O PROJEKTE  +  KONTAKT

Piatok 18. 1. 2019  |   MENINY OSLAVUJE - Bohdana

Žiaden príplatok nenahradí prípadné škody na zdraví človeka. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri KOZ SR (ePráca, 11-12/2018)
Krátenie pracovného času nie je cieľom. Je to prostriedok ku skvalitneniu života pracujúcich. Roland Klokner, šéfredaktor dvojmesačníka ePráca (ePráca, 11-12/2018)
Pre ľavicu bolo skracovanie pracovného času vždy jednou z najvyšších priorít. Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD (ePráca, 11-12/2018)
Odbory vo svojej kontrolnej činnosti zisťujú opakovane nedostatky pri organizovaní práce nadčas a práce v noci. Bohuslav Bendík, poradca BOZP pri Konfederácii odborových zväzov SR (ePráca, 11-12/2018)
Každé opatrenie, ktoré zlepší životné podmienky ľuďom sa dá totiž považovať za opatrenie smerujúce k určitej miere solidarity. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 20. 12. 2018)
Slovenské potraviny si udržiavajú vysoké bezpečnostné štandardy a sú pod neustálou veterinárnou kontrolou. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 3. 1. 2019)
Život je lepší ako smrť, zdravie lepšie ako choroba, dostatok je lepší ako núdza, sloboda je lepšia ako nátlak, šťastie lepšie než utrpenie, a poznanie je lepšie ako povery alebo neznalosť. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre prac. rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH, 20. 12.
Pre rodiny s deťmi, ktoré chodia do posledného ročníka materských škôl alebo na oba stupne základných škôl sme pripravili opatrenie, ktorým preplatí štát stravovanie v školách, respektíve obedy, čím môže rodina s dvoma deťmi ročne ušetriť až 440 eur a zvýšiť svoj životný štandard. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 20. 12. 2018)
Buďme spoločne hrdí na našu krajinu, na úspechy našich športovcov, vedcov, ale nezabudnime na každodenné úspechy našich rodín, našich mám, ktoré vychovávajú naše deti. Sme úspešný národ, ktorý sa vo svete nestratil napriek tomu, že mu mnohí neverili. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 1. 1. 2019)
Sociálna demokracia, ktorá prešla skúsenosťou dlhodobého hľadania vlastnej teórie, sa zrodila z poznania, ku ktorému dospela generácia európskych socialistov na začiatku 20. storočia, že radikálna sociálna revolúcia v najrozvinutejších krajinách modernej Európy – ktorú prorokovali a pripravovali socialistickí vizionári 19. storočia – je vecou minulosti, a nie budúcnosti. Tony Judt, britský historik (z knihy Povojnová Európa. Jej história od roku 1945)
Ako ministerka zdravotníctva, ako regulátor chcem, aby v systéme panoval poriadok, aby sme si všetci rozumeli a aby zostala zachovaná zdravotná starostlivosť. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (iH, 20. 12. 2018)
Chcem, aby sme mali štát priateľský, sociálny a bezpečný. Želám si, aby sme boli na svoju krajinu hrdí, aj keď nie vždy so všetkým musíme súhlasiť. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 1. 1. 2019)
Netrpezlivým mladým ľuďom, ako neskoršie udalosti ukážu, nepripadala politika sociálnej demokracie vždy príťažlivá, ale hlboko oslovovala mužov a ženy, ktorí prežili zlé časy po roku 1914. Tony Judt, britský historik (z knihy Povojnová Európa. Jej história od roku 1945)
Zvlášť na prahu nového roka si treba uvedomiť, že len spoločným úsilím dokážeme uskutočniť vytýčené ciele. Veľa záleží iba od nás. Každý deň núka nemálo príležitostí. Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom za SMER-SD (iH, 1. 1. 2019)
Po prvýkrát za 25 rokov existencie Slovenska sme prijali vyrovnaný štátny rozpočet a prestali sme zadlžovať ďalšie generácie. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 1. 1. 2019)
