O PROJEKTE  +  KONTAKT

Streda 18. 9. 2019  |   MENINY OSLAVUJE - Eugénia

Životné prostredie, vzhľad krajiny, zmena klímy, zdravé potraviny, trvalá udržateľnosť. To sú všetko pojmy, ktoré idú ruka v ruke s poľnohospodárstvom a potravinárstvom. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 22. 8. 2019)
Nie konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ale udržateľnosť a sociálna zodpovednosť sú a budú základným imperatívom nového ekonomického modelu. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR (ePráca, 5-6/2019)
Príklady vo svete ukazujú, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne pozitívne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku. Peter Moczo, predseda Učenej spoločnosti Slovenska (iH, 4. 7. 2019)
Aj dnes máme stovky firiem v rôznych odboroch, ktoré robia Slovensku vo svete dobré meno. Sme najväčším výrobcom áut na hlavu na svete, ale máme aj krásnu zelenú prírodu, vďaka ktorej vyrábame kvalitné mlieko a mliečne výrobky. Richard Raši, podpredseda vlády SR (iH, 9. 6. 2019)
Dnes cítime, že sme to aj my, kto musí pomáhať krajinám z regiónu, aby dvere do EÚ zostali otvorené. František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahranič. vecí a eu. záležitostí SR (iH, 4. 6. 2019)
Ako človek, ktorý tému do Bruselu priniesol a systematickou prácou ju z nechceného dotiahol až do zákonnej úpravy, spokojná nie som. Prijatý zákon totiž obsahuje viacero právnych kľučiek, priamo šitých na mieru veľkým výrobcom, ktorí majú z dvojakej kvality veľký biznis. Olga Sehnalová, česká europoslankyňa za ČSSD (iH, 17. 4. 2019)
Slovensko je krajina, v ktorej žije množstvo šikovných ľudí s dobrými nápadmi a máme tu aj firmy s veľkým potenciálom. Je teda pre nás kľúčové, aby sme týmto ľuďom a firmám pomohli uplatniť sa za hranicami Slovenska. Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (iH, 26. 3. 2019)
Iba prostredníctvom spravodlivého zdaňovoania najbohatších firiem a bánk dokážu štáty pre ľudí zaistiť dostupné verejné služby, teda predovšetkým vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť. Radek Hlaváček, predseda Mladých sociálnych demokratov v Českej republike (iH, 1. 3. 2019)
Žijeme v dynamickej dobe digitalizácie a centrálne banky sú v epicentre tejto revolúcie. Nástup nových technológií redefinuje fungovanie finančného sektora a centrálne banky musia byť pripravené odpovedať. Peter Kažimír, minister financií a budúci guvernér NBS (iH, 27. 2. 2019)
Je nevyhnutné, aby slovenská ekonomika nabehla na nové trendy, či už je to robotizácia, automatizácia alebo analýza dát. Za kľúčové považujem najmä prepájanie priemyslu s výskumom, zapojenie slovenských firiem do nadnárodných dodávateľských reťazcov a takisto získavanie skúseností zo zahraničných trhov. Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva (iH, 15. 2. 2019)
Pokračujeme v práci a prinášame riešenia, ktoré šetria čas, energiu a finančné prostriedky podnikateľom. Opatrenia zo všetkých troch antibyrokratických balíčkov by mali podnikateľom priniesť postupne ročnú úsporu vyše 100 miliónov eur. Peter Žiga, minister hospodárstva SR (iH, 6. 2. 2019)
Ale slovenský spotrebiteľ musí hľadať na pultoch slovenský výrobok a mal by byť národovec. Nehľadajme najväčšieho Slováka v minulosti, ale v sebe samom. Buďme hrdí na to, že sme Slováci a že sme Slováci aj pri vyberaní potravín z pultov obchodných reťazcov. Marián Šolty, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (iH, 22. 1. 2019)
