O PROJEKTE  +  KONTAKT

Sobota 4. 4. 2020  |   MENINY OSLAVUJE - Izidor

Táto pandémia musí otvoriť oči všetkým kompetentným, pretože investície do potravinárstva a zrovnoprávnenie podmienok našich poľnohospodárov a potravinárov na európskom trhu sú kľúčom k potravinovej sebestačnosti, bez ohľadu na veľkosť podniku. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 31. 3. 2020)
Ak vláda nezačne rýchlo konať a prijímať dostatočné a hlavne odborne fundované rozhodnutia, za pár mesiacov sa môžeme ocitnúť na Slovensku s obrovskou nezamestnanosťou. Nehovoriac o prehlbujúcich sa rozdieloch medzi bohatými a chudobnými, ktoré po rokoch vlády sociálnej demokracie môžu znovu narásť do nepredstaviteľných rozmerov. Matej Šutaj Eštok, poslanec NR SR za SMER-SD (30. 3. 2020)
Po zvládnutí pandémie vyvstane ako zásadná otázka, či ľudia budú mať ďalej možnosť pracovať a živiť svoje rodiny. Alebo či sa vrátime do čias vysokej nezamestnanosti, s ktorou sa našej vláde podarilo úspešne vysporiadať. V USA či Rakúsku už raketovo vystrelil počet nezamestnaných. Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady SR (27. 3. 2020)
Som presvedčený, že v boji proti koronavírusu vláda Petra Pellegriniho aj so všetkými spolupracovníkmi robila to najlepšie, čo vedela. Vláda prijala zodpovedné rozhodnutia, a tieto rozhodnutia sa ukazujú v porovnaní s inými štátmi ako účinné. Juraj Blanár, podpredseda SMER-SD (iH, 23. 3. 2020)
Teraz potrebujeme ťahať za jeden povraz a pokojne dáme novej vláde aj viac ako sto dní, ak to bude pre stabilizáciu krízy potrebné. Richard Raši, podpredseda SMER-SD (iH, 22. 3. 2020)
Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie. Ján Mikas, hlavný hygienik SR (iH, 9. 3. 2020)
Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá bude akceptovať názory, postoje, potreby aj návrhy sociálnych partnerov. Teda subjektov, ktoré nie sú súčasťou politiky, ale majú nenahraditeľné miesto na úrovni tripartity a sociálneho dialógu. Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (iH, 2. 3. 2020)
SMER - SD bude v parlamente demokratickou, no tvrdou opozíciou a všetkými silami bude chrániť práva seniorov, rodín s deťmi, zamestnancov i všetkých slabších či chorých. Peter Pellegrini, podpredseda SMER-SD (iH, 2. 3. 2020)
Urobil som zmeny v polícii a vytvoril podmienky na zmeny v súdnictve a prokuratúre. Som rád, že tieto moje kroky prinášajú reálne výsledky a tí, čo porušujú zákon, budú potrestaní. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 27. 2. 2020)
Opozícia sa správa ako materská škôlka. A v tomto chaose nielenže nebudú prijímané sociálne opatrenia pre dôchodcov a mladé rodiny, ale mnohé z nich môžu byť zrušené. Z tohto dôvodu sme prišli práve teraz s iniciatívou garancie sociálnych opatrení pre našich dôchodcov a mladé rodiny. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (iH, 13. 2. 2020)
Projekt podpory budovania nabíjacích staníc spolu s dotáciami na kúpu elektromobilov prispieva k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility na Slovensku. Peter Žiga, minister hospodárstva za SMER-SD (iH, 6. 2. 2020)
V čase silnejúcej globalizácie, silného kapitálu, ktorý všade pchá svoje ruky, my sme tu, aby sme obhajovali slabších, aby sme vytvárali dobré miesto na život tu na Slovensku. Aby sme ctili naše národné korene, ale aj kultúrne, ale predovšetkým ľudskosť. Juraj Blanár, podpredseda strany SMER-SD (iH, 14. 1. 2020)
Folklór je našim národným bohatstvom a kultúrnou dušou Slovenska. Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR za SMER-SD (iH, 11. 1. 2020)
