O PROJEKTE  +  KONTAKT

Pondelok 20. 5. 2019  |   MENINY OSLAVUJE - Bernard

Netajím sa tým, že mojou ambíciou naďalej zostáva zaviesť tzv. 13. dôchodok, ktorý by dostávali všetci seniori. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 15. 5. 2019)
Pokrytie najmä slovenského vidieka vysokorýchlostným bezplatným internetom je pre nás prioritou. Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (iH, 16. 5. 2019)
Som presvedčený, že najlepšou sociálnou politikou je dať ľuďom prácu, ak o ňu stoja. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 15. 5. 2019)
Svetový deň rodiny je síce určený na konkrétny dátum - 15. máj, ale nemali by sme na svojich príbuzných zabúdať ani v ostatné dni. Patria k tomu najcennejšiemu, čo máme. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (iH, 15. 5. 2019)
Dlhodobo sa snažíme rodiny s deťmi podporovať, pretože vieme, aké majú starosti so zaistením dôstojnej starostlivosti a rodinného života. Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 12. 5. 2019)
Európska únia nám priniesla rozvoj občianskej spoločnosti, urýchlila budovanie infraštruktúry, pomohla odstrániť ​​ekologické záťaže a posilnila regionálny rozvoj. Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (1. 5. 2019)
Len investícia do mladých nám môže garantovať dosiahnutia dlhodobých cieľov, ako je napríklad dôstojné pracovné prostredie pre všetkých. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (iH, 2. 5. 2019)
„Výskumy dokázali, že deti z málo podnetného prostredia, ktoré navštevovali materské škôlky, majú pri ďalšom vzdelávaní omnoho menšie adaptačné problémy, väčšiu šancu ukončiť základnú školu a následne pokračovať na strednej škole. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR (iH, 26. 4.
Domnievam sa, že by zodpovedná správa vecí verejných mala v tejto oblasti zahŕňať aj snahu o čo najvyššiu úroveň ochrany zamestnaneckých práv a o čo najvyšší stupeň ekonomickej demokracie. Petr Pavlík, predseda pražskej organizácie sociálnej demokracie (iH, 16. 4. 2019)
Ako človek, ktorý tému do Bruselu priniesol a systematickou prácou ju z nechceného dotiahol až do zákonnej úpravy, spokojná nie som. Prijatý zákon totiž obsahuje viacero právnych kľučiek, priamo šitých na mieru veľkým výrobcom, ktorí majú z dvojakej kvality veľký biznis. Olga Sehnalová, česká europoslankyňa za ČSSD (iH, 17. 4. 2019)
...veľkonočné sviatky nám v duchu kresťanskej tradície umožňujú zamyslieť sa nad zmyslom nášho života, dávajú nám príležitosť vykročiť z každodennosti. Sú však aj oslavou jari, života, životnej energie. Dovoľte mi preto aby som Vám poprial svetlo veľkonočnej radosti, šťastný život prežiarený vnútorným pokojom a spokojnosťou do všedných a sviatočných dní. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu (iH, 18. 4. 2019)
V sociálnej oblasti je potrebné umožniť aj financovanie infraštruktúrnych projektov na podporu bývania alebo budovania komunitných centier. František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahr. vecí a európ. záležitostí SR (iH, 9. 4. 2019)
Zastupovanie zamestnancov nielen v kontrolných, ale aj v riadiacich orgánoch obchodných spoločností je na úrovni európskych krajín praxou a štandardom od roku 1950, kedy bol prijatý prvý taký zákon v Nemecku. Petr Pavlík, predseda pražskej organizácie sociálnej demokracie (iH, 16. 4. 2019)
Mier a rozvoj nie sú samozrejmosťou. Neviem o lepšej alternatíve nášho zahraničnopolitického ukotvenia ako v rámci európskeho a transatlantického priestoru. František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahr. vecí a európ. záležitostí SR (iH, 12. 4. 2019)
My chceme mať spokojných zamestnancov. Patríme do Európskej únie, podieľame sa na excelentnom výkone U. S. Steel Košice a zaslúžime si za európsku prácu, európsku plácu. Juraj VARGA, predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice (iH, 10. 4. 2019)
Po tom, čo sme schválili zastropovanie veku odchodu do dôchodku a minimálnu mzdu ústavnou väčšinou, ideme ďalej! Na májovej schôdzi parlamentu predložíme zákony týkajúce sa materskej, rodičovského príspevku, ale aj opatrenia na pomoc rodinám prvákov základných škôl a zvýšenie vianočného dôchodku. Robert Fico, predseda SMER-SD (iH, 4. 4. 2019)
