O PROJEKTE  +  KONTAKT

Štvrtok 22. 11. 2018  |   MENINY OSLAVUJE - Cecília

Zvyšovanie minimálnej mzdy má pozitívny dopad nielen na 150-tisíc českých zamestnancov, ktorí ju poberajú, ale aj na všetkých pracujúcich, pretože vedie ku zvyšovaniu priemernej mzdy. Jana Maláčová, česká ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 20. 11. 2018)
Máme garantované ľudské, občianske aj sociálne práva. Vážme si slobodu, ktorú máme. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (tasr, 17. 11. 2018)
Kolektívne vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi má kľúčový význam z pohľadu úspešného napredovania podniku, motivácie zamestnancov. Jozef Krabáč, manažér spoločnosti Trexima (ePráca, 07-08/2018)
Spotrebiteľské vzdelávanie od najútlejšieho veku je jednou z dôležitých podmienok, aby v spoločnosti boli vzdelaní a informovaní spotrebitelia, ktorí sú poučení o svojich právach a neboja sa o ne hlásiť. Olga Sehnalová, europoslankyňa za ČSSD (iH, 16. 11. 2018)
Na Slovensku nutne potrebujeme zvýšiť kúpnu silu obyvateľstva, aby sme pomohli malým a stredným podnikateľom v predaji ich produkcie. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Musíme posilňovať informačnú a technologickú gramotnosť našich členov, odborárov, ale aj všetkých zamestnancov. Radka Hudecová, Odborový zväz zamestnancov obrany (kozsr.sk, 8. 11. 2018)
Situácia na trhu práce sa mení veľmi rýchlo a odbory musia flexibilne reagovať a prispôsobovať metódy a formy svojho pôsobenia tak, aby bolo cítiť, že sú aktívnym účastníkom na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Slovensko bolo dlhodobo a je akýmsi laboratóriom pre skúšanie nových technológií. Klienti finančných inštitúcií vyhľadávajú nové možnosti a technológie. Martin Peter, riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR (tasr, 8. 11. 2018)
Na Slovensku nebol zaznamenaný ani jeden prípad krachu životaschopnej firmy po zvýšení minimálnej mzdy. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Systém duálneho vzdelávania výrazne podporujeme, pretože si myslíme, že je vynikajúcim zdrojom nových zamestnancov, no predovšetkým účinným nástrojom na získavanie mladej generácie. Ladislav Tarabík, zástupca firmy HF Najus, a. s., Dubnica nad Váhom (iH, 6. 11. 2018)
Mali by sme prijímať opatrenia, ktoré podporia slovenských spracovateľov slovenských potravín, slovenských prvovýrobcov a slovenských dodávateľov potravín. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (tasr, 5. 11. 2018)
Hrozby súvisiace so zvyšovaním minimálnej mzdy, zvýšená nezamestnanosť, krach niektorých podnikateľských subjektov a pod., nie sú pravdivé. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Po 100 rokoch od vzniku ČSR stojí náš štát ako rovný s rovným nielen s českým národom, ale aj ostatnými krajinami Európy. Buďme hrdí na našu krásnu krajinu a ľudí, ktorí za ňu bojovali. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (tasr, 28. 10. 2018)
Ekonomické problémy zamestnávateľa by nemali vplývať na úroveň starostlivosti o život, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Myslím si, že ani my nechceme pri občanoch SR, ktorí žijú po celom svete, aby im niekto ubližoval a zbavoval ich občianskych, sociálnych alebo ekonomických práv len preto, že sa tam nenarodili. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR (tasr, 3. 11. 2018)
Chcel by som pripomenúť, že spravodlivá minimálna mzda nemôže byť chápaná iba ako ekonomický náklad zamestnávateľa. Má aj sociálny rozmer. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Aj keď naša generácia môže vnímať naše partnerstvo ako prirodzené a dané, nemali by sme sa naň spoliehať ako na niečo garantované, preto musíme aj naďalej pracovať na prehlbovaní nášho porozumenia, aby aj budúce generácie napríklad rozumeli slovenčine. Tomáš Petříček, minister zahraničných vecí ČR (tasr, 2. 11. 2018)
Ak chceme úspešné Slovensko, ktoré je zároveň sebavedomé, je potrebné si sadnúť za rokovací stôl s každým, kto to myslí vážne. Koalícia i opozícia, všetci by sme mali mať záujem o rozvoj a formovanie Európskej únie. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR (iH, 25. 10. 2018)
Človek nemusí byť vysokoškolským ekonómom, aby pochopil, že primerané a spravodlivé mzdy musíme najprv vyprodukovať. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Slovensko chce byť pre Európsku úniu zodpovedným partnerom a chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré smerujú k utužovaniu jednoty, sily a sebaobrany Únie. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 26. 10. 2018)