Výzvou pre každú odborovú organizáciu vo svete je byť natoľko silná a atraktívna, aby bola schopná zaujať mladých ľudí práve končiacich stredné a vysoké školy a prvýkrát vstupujúcich do svojho pracovného života, a to do takej miery, aby sa nestali len priaznivcami odborového hnutia, ale aj jeho aktívnymi členmi. Františka Jakubíková, Rada Mladých odborárov KOZ SR (ePráca, 10-11/2019)
Hovorím o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Myslím si, že história nepamätá, aby sa niečo podobné uzákonilo ústavným zákonom, a tak skoro si pamätať ani nebude. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (ePráca, 10-11/2019)
Som hrdý aj na to, že sa nám podarilo, dokonca v ročnom predstihu, naplniť náš veľký cieľ – aby opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň minimálnej mzdy. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 3. 12. 2019)
Ľudia, ktorí pracujú, nemajú byť chudobní. Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí ČR za ČSSD (iH, 19. 11. 2019)
Digitálna ekonomika sa týka každého z nás, zisky spoločností rastú, ale zdanenie tomu neodpovedá. To nie je fér voči ostatným firmám, ale ani voči občanom, ktorí spotrebou a prácou prispievajú do rozpočtu omnoho viac ako tieto korporácie. Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí ČR (iH, 18. 11. 2019)
Alexander Dubček zostáva pre nás inšpiráciou nebáť sa uskutočňovať zodpovednú zmenu tak, aby sme posúvali krajinu vpred a boli vyspelým a moderným demokratickým štátom vo svete. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 7. 11. 2019)
Ekonomické straty spôsobené tepelným stresom preto posilnia už existujúce hospodárske nevýhody, najmä vyššiu mieru chudoby, neformálne a zraniteľné pracovné miesta, samozásobiteľské poľnohospodárstvo a nedostatočnú sociálnu ochranu. Richard Klokner, šéfredaktor ePráce (ePráca 08-09/2019)
Vzostup teploty vzduchu je vo výsledkoch meteorologických meraní zatiaľ najpresvedčivejším dôsledkom globálneho otepľovania. P. Faško, L. Markovič, Slovenský hydrometeorologický ústav (ePráca 08-09/2019)
S nízkymi mzdami a daňovým zvýhodňovaním kapitálu však žiadnu krízu neprekonáme. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca 08-09/2019)
Vplyv tepelného stresu na produktivitu práce je vážnym dôsledkom zmeny klímy... Možno očakávať väčšiu nerovnosť medzi krajinami s nízkymi a vysokými príjmami a zhoršujúce sa pracovné podmienky pre najzraniteľnejších. Catherine Sagetová, odd. výskumu Medzinárodnej organizácie práce (ePráca 08-09/2019)
Očakáva sa, že globálne otepľovanie bude mať za následok zvýšenie tepelného stresu spojeného s prácou, zhoršenie produktivity a spôsobí pracovné a ekonomické straty. Richard Klokner, šéfredaktor ePráce (ePráca 08-09/2019)
Z výsledkov meteorologických meraní v necelých posledných 9 rokoch vyplýva, že dôsledky klimatickej zmeny podmienenej činnosťou človeka sa zvýrazňujú. Pavol Faško, Ladislav Markovič, Slovenský hydrometeorologický ústav (ePráca 08-09/2019)
Klimatická kríza však musí vyvolať aj ekonomický a daňový tlak na najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca 08-09/2019)
Naďalej u mňa platí, že lepšia ekonomika krajiny, rastúca zamestnanosť a prijaté legislatívne opatrenia sa musia odraziť aj na zlepšujúcej sa životnej úrovni dôchodcov. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 17. 10. 2019)
Budúcnosť ľudstva teda závisí od toho, či bude schopné opustiť princípy súťaže a zisku a nahradiť ich princípmi udržateľnosti a nezištnej spolupráce. Richard Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu SAV (ePráca 08-09/2019)
Dukla je často označovaná aj ako Brána smrti. Je našou povinnosťou pripomínať si tieto historické udalosti a s úctou a pokorou hľadieť na hrdinov, vďaka ktorým dnes môžeme žiť v mieri. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (iH, 6. 10. 2019)
Vlády s účasťou Smeru vždy považovali minimálnu mzdu za dôležitý inštitút v boji za vyššiu životnú úroveň ľudí. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 2. 10. 2019)