Európsky orgán práce bude poskytovať informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri cezhraničnej pracovnej mobilite, bude taktiež koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 5. 4. 2019)
Do budúcnosti nás čakajú ďalšie výzvy. Technológie nám neustále napredujú a v rukách nesprávnych ľudí sú tieto technologické výdobytky hotovým nešťastím. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (iH, 2. 4. 2019)
Úloha mesta je, aby sme dali našim pedagógom istotu, že sa budeme snažiť vytvoriť pre nich najlepšie podmienky, aby mali istotu, že mesto udrží všetky naše školské zariadenia. Karol Janas, primátor Považskej Bystrice za SMER-SD (iH, 29. 3. 2019)
Máme svoju skúsenosť s postupným odstraňovaním uhlia. Musíme si tak vymedziť dostatočný čas na to, aby sa regióny a ľudia žijúci v nich adaptovali na novú realitu. František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (iH, 2
Sociálny dialóg medzi odbormi, zamestnávateľmi a vládou hrá významnú úlohu nielen na Slovensku, ale je to aj základný nástroj stability v rámci Európskej únie. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 28. 3. 2019)
Slovensko je krajina, v ktorej žije množstvo šikovných ľudí s dobrými nápadmi a máme tu aj firmy s veľkým potenciálom. Je teda pre nás kľúčové, aby sme týmto ľuďom a firmám pomohli uplatniť sa za hranicami Slovenska. Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (iH, 26. 3. 2019)
Položenie základného kameňa výstavby nového pavilónu v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., je pozitívnym posolstvom pre zdravotníckych pracovníkov, pre obyvateľov Banskobystrického kraja a zároveň aj regiónu stredného Slovenska. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 25. 3. 2019)
Práve rozširovanie počtu špecializovaných kardiologických ambulancií je trend, ktorý podporujeme, rovnako ako rozvoj pracovísk pre rádiologické vyšetrovacie metodiky. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (iH, 25. 3. 2019)
Musíme dbať na to, aby rozvoj slovenského vidieka a miest nestagnoval, ale práve naopak, išiel porovnateľnou rýchlosťou, s akou napredujú regióny v štátoch západnej Európy. Richard Raši, vicepremiér pre investície a informatizáciu (iH, 22. 3. 2019)
Je potrebné dať jasne najavo, že dvojitá kvalita potravín a ďalších výrobkov je pre nás neprijateľná. Olga Sehnalová, česká europoslankyňa za sociálnych demokratov (iH, 20. 3. 2019)
Príliš veľké rozdiely v odmeňovaní a v dávkach medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých krajín, podkopávajú dôveru v európsky projekt ako taký. Európsky pilier sociálnych práv je naším spoločným záväzkom pracovať smerom k vyrovnávaniu existujúcich sociálnych nerovností naprieč Úniou. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 15. 3. 2019)
Slovensko patrí do Európy, Slovensko patrí do Európskej únie. To je náš kultúrny a civilizačný priestor, to sú naše korene a hodnoty, ktorými sa prirodzene riadime. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 13. 3. 2019)
...iba spokojný zamestnanec je schopný vytvárať vyššie hodnoty, len takto dokážeme z neho vyťažiť jeho najlepšiu pracovnú schopnosť a silu. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Cieľovou skupinou je občan, ktorý by mal mať jednoduchší každodenný život na pracovisku alebo v súkromí, ako aj podnikateľ, ktorému by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívnu záťaž. Richard Raši, podpredseda vlády SR (iH, 14. 3. 2019)
Jednou z tém, ktoré azda nikdy nestratia na svojej aktuálnosti a vždy budú dôležitým zdrojom konfliktu medzi tými, ktorí mzdy vyplácajú a medzi ich prijímateľmi, je výška minimálnej mzdy. Richard Klokner, šéfredaktor periodika ePráca (ePráca 02/2019)
