplývajú z jeho porušovania. António Campinos, riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (tasr, 6. 6. 2018)
Ak by bola prijatá smernica o zosúladení pracovného a súkromného života, znamenalo by to skutočné zlepšenie životov pracujúcich žien a opatrovateľov. Niektoré vlády sa však tomu bránia. Dôrazne naliehame na členské štáty, aby nepovyšovali rozpočet a subsidiaritu nad rovnosť medzi mužmi a ženami a nad pracovné práva. Luca Visentini, generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie (ePráca, 03-04 2018)
Chcela by som otvoriť oči zamestnancom, že jediná cesta, ako kolektívne bojovať za svoje pracovné a sociálne práva, je prostredníctvom členstva v odboroch. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, 03-04 2018)
Dve tretiny ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko pracovať, prichádzajú obsadzovať nízkokvalifikované pracovné miesta. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 27. 4. 2018
Zamestnanosť žien je celkovým problémom, riešiť ho môže ich vstup do sektorov, kde majú prevahu muži. V Aj Ty v IT sa snažíme o rúcanie bariér práve v oblasti informačných technológií, kde majú ženy obrovské možnosti uplatnenia. Petra Kotuliaková, zakladateľka organizácie Aj Ty v IT (tasr, 26. 4. 2018)
Ak chceme kvalitnú prácu od ľudí, musíme za ňu vedieť zaplatiť. Platí to tak pre súkromných zamestnávateľov, ako aj pre štát. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (Facebook, 24. 4. 2018)
Podľa uskutočnených analýz je tu potenciál na vznik státisícov nových udržateľných pracovných miest. Zároveň platí, že finančné prostriedky, ktoré sa štátom pri efektívnejšom nakladaní s odpadom podarí usporiť, môžu byť využité inde, napríklad v sociálnej oblasti. Monika Beňová, europoslankyňa za SMER-SD (tasr, 16. 4. 2018)
Teraz je na rade štát, aby potvrdil svoj sociálny rozmer a vytvoril predpoklady na použitie časti finančných prostriedkov z prebytku systému úrazového poistenia na financovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (e-práca, január-február 2018)
Úlohou učiteľa v dnešnej dobe je byť sprievodcom pre žiakov, ktorí spoznávajú svet na základe vlastných objavov a skúseností. Jana Adamová, produktová manažérka Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne (tasr, 3. 4. 2018)
Každý pracovný úraz a každá choroba z povolania je razantný zásah do kvality života konkrétneho človeka. Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (e-práca, január-február 2018)
Sme presvedčení, že každé jedno euro vložené do prevencie sa nám vráti v podobe zníženia úrazovosti a chorôb z povolania. Jozef Škrobák, predseda OZ prac. baní, geológie a naftového priemyslu SR (e-práca, jan.-feb. 2018)
Potrebujeme špecialistov, ktorí rozmýšľajú viac ako väčšina populácie. Juraj Malcho, ESET (iH, 15. 3. 2018)
Odbory sú predovšetkým prostredníkom medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, september-október 2017)
Plat zamestnanca v každom rezorte, nielen v školstve, by mal byť taký, aby vykryl jeho potreby pre slušný život. Pavel Ondek, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ePráca, nov.-dec. 2017)
Odmeňovanie zamestnancov by malo byť na takej úrovni, aby im zabezpečovalo kvalitný rodinný život bez nutnosti hľadania si ďalších zárobkových pomerov a činností práve na úkor rodinného života. Anton Szalay, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (ePráca, nov.-dec. 2017)
Plat každého zamestnanca by mal byť taký, aby mu umožnil dôstojnú životnú úroveň. Mária Mayerová, Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ePráca, nov.-dec. 2017)
Spoločne neustále upozorňujeme na rozdielnosť miezd medzi krajinami, aj v prípadoch, keď rovnaká firma v inej krajine platí za tú istú prácu rozdielnu mzdu. Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, september-október 2017)
Spravodlivá a adekvátna odmena za vykonanú prácu je základnou garanciou spokojného, motivovaného zamestnanca, rastu jeho životnej úrovne a predpokladom zvyšovania jeho výkonnosti. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, november-december 2017)
Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú najdôležitejšími nástrojmi odborov. Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, september-október 2017)
Nie je správne a ani vhodné zužovať kompetencie odborov len na mzdovú oblasť. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, september-október 2017)