Napriek signálom spomalenia ekonomík je stále dostatočný priestor na rast platov. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 1. 10. 2019)
Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH, 25. 9. 2019)
Som veľmi rada, že na Slovensku máme 100-tisícovú armádu dobrovoľných hasičov, z toho 30-tisíc mužov a žien sú schopní zásahu. Tejto práci sa venujú vo svojom voľnom čase, mnohokrát na úkor svojej rodiny, za čo im patrí naša vďaka. Denisa Saková, sociálnodemokratická ministerka vnútra SR (iH, 23. 9. 2019)
Chceme dostať na cesty čo najviac ekologických vozidiel a aby boli pre ľudí cenovo dostupnejšie. Preto štát prispeje na kúpu elektromobilov sumou 8-tisíc eur a 5-tisíc eur na plug-in hybridy (kombinácia spaľovacieho motoru a elektromotoru so "zástrčkou" na dobíjanie). Peter Žiga, minister hospodárstva za SMER-SD (iH, 21. 9. 2019)
Naším spoločným cieľom je, aby zamestnanci poctíli oslabenie ekonomiky čo najmenej. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 20. 9. 2019)
Je dôležité aktivizovať zdroje nielen štátne a eurofondy, ale aj samospráv a urobiť, ja by som to tak nazval, taký malý slovenský ‚Junckerov plán‘. Ladislav Kamenický, minister financií SR za SMER-SD (iH, 23. 9. 2019)
Zdravie je to najcennejšie, čo človek má. Nedá sa kúpiť za peniaze, ale peniaze môžu pomôcť k prinavráteniu zdravia. Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednoty Prešov (iH, 16. 9. 2019)
Aj my chceme, aby sa na lúkach pásol väčší počet hovädzieho dobytka alebo oviec a aby naše národné zlato – slovenská bryndza – bola skutočne zo slovenského ovčieho mlieka. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 22. 8. 2019)
Životné prostredie, vzhľad krajiny, zmena klímy, zdravé potraviny, trvalá udržateľnosť. To sú všetko pojmy, ktoré idú ruka v ruke s poľnohospodárstvom a potravinárstvom. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 22. 8. 2019)
Naši chovatelia a pestovatelia dlhodobo dokazujú, že dokážu vyrábať naozaj kvalitné a čerstvé potraviny, preto sme radi, že ich v tomto snažení štát podporí. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 19. 8. 2019)
Stále sa neoplatí pracovať za minimálnu mzdu, ak to porovnáme s dávkami, ktoré ľudia dostávajú, a my musíme robiť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (iH, 31. 7. 2019)
Dnes je rozdiel miezd medzi Bulharskom a Belgickom desaťnásobný. Josef Středula, prezident Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ePráca, 5-6/2019)
Kým nemajú zabezpečenú dôstojnú mzdu a základné existenčné potreby, sťažka budú uvažovať o klimatických zmenách, vymieraní tisícok živočíšnych a rastlinných druhov, zelenej ekonomike, environmentálnej zodpovednosti veľkých firiem. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, 5-6/2019)
Na jednej strane zakotvíme, že minimálna mzda musí byť najmenej 60 % z priemerného zárobku, na druhej strane ale chceme aj ponechať sociálny dialóg, keby sa dohodli sociálni partneri na vyššej minimálnej mzde. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (iH, 31. 7. 2019)
...ak hovoríme o EÚ, mali by sme zdôrazňovať jej sociálny rozmer. Ten ekonomický alebo biznisový je dávno vytvorený, ale ten, ktorý sa týka zamestnancov a občanov, je skôr v minimalistickej podobe. Josef Středula, prezident Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ePráca, 5-6/2019)
Nie konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ale udržateľnosť a sociálna zodpovednosť sú a budú základným imperatívom nového ekonomického modelu. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, 5-6/2019)