Sila odborov spočíva v počte ich členov. V boji za lepšie podmienky sa nemôžeme spoliehať na nikoho iného, iba sami na seba. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Slováci majú zmysel pre novinky a inovačné riešenia. Môžeme povedať, že sme napríklad svetovou špičkou v oblasti využitia biometrie, napríklad pri finančných službách. David Šefčík, riaditeľ pre inovácie spoločnosti Softec (tasr, 25. 10. 2018)
Zamestnanec nechodí do práce preto, lebo miluje zamestnávateľa, ale preto, lebo miluje svoju rodinu. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Storočnicu vnímam ako moment, keď konečne po tisícročnej útrape a útlaku slovenského národa mal konečne šancu slovenský národ mať svoj vlastný štát. Nejakých 75 rokov s medzerami sme boli spolu s českými bratmi a teraz žijeme jeden úspešný 25-ročný príbeh samostatnej Slovenskej republiky. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 27. 10. 2018)
Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Samotný Jaguar Land Rover už investoval približne 7,5 milióna eur do vlastnej akadémie, aby sa vyhol nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v ďalších rokoch. Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 25. 10. 2018)
Je aj na nás všetkých, aby sme ako občania neodmietali služby, ak sú napríklad poskytované rómskou predavačkou alebo rómskym pekárom. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 24. 10. 2018)
Dostať za odvedenú prácu najvyššiu možnú mzdu je zase legitímnou a oprávnenou požiadavkou zamestnancov. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Ak odbory fungujú na pracovisku tak, ako by mali, robia svojou prácou službu aj zamestnávateľovi. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Rodinám sme podali pomocnú ruku napríklad aj úspešným projektom Rodina a práca. Do pilotného projektu sa zapojilo viac ako 750 zamestnávateľov, pričom bolo podporených takmer 1500 nových flexibilných pracovných miest pre rodičov malých detí, firmy zároveň zriaďovali detské kútiky. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 22. 10. 2018)
Chceme, aby ženy od vychovaného dieťaťa mali možnosť skoršieho odchodu do dôchodku. Jana Vaľová, poslankyňa Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 17. 10. 2018)
Slovenská republika patrí v EÚ ku krajinám s najnižším percentom obyvateľstva, ktorí sú ohrození rizikom chudoby. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 17. 10. 2018)
Som presvedčený, že práca v dopravnom priemysle ponúka mladým ľuďom do budúcnosti zaujímavú perspektívu. Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (tasr, 16. 10. 2018)
Umelá inteligencia nie je budúcnosť, je to súčasnosť. Je už s nami. Nástup umelej inteligencie a jej penetrácia do spoločnosti sú extrémne rýchle. Nemáme desať rokov, skôr sa to pohybuje v období mesiacov. Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (tasr, 12. 10. 2018)
Krajiny, ktoré sú odkázané sami na seba, sú zraniteľnejšie ako krajiny združené v medzinárodných organizáciách. František Ružička, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR (tasr, 1. 10. 2018)
V podnikaní je kritický tretí rok, podľa prieskumov ho neprežije až 70 % začínajúcich podnikateľov. Jedným z dôvodov je nedostatočná kontrola nad finančnými tokmi. Tigran Aleksanyin, Slovenská sporiteľňa (tasr, 1. 10. 2018)
Je dôležité pripomínať, že existujú rodiny, ktoré majú svoje problémy a štát i mimovládne organizácie majú záujem tieto problémy riešiť. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 9. 10. 2018)
Podľa analýz je zrejmé, že 90% odborne vzdelaných ľudí sa na trhu práce uplatní bez akýchkoľvek problémov. Pre tých, ktorí sú navyše zapojení do systému duálneho vzdelávania, je táto pravdepodobnosť 100%. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 5. 10. 2018)
Je pre mňa cťou, že som pri tom mohol byť, lebo pomyselný vlak sa dostáva do cieľa a Slovensko udržateľne ide hospodáriť vyrovnane, čo je dobrá správa aj pre Slovákov, ale aj z toho hľadiska, že sme členmi Európskej únie. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 10. 10. 2018)
Výška minimálnej mzdy priamo motivuje výšku priemernej mzdy. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 9. 10. 2018)
EÚ niektorí radi kritizujú, nie vždy a nie na všetkom sa v nej zhodneme, ale sedíme všetci za spoločným rokovacím stolom, kde sú jasne dané pravidlá. Rozhodujeme kompromisom, a nie diktátom. Jan Hamáček, minister zahraničných vecí ČR a predseda českých soc. demokratov (tasr, 29. 9. 2018)