Národný projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb má poskytovateľom sociálnej starostlivosti umožniť potrebnú zmenu a klientov začleniť do komunity. Slavomír Krupa, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (iH, 19. 12. 2018)
Každá kvapka dobra, ktorú osobne nainfikujeme, sa počíta nielen nám osobne, ale pridáva sa na účet všetkým. Dušan Piršel, Inštitút pre prac. rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (iH 17. 12. 2018)
Vždy sa pri rozhodovaní a nastavovaní podmienok snažíme pomôcť našim občanom. Peter Burčo, starosta obce Bátovce za SMER-SD (iH, 13. 12. 2018)
Ukázalo sa, že ísť do vlády bolo správnym rozhodnutím. Už za prvých niekoľko mesiacov sa podarilo presadiť konkrétny veci, napríklad zvýšenie dôchodkov alebo rodičovského príspevku, nemocenská sa bude opäť vyplácať od prvého dňa choroby, ľuďom s najvyšším stupňom postihnutia sa podstatne navýšia príspevky na starostlivosť. Robin Povšík, predseda stredočeskej organizácie ČSSD (iH, 15. 12. 2018)
Ľudia by v žiadnom prípade nemali zabúdať na prevenciu, majú ju k dispozícii bezplatne v rámci verejného zdravotného poistenia. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (iH, 3. 12. 2018)
Chceme budovať priateľský štát, ktorý je pre ľudí službou a nie príťažou. Priateľský a starostlivý štát sa musí vedieť postarať najmä o tých, ktorí to najviac potrebujú – o slabých a chorých, musí sa zastať utláčaných a striktne presadzovať spravodlivosť. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 8. 12. 2018)
Na ministerstve financií som zažil a zažívam zásadné okamihy. Zavádzanie eura, najväčšiu finančnú a hospodársku krízu v dejinách, kritické momenty eurozóny, slovenské predsedníctvo EÚ, kandidatúru na šéfa euroskupiny a v posledných rokoch konečne aj konjunktúru a dobré obdobie. Peter Kažimír, minister financií SR (iH, 27. 11. 2018)
Je potešiteľné, že rezort práce aj naďalej prijíma viaceré opatrenia na podporu rodín a rodičovstva. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (iH, 10. 12. 2018)
Schválenie štátneho rozpočtu je nielen dôležitý finančný, ale hlavne politický akt, pretože ukazuje, v akej kondícii je vládna koalícia, ktorá sa dokáže dohodnúť. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (fb, 6. 12. 2018)
Odborové hnutie je stále najsilnejšou mierovou a demokratickou silou na svete. Svetová finančná kríza vyvolala nespravodlivosť systému voči pracujúcim. Organizovaná pracovná sila je najlepšou obranou demokracie. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (iH, 02. 12. 2018)
Nakoľko som kandidovala do volieb za stranu SMER-SD, o to viac ma to zaväzuje k tomu, aby som mojim občanom pomáhala a vytvorila im v našej obci kvalitný každodenný život. Tatiana Klimová, starostka obce Kociha za stranu SMER-SD (iH, 3. 12. 2018)
Zaškolenie či vzdelávanie domáceho zamestnanca je pre zamestnávateľa lepšia investícia ako náklady a riziká spojené so zamestnaním cudzinca. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, 09-10/2018)
S rozvojom technológií sa šírenie dezinformácií, predovšetkým na sociálnych sieťach, stalo v krajinách EÚ významným celospoločenským problémom, ktorý sa dotýka každého z nás. Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR za SMER-SD (fb, 27. 11. 2018)
Vyššie mzdy a zlepšovanie zamestnaneckého prostredia sú hlavným motivátorom pre návrat emigrantov na Slovensko. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, 09-10/2018)
...príčiny migrácie vždy treba riešiť v krajinách pôvodu, prípadne v tranzitných krajinách, a nielen v krajinách, kde migranti žiadajú o azyl. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (tasr, 29. 11. 2018)