Časy zlých pracovných podmienok a nízkych platov sa postupne, aj keď veľmi pomaly, zo Slovenska vytrácajú a mys a musíme postarať o to, aby zmizli úplne. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Minimálna mzda je jedným zo základných nástrojov zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Marta Hašková, Konfederácia odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Keď hovorím o sociálnych otázkach, som hlboko presvedčený, že prezident by sa nemal týmto otázkam vyhýbať, ale naopak – mal by ich považovať za prirodzenú súčasť svojej osobnostnej a politickej výbavy. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 13. 3. 2019)
Myslím si, že v našej mladej republike musíme byť trpezliví a vysvetľovať všetkým zamestnancom, že členstvo v odboroch je dôležité. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca 02/2019)
Jedinou cestou, ako zaistiť dostatok prostriedkov vo verejných rozpočtoch a udržať sociálny zmier v našej krajine, je zavedenie spravodlivej progresívnej dane pre právnické i fyzické osoby. Daniela Vašátková, podpredsedníčka Mladých sociálnych demokratov v Českej republike (iH, 1. 3. 2019)
Iba prostredníctvom spravodlivého zdaňovoania najbohatších firiem a bánk dokážu štáty pre ľudí zaistiť dostupné verejné služby, teda predovšetkým vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť. Radek Hlaváček, predseda Mladých sociálnych demokratov v Českej republike (iH, 1. 3. 2019)
Žijeme v dynamickej dobe digitalizácie a centrálne banky sú v epicentre tejto revolúcie. Nástup nových technológií redefinuje fungovanie finančného sektora a centrálne banky musia byť pripravené odpovedať. Peter Kažimír, minister financií a budúci guvernér NBS (iH, 27. 2. 2019)
Máme veľmi veľkú rozdrobenosť pôdy. Preto budem rád, ak začneme čo najskôr vážnu diskusiu o tom, ako má vyzerať dedičské konanie na Slovensku. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 15. 2. 2019)
Budeme pokračovať v nastolenom trende a požadovať 60 % z priemernej mzdy, čiže môžeme kľudne hovoriť, že minulého roku nám nebola splnená naša požiadavka vo výške 635 EUR a teda s takýmto návrhom pôjdeme do rokovaní aj na rok 2020. Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (iH, 19. 2. 2019)
Je nevyhnutné, aby slovenská ekonomika nabehla na nové trendy, či už je to robotizácia, automatizácia alebo analýza dát. Za kľúčové považujem najmä prepájanie priemyslu s výskumom, zapojenie slovenských firiem do nadnárodných dodávateľských reťazcov a takisto získavanie skúseností zo zahraničných trhov. Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva (iH, 15. 2. 2019)
Iba silné odbory s veľkou členskou základňou sú rovnocenným partnerom každému zamestnávateľovi. František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR (ePráca, 01/2019)
E-government, digitalizácia a big data sú jediné spôsoby, ktorými je možné priblížiť prácu vlády verejnosti. Práve to by malo pomôcť ľuďom vidieť proces vládnutia. Richard Raši, vicepremiér (iH, 11. 2. 2019)
Právo na štrajk je jedným zo základných práv vyspelej demokracie, ktoré je na Slovensku garantované ústavou. František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR (ePráca, 01/2019)
Aj keď som už viackrát hovoril, že v druhej vlne boja proti byrokracii odstránime štyri papierové potvrdenia, my ideme ďalej a spolu v tomto roku zrušíme 11 papierových výpisov či potvrdení. Richard Raši, podpredseda vlády SR (iH, 8. 2. 2019)
Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 8. 2. 2019)
Chceme dosiahnuť to, aby na jedálnych lístkoch pri rizikových komoditách, najmä pri ktorých boli zaznamenané potravinové škandály, bol uvedený pôvod potraviny. Ak môžu byť v reštauráciách a závodných jedálňach veľké oznamy o alergénoch v jedle, tak nevidíme žiadny problém v tom, aby na jedálničku bol uvedený aj oznam, odkiaľ mäso pochádza. Ľubomír Urban, Únia hydinárov Slovenska (iH, 8. 2. 2019)
Práve podnikanie na vidieku je veľmi náročné, nedá sa na ňom zbohatnúť, ale prináša službu obyvateľstvu. Družstvá preto majú svoje opodstatnenie aj pre budúcnosť. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko (iH, 8. 2. 2019)
Všetci pracujúci ľudia v Európe si zaslúžia zvýšenie miezd, riešenie mzdových rozdielov a posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 6. 2. 2019)