Hlavnou prioritou sa teraz stáva tlak na rast miezd. Erik Tomáš, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 30. 9. 2018)
Na Slovensku je stále 69 % odpadov, ktoré končia na skládkach. Takže je to téma, ktorú treba riešiť. Ivana Maleš, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (tasr, 30. 9. 2018)
Ľudia sa narobia ako kone, a potom majú právo si oddýchnuť. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 29. 9. 2018)
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vzniku Československa a 25 rokov samostatnej slovenskej štátnosti, pričom netreba zabúdať, že o naše úspechy sa vo vysokej miere zaslúžili aj zahraniční Slováci. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (FB, 24. 9. 2018)
Peniaze pre vysokoškolákov znamenajú prostriedok na získanie potrebných vecí, slobodu, pohodlie a zodpovednosť. Práve vysoká škola mladých naučila narábať s peniazmi. Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 18. 9. 2018)
Záleží mi na tom, aby bola táto krajina naďalej solidárna a sociálna. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 23. 9. 2018)
V evidencii máme stále viac ako 72.000 dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (TASR, 17. 9. 2018)
Svet odborárov a sociálnych demokratov hovorí jasne, že štát by mal v starostlivosti o svojich občanov prijímať aj niektoré regulatívy, medzi ktoré patrí jasne vymedzený vek odchodu do dôchodku. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR (iH, 18. 9. 2018)
Slovensko a Slováci sú schopní vyvážať svoje osvedčené postupy do ďalších krajín a sú najlepším príkladom toho, že aj zo škaredého káčatka sa môže stať krajina, ktorá je v niektorých oblastiach naozaj premiantská. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 21. 9. 2018)
Je neférové porovnávať Slovensko a Česko. Medzi nami pri rozdelí v roku 1993 bol takmer 25-pecentný rozdiel. Dnes sa približujeme k Českej republike a dynamika rastu patrí k najvyšším dynamikám, ktoré v EÚ môžeme sledovať. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 23. 9. 2018)
Sú objektívne dôvody, aby sme deti, ktoré sa teraz rodia nedostali do pozície, že budú robiť donekonečna. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 23. 9. 2018)
Zároveň ma napĺňa hrdosťou, keď si uvedomím, koľko Slovákov sa dokázalo presadiť nielen v Amerike, ale aj v iných kútoch sveta. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR (tasr, 24. 9. 2018)
To je taká tradícia, že čím je človek bohatší, tým viac závidí aj to posledné euro, ktoré ľuďom možno dať. Ak vidíme, že ekonomika šliape a platy našich ľudí stále nemajú úroveň platov v západnej Európe, tak sa snažíme niektoré veci kompenzovať opatreniami. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 23. 9. 2018)
Odbory majú preukázateľne vysoko pozitívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov, vrátane mzdových. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, máj-jún 2018)
Pravica vždy len hovorí, ale keď príde na lámanie chleba, tak tým ľuďom nikdy nič nedá. Robert Fico, predseda Smeru-SD a poslanec NR SR (tasr, 16. 9. 2018)
Posledné roky sú jasným dôkazom toho, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Právo na kolektívne vyjednávanie a sloboda združovania sú základnými princípmi efektívneho sociálneho dialógu a dobrých vzťahov na pracovisku. Jozef Krabáč, spoločnosť Trexima (ePráca, máj-jún 2018)
Provokáciou je domnievať sa, že lacná pracovná sila na Slovensku je tou našou najlepšou konkurenčnou výhodou, a preto ju treba udržať. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Základným znakom minimálnej mzdy je zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod. Marta Hašková, KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
Pred odbory je minimálna mzda jedným zo základných nástrojov zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Marta Hašková, KOZ SR (ePráca, máj-jún 2018)
My už nebudeme konkurencieschopní z hľadiska výšky platov, budeme musieť byť konkurencieschopní z hľadiska pridanej hodnoty na výrobkoch a to v automobilovom priemysle, v strojárstve, ale aj v iných odvetviach, ktoré dávame do výroby. Peter Žiga, minister hospodárstva SR (tasr, 12. 9. 2018)
S veľkým uspokojením konštatujeme, že v prvom čítaní bol schválený zákon, ktorého podstatou bolo, aby sme dali do jednej úrovne najnižšie platové triedy s minimálnou mzdou. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 12. 9. 2018)
Ak by sa akákoľvek nová spoločnosť mala budovať na morálnej dekadencii, utilitalizme, nihilizme, konzumizme, egoizme či na bezbrehom trhu, tak je vopred odsúdená na neúspech. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 6. 9. 2018)
