O PROJEKTE  +  KONTAKT

Pondelok 15. 7. 2019  |   MENINY OSLAVUJE - Henrich

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

© iHodnoty
Pondelok 20. 5. 2019


Ukončili ste pracovný pomer počas PN? Nárok na nemocenskú máte ďalej

Ukončili ste pracovný pomer počas PN? Nárok na nemocenskú máte ďalej

Ak zamestnávateľ rozviaže so zamestnancom pracovný pomer počas PN, teda v čase výplaty nemocenských dávok, tieto mu Sociálna poisťovňa vypláca aj naďalej, a to po celý čas, kým trvá dôvod na ich výplatu.

© iHodnoty
Pondelok 6. 5. 2019

Ak ste pracovali aj v zahraničí, stačí podať len jednu žiadosť o dôchodok

Ak ste pracovali aj v zahraničí, stačí podať len jednu žiadosť o dôchodok

Ak občan počas svojho aktívneho života pracoval v zahraničí (v krajinách EÚ, resp. v tzv. zmluvnom štáte) a už dovŕšil dôchodkový vek, stačí podať v pobočke Sociálnej poisťovne len jednu žiadosť o dôchodok, ktorá sa v zásade považuje aj za žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia druhého štátu.

© iHodnoty
Streda 17. 4. 2019

Ako je to s poistným po dodatočnom daňovom priznaní

Ako je to s poistným po dodatočnom daňovom priznaní

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) po termíne na podanie daňového priznania (posledný deň v riadnom termíne bol 1. apríl 2019) zistí, že jej daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane, podáva dodatočné daňové priznanie.

© iHodnoty
Pondelok 8. 4. 2019

SZČO: Ako si vypočítam poistné, ak platím len za časť mesiaca?

SZČO: Ako si vypočítam poistné, ak platím len za časť mesiaca?

Ak sa u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby (DPO) počas kalendárneho mesiaca vyskytli obdobia, kedy mali vylúčenú povinnosti platiť poistné alebo obdobia prerušenia povinného poistenia u SZČO, poistné platia len za dni kalendárneho mesiaca, kedy mali povinnosť platiť. Ako si v takýchto prípadoch vypočítajú výšku poistného, ktoré majú odviesť?

© iHodnoty
Pondelok 25. 3. 2019

Najnovšie

Facebook


Instagram


ihodnoty_monitor