Ľavica nemá nič proti migrantom. Ľavica im chce pomáhať u nich doma. Ľuboš Blaha, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (iH, 28. 11. 2018)
Zastávame názor, že súkromné záujmy spoločností, firiem, zamestnávateľov a dosahovanie benefitov a ziskov nemôžu byť nadradené ochrane zamestnancov, všeobecnej bezpečnosti a verejnému záujmu. Marta Hašková, Konfederácia odborových zväzov SR (ePráca, 09-10/2018)
Podporou ľavicovo orientovaného politického smeru sú zachované aj sociálne práva občanov. Csaba Farkas, starosta obce Veľké Chyndice za stranu SMER-SD (iH, 26. 11. 2018)
Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme. Naše nadšenie pre to, čo robíme, neutícha. Práve naopak, posilnení výsledkami, ktoré sme dosiahli, chceme hľadať nové cesty, postupy a riešenia, ako zdokonaliť vlastnú existenciu. Dušan Piršel, Inštitút pre prac. rehabilitáciu občanov so zdrav. postihnutím (iH, 27.11.2018)
I v týchto voľbách sa ukázalo, cez všetku propagandu, že nám ľudia veria. Dušan Dvoran, starosta Vysokej pri Morave za stranu SMER-SD (iH, 26. 11. 2018)
Vládne nariadenie o raste minimálnej mzdy pomôže najhoršie odmeňovaným zamestnancom a vytvorí tlak na rast ďalších miezd v českej ekonomike. Presadenie nášho návrhu opäť potvrdzuje, že pôsobenie sociálnej demokracie vo vláde je úspešné. Jan Hamáček, predseda ČSSD a český vicepremiér (iH, 20. 11. 2018)
Úsilie zamerané na dlhodobo nezamestnaných pokračuje a prináša veľmi konkrétny efekt. Dopomáhajú k tomu aj viaceré opatrenia v súvislosti s minimálnou mzdou. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 19. 11. 2018)
Zvyšovanie minimálnej mzdy má pozitívny dopad nielen na 150-tisíc českých zamestnancov, ktorí ju poberajú, ale aj na všetkých pracujúcich, pretože vedie ku zvyšovaniu priemernej mzdy. Jana Maláčová, česká ministerka práce a sociálnych vecí za ČSSD (iH, 20. 11. 2018)
Máme garantované ľudské, občianske aj sociálne práva. Vážme si slobodu, ktorú máme. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (tasr, 17. 11. 2018)
Kolektívne vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi má kľúčový význam z pohľadu úspešného napredovania podniku, motivácie zamestnancov. Jozef Krabáč, manažér spoločnosti Trexima (ePráca, 07-08/2018)
Spotrebiteľské vzdelávanie od najútlejšieho veku je jednou z dôležitých podmienok, aby v spoločnosti boli vzdelaní a informovaní spotrebitelia, ktorí sú poučení o svojich právach a neboja sa o ne hlásiť. Olga Sehnalová, europoslankyňa za ČSSD (iH, 16. 11. 2018)
Na Slovensku nutne potrebujeme zvýšiť kúpnu silu obyvateľstva, aby sme pomohli malým a stredným podnikateľom v predaji ich produkcie. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Musíme posilňovať informačnú a technologickú gramotnosť našich členov, odborárov, ale aj všetkých zamestnancov. Radka Hudecová, Odborový zväz zamestnancov obrany (kozsr.sk, 8. 11. 2018)
Situácia na trhu práce sa mení veľmi rýchlo a odbory musia flexibilne reagovať a prispôsobovať metódy a formy svojho pôsobenia tak, aby bolo cítiť, že sú aktívnym účastníkom na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Slovensko bolo dlhodobo a je akýmsi laboratóriom pre skúšanie nových technológií. Klienti finančných inštitúcií vyhľadávajú nové možnosti a technológie. Martin Peter, riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR (tasr, 8. 11. 2018)
Na Slovensku nebol zaznamenaný ani jeden prípad krachu životaschopnej firmy po zvýšení minimálnej mzdy. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Systém duálneho vzdelávania výrazne podporujeme, pretože si myslíme, že je vynikajúcim zdrojom nových zamestnancov, no predovšetkým účinným nástrojom na získavanie mladej generácie. Ladislav Tarabík, zástupca firmy HF Najus, a. s., Dubnica nad Váhom (iH, 6. 11. 2018)