Elektronizácia pokladníc je súčasťou opatrení boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty, ako aj dani z príjmu právnických osôb. František Imrecze, prezident Finančnej správy SR (tasr, 6. 9. 2018)
Pre sociálnu demokraciu sú pamiatky dôležitým symbolom občianskej súdržnosti a určitým zdrojom zdravého národného sebavedomia. Antonín Staněk, minister kultúry ČR za ČSSD (iH, 5. 9. 2018)
Aj keď jednotlivci sú omylní, princípy, hodnoty a ideály sociálnej demokracie sa nemenia. Vladimír Maňka, europoslanec za stranu SMER-SD (iH, 4. 9. 2018)
Sto tisíc podpisov za referendum o dôchodkovom veku. Vážim si odborárov a som rád, že aj ja som sa svojím podpisom pridal k tejto aktivite. Zastropovanie dôchodkového veku by znamenalo istotu pre pracujúcich, kedy si zaslúžený dôchodok užijú a že sa ho vôbec dožijú. Horný strop majú aj v Poľsku či Česku a verím, že to bude čoskoro realitou aj u nás. Juraj Blanár, poslanec NR SR za SMER-SD (iH, 3. 9. 2018)
Vďaka školským programom EÚ sa deti dozvedia niečo viac o poľnohospodárstve a výrobe potravín, ochutnajú kvalitné výrobky a pocítia prínos z ich výživových hodnôt. Phil Hogan, eurokomisár pre poľnohospodárstvo (tasr, 3. 9. 2018)
Chceme tiež zrušiť nezmyselné poplatky, ktoré nič neregulujú, ale iba vyťahujú peniaze z peňaženiek Pražákov. Chceme nechať ľuďom viac peňazí, aby ich mohli minúť na pražskú kultúru, šport či zábavu. Tým vlastne peniaze mestu vrátia. Jakub Landovský, líder na pražského primátora za ČSSD (iH, 3. 9. 2018)
Pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti v stredoeurópskom regióne, najvyššou prioritou pre Slovensko zostáva zachovanie ukrajinského dopravného koridoru v ekonomicky primeranej výške. Peter Žiga, minister hospodárstva SR (tasr, 30. 8. 2018)
Buďme hrdí, že sme Slováci a že máme Slovenskú republiku. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 1. 9. 2018)
Náš mladý štát prešiel dlhú cestu. Po počiatočnej nedôvere, či sme vôbec schopní samostatnej existencie, sme dokázali, že na to máme. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (tasr, 1. 9. 2018)
Len vďaka platobným kartám sa na Slovensku zaplatí ročne bezhotovostne niekoľko miliárd eur. Dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Čím viac hotovosti je v prevádzkach a aj u ľudí, tým viac stúpa riziko možných krádeží a zvyšujú sa náklady na prevoz i spracovanie hotovosti. Marcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty (tasr, 23. 8. 2018)
Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, preto ťažiskový dôraz v programe kladieme na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú, ale aj paliatívnu starostlivosť. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva (tasr, 23. 8. 2018)
Povstanie bolo zásadným prejavom rozhodnosti a vôle slovenského národa a jeho historickou chvíľou. Naši predkovia neprijali svoj osud pasívne ako pri viacerých iných zlomových momentoch, ale postavili sa na odpor jednej z najlepších armád sveta. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 27. 8. 2018)
Sme presvedčení, že v dobe, keď ekonomika rastie, musia tento rast pocítiť aj ľudia pracujúci vo verejných službách. Sociálna demokracia preto bojuje za vyššie platy pre hasičov, policajtov, ľudí starajúcich sa o seniorov v domovoch dôchodcov, v zariadeniach pre zdravotne postihnutých, pre pracovníkov v obecných knižniciach či kultúrnej sfére a ďalších. Jan Hamáček, predseda Českej strany sociálne demokratickej (iH, 26. 8. 2018)
V čase nízkej nezamestnanosti a nedostatku pracovných síl je pozitívna každá zmena, ktorá zabráni špekulatívnym evidenciám na úrade práce a pomôže motivovať ľudí zamestnať sa na hlavný pracovný pomer. Percento skutočne nezamestnaných sa tým zreálňuje. Branislav Jančuška, projektový manažér Grafton Slovakia (tasr, 25. 8. 2018)
Tak ako štát platí každému klientovi rovnakú sumu bez ohľadu na to, v akom zariadení je, tak by aj mestá a obce mali platiť klientom a svojim občanom doplatok v rovnakej výške bez ohľadu na to, či sú v ich zariadeniach alebo v súkromných zariadeniach. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 20. 8. 2018)
Ako slovenský veľvyslanec v USA budem presadzovať naše, slovenské záujmy. Zároveň však budem aktívne hájiť aj záujmy Európskej únie, pretože v konečnom dôsledku tým chránim aj záujmy Slovenskej republiky ako plnohodnotného člena európskeho spoločenstva. Ivan Korčok, končiaci štátny tajomník min. zahraničných vecí a eu. záležitostí (tasr, 22. 8. 2018)

Najnovšie

Facebook


Instagram


ihodnoty_monitor