Dá sa povedať, že akýkoľvek absolvent technického smeru je z pohľadu zamestnávateľov zaujímavý. Keďže význam týchto ľudí s meniacou sa štruktúrou ekonomiky iba rastie, môžeme predpokladať, že o päť rokov, keď mladý človek štúdium ukončí, bude záujem o neho ešte vyšší než dnes. Radek Zabloudil, manažér personálno-poradenskej spoločnosti McRoy (tasr, 2. 3. 2018)
Zatraktívnenie kolektívneho vyjednávania a jeho posilnenie by malo byť prioritou nielen odborov, ale aj zamestnávateľov a predstaviteľov štátu. Marta Hašková, Konfederácia odborových zväzov SR (ePráca, september-október 2017)
Kolektívne vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi má nenahraditeľnú úlohu z pohľadu úspešného napredovania podniku, odvetvia a celého národného hospodárstva. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, september-október 2017)
Slovenskí zamestnanci a zamestnávatelia majú široký priestor na sociálny dialóg, ktorý by bolo potrebné vyplniť, tak ako je to vo vyspelej Európe. Marta Hašková, Konfederácia odborových zväzov SR (ePráca, september-október 2017)
Nikto sa v tejto krajine nemôže hanbiť získať remeslo. Poctivé remeslo nie je síce spojené s titulom, ale so zručnosťami, ktoré tento štát potrebuje. Robert Fico, predseda vlády SR (tasr, 18. 2. 2018)
A dobrá práca je najlepšia metóda, ako prežiť slušný život. Pavol Danišovič, skladateľ, hudobník, publicista a manažér (tasr, 18. 2. 2018)
Prácu má viac než 236 miliónov ľudí. Nezamestnanosť stabilne klesá. Túto pozitívnu hospodársku dynamiku by sme mali využiť a zaviesť nové a efektívnejšie práva pre občanov, ktoré sme prezentovali v Európskom pilieri sociálnych práv. Marianne Thyssenová, eurokomisárka pre zamestnanosť (tasr, 12. 2. 2018)
Ľudia nevedia, kedy pôjdu do dôchodku, preto chceme zastropovať vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Bol by to jeden z najnižších stropov v rámci Európy, ale zároveň chceme aj zavedenie preddôchodku. Emil Machyna, predseda OZ KOVO (tasr, 6. 2. 2018)
Náš zámer je, aby sme čo najviac rozšírili systém duálneho vzdelávania. Chceme priniesť know-how a skúsenosti z Nemecka. Slavomír Maličkay, spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (tasr, 2. 2. 2018)
Cestou, ako zvýrazniť pozíciu Slovenska, je umožniť naplnenie očakávaní investorov, ponúknuť lokality s dlhodobo udržateľnou dostupnosťou pracovnej sily a zároveň dobrým cestným napojením do západnej Európy. riaditeľ oddelenia priemyselných nehnuteľností, spoločnosť CBRE (tasr, 31. 1. 2018)
...chceme ísť najmä do podpory tých častí slovenského poľnohospodárstva, kde pôjde o vytváranie nových pracovných miest. Robert Fico, predseda vlády SR (tasr, 31. 1. 2018)
Rastúca ekonomika by mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá. Stále pritom platí, že vo väčšine regiónov Slovenska (najmä západného Slovenska) v súčasnosti nebráni výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti nedostatok nových pracovných miest, ale nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu. Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (tasr, 22. 1. 2018)
Nemôžeme prinášať opatrenia, ktoré budú prospešné len pre horných desaťtisíc. Je nevyhnutné, aby sme dobrú ekonomickú situáciu riešili tak, aby ľudia za primeranú prácu mali aj primeranú plácu. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (tasr, 17. 1. 2018)
Oceňujem, že budeme zvyšovať mzdy, a nemyslím si, že zvýšenie miezd napríklad v prípade práce v nedeľu o 1,10 eura je niečo, čo by malo absolútny negatívny vplyv na konkurencieschopnosť a podmienky zamestnávateľov. Ľubomír Petrák, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 15. 1. 2018)
Krajina, ako je Slovensko, potrebuje aj technicky vzdelaných ľudí, rovnako ako odborníkov na prírodné vedy, kde sa dajú v rámci základného výskumu vyvíjať aplikácie využiteľné v technickej sfére, vo výrobe a v priemysle. Karl Jakobs, nemecký fyzik a profesor (tasr, 6. 1. 2018)
Ukázalo sa, že keď vieme mladým vytvoriť vhodné podmienky – finančné zabezpečenie, materiálne vybavenie a najmä slobodu v bádaní a možnosť vytvoriť si vlastný výskumný tím, mladí vedci sa vracajú, a to natrvalo. Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied (tasr, 22. 12. 2017)
Obmedzenie voľného pohybu pracovnej sily v Európe nie je v záujme Veľkej Británie, pretože pre mnohé tamojšie odvetvia by to znamenalo citeľné problémy. Vladimír Vaňo, ekonomický analytik spoločnosti CentralNic (tasr, 16. 12. 2017)

Najnovšie

Facebook


Instagram


ihodnoty_monitor