O PROJEKTE  +  KONTAKT

Piatok 26. 4. 2019  |   MENINY OSLAVUJE - Jaroslava

Ak ste pracovali aj v zahraničí, stačí podať len jednu žiadosť o dôchodok

Ak občan počas svojho aktívneho života pracoval v zahraničí (v krajinách EÚ, resp. v tzv. zmluvnom štáte) a už dovŕšil dôchodkový vek, stačí podať v pobočke Sociálnej poisťovne len jednu žiadosť o dôchodok, ktorá sa v zásade považuje aj za žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia druhého štátu.

© iHodnoty
Streda 17. 4. 2019


Ako je to s poistným po dodatočnom daňovom priznaní

Ako je to s poistným po dodatočnom daňovom priznaní

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) po termíne na podanie daňového priznania (posledný deň v riadnom termíne bol 1. apríl 2019) zistí, že jej daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane, podáva dodatočné daňové priznanie.

© iHodnoty
Pondelok 8. 4. 2019

SZČO: Ako si vypočítam poistné, ak platím len za časť mesiaca?

SZČO: Ako si vypočítam poistné, ak platím len za časť mesiaca?

Ak sa u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby (DPO) počas kalendárneho mesiaca vyskytli obdobia, kedy mali vylúčenú povinnosti platiť poistné alebo obdobia prerušenia povinného poistenia u SZČO, poistné platia len za dni kalendárneho mesiaca, kedy mali povinnosť platiť. Ako si v takýchto prípadoch vypočítajú výšku poistného, ktoré majú odviesť?

© iHodnoty
Pondelok 25. 3. 2019

Ako postupovať pri zmene osoby pre prácu s Grid kartami

Ako postupovať pri zmene osoby pre prácu s Grid kartami

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí na elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou poverujú svojich zamestnancov (účtovníka/účtovníčku), že v prípade zmeny splnomocnenej osoby, ktorá zasiela elektronické dokumenty (napríklad z dôvodu zmeny zamestnania), musí tento zamestnávateľ (odvádzateľ poistného) požiadať o pridelenie týchto práv pre inú osobu, prípadne požiadať o pridelenie novej Grid karty.

© iHodnoty
Pondelok 11. 3. 2019

Študenta, ktorý začne podnikať na živnosť, čakajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Študenta, ktorý začne podnikať na živnosť, čakajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Ak začne študent prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO).

© iHodnoty
Pondelok 18. 2. 2019

ihodnoty_monitor