Mali by sme prijímať opatrenia, ktoré podporia slovenských spracovateľov slovenských potravín, slovenských prvovýrobcov a slovenských dodávateľov potravín. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (tasr, 5. 11. 2018)
Hrozby súvisiace so zvyšovaním minimálnej mzdy, zvýšená nezamestnanosť, krach niektorých podnikateľských subjektov a pod., nie sú pravdivé. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Po 100 rokoch od vzniku ČSR stojí náš štát ako rovný s rovným nielen s českým národom, ale aj ostatnými krajinami Európy. Buďme hrdí na našu krásnu krajinu a ľudí, ktorí za ňu bojovali. Denisa Saková, ministerka vnútra SR (tasr, 28. 10. 2018)
Ekonomické problémy zamestnávateľa by nemali vplývať na úroveň starostlivosti o život, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov. Bohuslav Bendík, odborový inšpektor BOZP pri KOZ SR (ePráca, 07-08/2018)
Myslím si, že ani my nechceme pri občanoch SR, ktorí žijú po celom svete, aby im niekto ubližoval a zbavoval ich občianskych, sociálnych alebo ekonomických práv len preto, že sa tam nenarodili. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR (tasr, 3. 11. 2018)
Chcel by som pripomenúť, že spravodlivá minimálna mzda nemôže byť chápaná iba ako ekonomický náklad zamestnávateľa. Má aj sociálny rozmer. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Aj keď naša generácia môže vnímať naše partnerstvo ako prirodzené a dané, nemali by sme sa naň spoliehať ako na niečo garantované, preto musíme aj naďalej pracovať na prehlbovaní nášho porozumenia, aby aj budúce generácie napríklad rozumeli slovenčine. Tomáš Petříček, minister zahraničných vecí ČR (tasr, 2. 11. 2018)
Ak chceme úspešné Slovensko, ktoré je zároveň sebavedomé, je potrebné si sadnúť za rokovací stôl s každým, kto to myslí vážne. Koalícia i opozícia, všetci by sme mali mať záujem o rozvoj a formovanie Európskej únie. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR (iH, 25. 10. 2018)
Človek nemusí byť vysokoškolským ekonómom, aby pochopil, že primerané a spravodlivé mzdy musíme najprv vyprodukovať. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Slovensko chce byť pre Európsku úniu zodpovedným partnerom a chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré smerujú k utužovaniu jednoty, sily a sebaobrany Únie. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 26. 10. 2018)
Sila odborov spočíva v počte ich členov. V boji za lepšie podmienky sa nemôžeme spoliehať na nikoho iného, iba sami na seba. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Slováci majú zmysel pre novinky a inovačné riešenia. Môžeme povedať, že sme napríklad svetovou špičkou v oblasti využitia biometrie, napríklad pri finančných službách. David Šefčík, riaditeľ pre inovácie spoločnosti Softec (tasr, 25. 10. 2018)
Zamestnanec nechodí do práce preto, lebo miluje zamestnávateľa, ale preto, lebo miluje svoju rodinu. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Storočnicu vnímam ako moment, keď konečne po tisícročnej útrape a útlaku slovenského národa mal konečne šancu slovenský národ mať svoj vlastný štát. Nejakých 75 rokov s medzerami sme boli spolu s českými bratmi a teraz žijeme jeden úspešný 25-ročný príbeh samostatnej Slovenskej republiky. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 27. 10. 2018)
Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Samotný Jaguar Land Rover už investoval približne 7,5 milióna eur do vlastnej akadémie, aby sa vyhol nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v ďalších rokoch. Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 25. 10. 2018)