Pokračujeme v práci a prinášame riešenia, ktoré šetria čas, energiu a finančné prostriedky podnikateľom. Opatrenia zo všetkých troch antibyrokratických balíčkov by mali podnikateľom priniesť postupne ročnú úsporu vyše 100 miliónov eur. Peter Žiga, minister hospodárstva SR (iH, 6. 2. 2019)
Chceme, aby sa deti od útleho veku dostávali na detské ihriská a v neskoršom veku na športoviská. Chceme, aby viac športovali, aby nesedeli len doma pri počítači alebo televízii a preto sa snažíme vytvoriť im vhodné podmienky. Karol Janas, primátor Považskej Bystrice za SMER-SD (iH, 23. 1. 2019)
Ale slovenský spotrebiteľ musí hľadať na pultoch slovenský výrobok a mal by byť národovec. Nehľadajme najväčšieho Slováka v minulosti, ale v sebe samom. Buďme hrdí na to, že sme Slováci a že sme Slováci aj pri vyberaní potravín z pultov obchodných reťazcov. Marián Šolty, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (iH, 22. 1. 2019)
Teším sa, že spotrebitelia prejavujú o slovenské potraviny záujem. Tým, že produkty pochádzajú z našich regiónov a necestujú k nám tisícky kilometrov sú čerstvé i zdravé, kvalitou často vyhrávajú nad zahraničnými a zároveň ich kúpou zákazníci prispievajú k podpore slovenskej ekonomiky. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko (iH, 23. 1. 2019)
Interpretácia "reality" je často prekrytá závojom vlastného prežívania. A to je naša pasca. Potrebujeme riadne čistú hlavu, aby sme videli jasne a rozumeli svetu okolo... Dušan Piršel, Inštitút pre prac. rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH, 23. 1. 2019)
Je zložité predvídať dopady brexitu, keďže sa situácia mení zo dňa na deň. Brexit môže ublížiť najmä tým Slovákom, ktorí nemajú garantovaný trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, teda tu nežijú viac ako päť rokov. My takýchto pracovitých ľudí s dobrým jazykovým vybavením potrebujeme doma ako soľ. Richard Raši, vicepremiér SR (iH, 24. 1. 2018)
U nás sú takisto otvorené dvere na to, aby sme akýkoľvek problém riešili systematicky, tak v prospech pacientov, ako aj lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR za SMER-SD (iH, 22. 1. 2019)
Ľavica chce riešiť príčiny migrácie, liberálna pravica, ako je pán Poliačik, chce propagovať a podporovať migráciu a krajná pravica chce múry. Toto je celý rozdiel. Ľavica nemá nič proti migrantom, ľavica im chce pomáhať u nich doma a toto je zásadný rozdiel. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (NR SR, 28. 11. 2018)
Ja len pripomeniem kolegom naše líderstvo vo Višegrádskej štvorke ohľadom odmietnutia povinných kvót. Dámy a páni, kto zašiel ďalej ako Slovenská republika? Kto podal konkrétne žalobu? Neboli sme to náhodou len my? Tak na to netreba zabúdať. Marián Kéry, poslanec NR SR za SMER-SD (NR SR, 28. 11. 2018)
Riešením migrácie alebo riešením problémov sveta nie je v tom, že presťahujeme polovicu zemegule na sever zemegule do tých bohatých krajín západnej Európy alebo Severnej Ameriky. Naozaj poďme pomáhať chudobným ľuďom. Málokomu záleží viac na chudobných ľuďom a chudobných ľudí a na týchto regiónoch, ako sú sociálnodemokratické a ľavicové strany. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (NR SR, 28. 11. 2018)
Ja som trošku prekvapený, že z presvedčených pravicových liberálov sa stávajú tvrdí ľavicoví populisti s príslušnou dávkou nacionalizmu. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (NR SR, 29. 11. 2018)
Nie je nič pozitívne na tom, že ľudia musia utekať z krajín, ktoré sú zdevastované vojnou, ktoré väčšinou vedú západné mocnosti. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (NR SR, 28. 11. 2018)
Je známe, že nadčasy ovplyvňujú náladu, množstvo stresu a dlhodobé zaťažovanie prináša aj menej viditeľné riziko – problémy so srdcom. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Jednou z výhod skrátenia pracovného času pre zamestnávateľa môže byť napr. benefit spokojného a viacej oddýchnutého zamestnanca. Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (ePráca, 11-12/2018)