Náš hlas musí byť silne počuť. Nezáleží na tom, či je to hlas z východnej Európy, západnej, severnej alebo južnej, pretože problémy týkajúce sa zamestnancov sú obrovské. Josef Středula, prezident Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ePráca, 5-6/2019)
Prioritnou oblasťou pre európske odbory je férový prechod na digitalizovanú a zelené ekonomiku, vplyv digitalizácie a klimatických zmien na svet práce a udržateľnosť nielen ekonomík, ale v prvom rade existencie ako takej. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, 5-6/2019)
Sociálny program mesta je zameraný predovšetkým na seniorov, ktorých v našom meste pribúda a spoločnosť sa na túto situáciu musí pripraviť. Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves za SMER-SD (iH, 17. 7. 2019)
Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách. Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik, diplomat, generál
Ľudia by boli zdravší, keby si nespôsobili ochorenia svojim vlastným správaním. Lenka Teska Arnoštová, odborná hovorkyňa ČSSD pre zdravotníctvo (iH, 16. 7. 2019)
Slovenský Zákonník práce patrí medzi štyri najlepšie zákonníky práce v Európe. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 9. 7. 2019)
Sme presvedčení o tom, že výsledky slovenskej ekonomiky umožňujú rast minimálnej mzdy tak, ako sme to už v minulom roku vyslovili – tých 635 eur. Marián Magdoško, prezident KOZ SR (iH, 9. 7. 2019)
Sociálny štát nie je náš interný, teoretický výmysel. Myšlienka sociálneho štátu je zakotvená v Ústave SR. Ústava hovorí, že Slovensko je sociálne orientovaná trhová ekonomika a to sociálne a trhové je rovnocenné. Robert Fico (iH, 9. 7. 2019)
Príklady vo svete ukazujú, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne pozitívne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku. Peter Moczo, predseda Učenej spoločnosti Slovenska (iH, 4. 7. 2019)
Sociálna ekonomika nie je jednorazové riešenie, ale beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, ako aj odbornú a politickú podporu. Ľubica Růžičková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 21. 6. 2019)
Mojím záujmom a osobnou ambíciou je priblížiť sa v budúcnosti k tomu, aby na Slovensku dôchodcovia pravidelne poberali 13. dôchodok, a to v plnej výške svojho mesačného dôchodku. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 20. 6. 2019)
Štruktúra a fungovanie rodiny sa v dôsledku mnohých aj spoločenských zmien mení a súčasní školáci majú za sebou skúsenosti s rôznymi negatívnymi životnými udalosťami, ktoré môžu ovplyvňovať ich ďalší vývin. Daniela Husárová, Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ v Košiciach (iH, 13. 6. 2019)
O strane SMER - SD zvyknem hovoriť s nadsázkou ako o rustikálnej ľavici. Ľavici, ktorá sa odlišuje od ľavice u našich partnerov na Západe tým, že niektoré témy nie sú a nikdy nebudú pre slovenských občanov prioritné. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (iH, 11. 6. 2019)
Sme na prahu digitálnej transformácie a občanov naprieč generáciami musíme na ňu pripraviť. Richard Raši, podpredseda vlády SR (iH, 12. 6. 2019)
V konečnom dôsledku sociálna ochrana ako preventívny nástroj sociálnej politiky je lacnejší ako všetky ďalšie nástroje, ktoré budú použité na odstránenie dôsledkov (aj) klimatických zmien. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (iH, 12. 6. 2019)
Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mladých. Fórum pre pomoc starším (iH, 10. 6. 2019)
Aj dnes máme stovky firiem v rôznych odboroch, ktoré robia Slovensku vo svete dobré meno. Sme najväčším výrobcom áut na hlavu na svete, ale máme aj krásnu zelenú prírodu, vďaka ktorej vyrábame kvalitné mlieko a mliečne výrobky. Richard Raši, podpredseda vlády SR (iH, 9. 6. 2019)