Je aj na nás všetkých, aby sme ako občania neodmietali služby, ak sú napríklad poskytované rómskou predavačkou alebo rómskym pekárom. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 24. 10. 2018)
Dostať za odvedenú prácu najvyššiu možnú mzdu je zase legitímnou a oprávnenou požiadavkou zamestnancov. Jozef Balica, člen Predsedníctva Rady OZ KOVO (ePráca, 07-08/2018)
Ak odbory fungujú na pracovisku tak, ako by mali, robia svojou prácou službu aj zamestnávateľovi. Roland Klokner, šéfredaktor odborárskeho časopisu ePráca (ePráca, 07-08/2018)
Rodinám sme podali pomocnú ruku napríklad aj úspešným projektom Rodina a práca. Do pilotného projektu sa zapojilo viac ako 750 zamestnávateľov, pričom bolo podporených takmer 1500 nových flexibilných pracovných miest pre rodičov malých detí, firmy zároveň zriaďovali detské kútiky. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 22. 10. 2018)
Chceme, aby ženy od vychovaného dieťaťa mali možnosť skoršieho odchodu do dôchodku. Jana Vaľová, poslankyňa Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 17. 10. 2018)
Slovenská republika patrí v EÚ ku krajinám s najnižším percentom obyvateľstva, ktorí sú ohrození rizikom chudoby. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 17. 10. 2018)
Som presvedčený, že práca v dopravnom priemysle ponúka mladým ľuďom do budúcnosti zaujímavú perspektívu. Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (tasr, 16. 10. 2018)
Umelá inteligencia nie je budúcnosť, je to súčasnosť. Je už s nami. Nástup umelej inteligencie a jej penetrácia do spoločnosti sú extrémne rýchle. Nemáme desať rokov, skôr sa to pohybuje v období mesiacov. Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (tasr, 12. 10. 2018)
Krajiny, ktoré sú odkázané sami na seba, sú zraniteľnejšie ako krajiny združené v medzinárodných organizáciách. František Ružička, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR (tasr, 1. 10. 2018)
V podnikaní je kritický tretí rok, podľa prieskumov ho neprežije až 70 % začínajúcich podnikateľov. Jedným z dôvodov je nedostatočná kontrola nad finančnými tokmi. Tigran Aleksanyin, Slovenská sporiteľňa (tasr, 1. 10. 2018)
Je dôležité pripomínať, že existujú rodiny, ktoré majú svoje problémy a štát i mimovládne organizácie majú záujem tieto problémy riešiť. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 9. 10. 2018)
Podľa analýz je zrejmé, že 90% odborne vzdelaných ľudí sa na trhu práce uplatní bez akýchkoľvek problémov. Pre tých, ktorí sú navyše zapojení do systému duálneho vzdelávania, je táto pravdepodobnosť 100%. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iH, 5. 10. 2018)
Je pre mňa cťou, že som pri tom mohol byť, lebo pomyselný vlak sa dostáva do cieľa a Slovensko udržateľne ide hospodáriť vyrovnane, čo je dobrá správa aj pre Slovákov, ale aj z toho hľadiska, že sme členmi Európskej únie. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 10. 10. 2018)
Výška minimálnej mzdy priamo motivuje výšku priemernej mzdy. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tasr, 9. 10. 2018)
EÚ niektorí radi kritizujú, nie vždy a nie na všetkom sa v nej zhodneme, ale sedíme všetci za spoločným rokovacím stolom, kde sú jasne dané pravidlá. Rozhodujeme kompromisom, a nie diktátom. Jan Hamáček, minister zahraničných vecí ČR a predseda českých soc. demokratov (tasr, 29. 9. 2018)
Hlavnou prioritou sa teraz stáva tlak na rast miezd. Erik Tomáš, poslanec Národnej rady SR za SMER-SD (tasr, 30. 9. 2018)
Na Slovensku je stále 69 % odpadov, ktoré končia na skládkach. Takže je to téma, ktorú treba riešiť. Ivana Maleš, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (tasr, 30. 9. 2018)
ihodnoty_monitor