Existuje súvislosť medzi dĺžkou pracovného času a hospodárskou prosperitou, pričom všeobecne platí, že krajiny s kratšou dĺžkou práce sú na tom ekonomicky lepšie. Kateřina Smejkalová, politologička (ePráca, 11-12/2018)
Naša spoločnosť, spotrebitelia potrebujú bezpečné a čerstvé potraviny a bez modernizácie potravinárskeho priemyslu, moderných výrobných liniek bude zvyšovanie podielu slovenských potravín skutočne náročné. Marián Šolty, podpredseda SPPK pre potravinárstvo (iH, 17. 1. 2019)
Osemhodinový pracovný čas vznikol spolu so vznikom odborov a v súvislosti s bojom za práva zamestnancov, keďže charakter práce a pracovných vzťahov sa významne zmenil. Marta Hašková, analytička KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Je dosť možné, že jedného dňa bude oficiálne nočná práca vyhlásená za mimoriadne rizikovú vzhľadom na vznik rakoviny. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Hovorí sa, že schopnosti vynesú človeka hore, ale česť ho má udržať. Dušan Piršel, Inštitút pre prac. rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH 17. 1. 2019)
Najznámejším prípadom celoštátneho skrátenia pracovného času na 7 hodín denne je Francúzsko, ktoré túto reformu prijalo počas vlády socialistov koncom 20. storočia. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (ePráca, 11-12/2018)
Žiaden príplatok nenahradí prípadné škody na zdraví človeka. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Krátenie pracovného času nie je cieľom. Je to prostriedok ku skvalitneniu života pracujúcich. Roland Klokner, šéfredaktor dvojmesačníka ePráca (ePráca, 11-12/2018)
Pre ľavicu bolo skracovanie pracovného času vždy jednou z najvyšších priorít. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (ePráca, 11-12/2018)
Odbory vo svojej kontrolnej činnosti zisťujú opakovane nedostatky pri organizovaní práce nadčas a práce v noci. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri Konfederácii odborových zväzov SR (ePráca, 11-12/2018)
Každé opatrenie, ktoré zlepší životné podmienky ľuďom sa dá totiž považovať za opatrenie smerujúce k určitej miere solidarity. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 20. 12. 2018)
Slovenské potraviny si udržiavajú vysoké bezpečnostné štandardy a sú pod neustálou veterinárnou kontrolou. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 3. 1. 2019)
Život je lepší ako smrť, zdravie lepšie ako choroba, dostatok je lepší ako núdza, sloboda je lepšia ako nátlak, šťastie lepšie než utrpenie, a poznanie je lepšie ako povery alebo neznalosť. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre prac. rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH, 20. 12.
Pre rodiny s deťmi, ktoré chodia do posledného ročníka materských škôl alebo na oba stupne základných škôl sme pripravili opatrenie, ktorým preplatí štát stravovanie v školách, respektíve obedy, čím môže rodina s dvoma deťmi ročne ušetriť až 440 eur a zvýšiť svoj životný štandard. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 20. 12. 2018)
Buďme spoločne hrdí na našu krajinu, na úspechy našich športovcov, vedcov, ale nezabudnime na každodenné úspechy našich rodín, našich mám, ktoré vychovávajú naše deti. Sme úspešný národ, ktorý sa vo svete nestratil napriek tomu, že mu mnohí neverili. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 1. 1. 2019)
Sociálna demokracia, ktorá prešla skúsenosťou dlhodobého hľadania vlastnej teórie, sa zrodila z poznania, ku ktorému dospela generácia európskych socialistov na začiatku 20. storočia, že radikálna sociálna revolúcia v najrozvinutejších krajinách modernej Európy – ktorú prorokovali a pripravovali socialistickí vizionári 19. storočia – je vecou minulosti, a nie budúcnosti. Tony Judt, britský historik (z knihy Povojnová Európa. Jej história od roku 1945)
Ako ministerka zdravotníctva, ako regulátor chcem, aby v systéme panoval poriadok, aby sme si všetci rozumeli a aby zostala zachovaná zdravotná starostlivosť. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (iH, 20. 12. 2018)
ihodnoty_monitor