Dnes cítime, že sme to aj my, kto musí pomáhať krajinám z regiónu, aby dvere do EÚ zostali otvorené. František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahranič. vecí a eu. záležitostí SR (iH, 4. 6. 2019)
Dôležitá nie je len priama úspora finančných nákladov, ale aj výrazná úspora času pri znižovaní byrokracie. Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (iH, 4. 6. 2019)
Nová politická mapa je popísaná tak na Slovensku, ako aj v Európe. Výsledky volieb treba rešpektovať s plnou vážnosťou, pretože sú dôležitým impulzom pre nás politikov. Juraj Blanár, poslanec NR SR a podpredseda strany SMER-SD (iH, 28. 5. 2019)
Voľby do Európskeho parlamentu dokázali dve dôležité veci: prvou je, že naši občania sú vo všeobecnosti proeurópski. A tou druhou to, že ich súhlas s Európskou úniou je len podmienečný - požadujú reformu tak na európskej ako aj národnej úrovni. František Ružička, štátny tajomník Min. zahraničných vecí a európsk. záležitostí SR (iH, 29. 5. 2019
Cena ľudského života sa nedá vyčísliť. Preto ak skríning včasným odhalením ochorenia preukázateľne prispel k záchrane ľudských životov, potvrdil svoju opodstatnenosť a VšZP ho bude podporovať. Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne (iH, 27. 5. 2019)
Každý dobrý hospodár vždy pred novou investíciou potrebuje vedieť, či jeho peniaze plnia účel, na ktorý boli poskytnuté. Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne (iH, 22. 5. 2019)
Som presvedčený, že v miere nezamestnanosti sme stále nenarazili na dno a vieme ísť ešte nižšie, napr. aj na 4,5 %. Máme totiž medzi evidovanými množstvo takých, ktorí vedia, môžu a najmä chcú pracovať. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 21. 5. 2019)
Nemyslím si, že vyjadrenia, ktoré majú iný pohľad na Európsku úniu, zásadným spôsobom Európsku úniu poškodzujú. Monika Beňová, europoslankyňa za SMER-SD (iH, 20. 5. 2019)
Netajím sa tým, že mojou ambíciou naďalej zostáva zaviesť tzv. 13. dôchodok, ktorý by dostávali všetci seniori. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 15. 5. 2019)
Pokrytie najmä slovenského vidieka vysokorýchlostným bezplatným internetom je pre nás prioritou. Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (iH, 16. 5. 2019)
Som presvedčený, že najlepšou sociálnou politikou je dať ľuďom prácu, ak o ňu stoja. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 15. 5. 2019)
Svetový deň rodiny je síce určený na konkrétny dátum - 15. máj, ale nemali by sme na svojich príbuzných zabúdať ani v ostatné dni. Patria k tomu najcennejšiemu, čo máme. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (iH, 15. 5. 2019)
Dlhodobo sa snažíme rodiny s deťmi podporovať, pretože vieme, aké majú starosti so zaistením dôstojnej starostlivosti a rodinného života. Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 12. 5. 2019)
Európska únia nám priniesla rozvoj občianskej spoločnosti, urýchlila budovanie infraštruktúry, pomohla odstrániť ​​ekologické záťaže a posilnila regionálny rozvoj. Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (1. 5. 2019)
Len investícia do mladých nám môže garantovať dosiahnutia dlhodobých cieľov, ako je napríklad dôstojné pracovné prostredie pre všetkých. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (iH, 2. 5. 2019)
„Výskumy dokázali, že deti z málo podnetného prostredia, ktoré navštevovali materské škôlky, majú pri ďalšom vzdelávaní omnoho menšie adaptačné problémy, väčšiu šancu ukončiť základnú školu a následne pokračovať na strednej škole. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR (iH, 26. 4.
Domnievam sa, že by zodpovedná správa vecí verejných mala v tejto oblasti zahŕňať aj snahu o čo najvyššiu úroveň ochrany zamestnaneckých práv a o čo najvyšší stupeň ekonomickej demokracie. Petr Pavlík, predseda pražskej organizácie sociálnej demokracie (iH, 16. 4. 2019)
ihodnoty_monitor