Teším sa, že spotrebitelia prejavujú o slovenské potraviny záujem. Tým, že produkty pochádzajú z našich regiónov a necestujú k nám tisícky kilometrov sú čerstvé i zdravé, kvalitou často vyhrávajú nad zahraničnými a zároveň ich kúpou zákazníci prispievajú k podpore slovenskej ekonomiky. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko (iH, 23. 1. 2019)
Je zložité predvídať dopady brexitu, keďže sa situácia mení zo dňa na deň. Brexit môže ublížiť najmä tým Slovákom, ktorí nemajú garantovaný trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, teda tu nežijú viac ako päť rokov. My takýchto pracovitých ľudí s dobrým jazykovým vybavením potrebujeme doma ako soľ. Richard Raši, vicepremiér SR (iH, 24. 1. 2018)
Slovenské potraviny si udržiavajú vysoké bezpečnostné štandardy a sú pod neustálou veterinárnou kontrolou. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (iH, 3. 1. 2019)
Po prvýkrát za 25 rokov existencie Slovenska sme prijali vyrovnaný štátny rozpočet a prestali sme zadlžovať ďalšie generácie. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (iH, 1. 1. 2019)
Na ministerstve financií som zažil a zažívam zásadné okamihy. Zavádzanie eura, najväčšiu finančnú a hospodársku krízu v dejinách, kritické momenty eurozóny, slovenské predsedníctvo EÚ, kandidatúru na šéfa euroskupiny a v posledných rokoch konečne aj konjunktúru a dobré obdobie. Peter Kažimír, minister financií SR (iH, 27. 11. 2018)
Spotrebiteľské vzdelávanie od najútlejšieho veku je jednou z dôležitých podmienok, aby v spoločnosti boli vzdelaní a informovaní spotrebitelia, ktorí sú poučení o svojich právach a neboja sa o ne hlásiť. Olga Sehnalová, europoslankyňa za ČSSD (iH, 16. 11. 2018)
Slovensko bolo dlhodobo a je akýmsi laboratóriom pre skúšanie nových technológií. Klienti finančných inštitúcií vyhľadávajú nové možnosti a technológie. Martin Peter, riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR (tasr, 8. 11. 2018)
Mali by sme prijímať opatrenia, ktoré podporia slovenských spracovateľov slovenských potravín, slovenských prvovýrobcov a slovenských dodávateľov potravín. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (tasr, 5. 11. 2018)
Slováci majú zmysel pre novinky a inovačné riešenia. Môžeme povedať, že sme napríklad svetovou špičkou v oblasti využitia biometrie, napríklad pri finančných službách. David Šefčík, riaditeľ pre inovácie spoločnosti Softec (tasr, 25. 10. 2018)
Slovenská republika patrí v EÚ ku krajinám s najnižším percentom obyvateľstva, ktorí sú ohrození rizikom chudoby. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 17. 10. 2018)
Umelá inteligencia nie je budúcnosť, je to súčasnosť. Je už s nami. Nástup umelej inteligencie a jej penetrácia do spoločnosti sú extrémne rýchle. Nemáme desať rokov, skôr sa to pohybuje v období mesiacov. Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (tasr, 12. 10. 2018)
Krajiny, ktoré sú odkázané sami na seba, sú zraniteľnejšie ako krajiny združené v medzinárodných organizáciách. František Ružička, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR (tasr, 1. 10. 2018)
V podnikaní je kritický tretí rok, podľa prieskumov ho neprežije až 70 % začínajúcich podnikateľov. Jedným z dôvodov je nedostatočná kontrola nad finančnými tokmi. Tigran Aleksanyin, Slovenská sporiteľňa (tasr, 1. 10. 2018)
Je pre mňa cťou, že som pri tom mohol byť, lebo pomyselný vlak sa dostáva do cieľa a Slovensko udržateľne ide hospodáriť vyrovnane, čo je dobrá správa aj pre Slovákov, ale aj z toho hľadiska, že sme členmi Európskej únie. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 10. 10. 2018)
Peniaze pre vysokoškolákov znamenajú prostriedok na získanie potrebných vecí, slobodu, pohodlie a zodpovednosť. Práve vysoká škola mladých naučila narábať s peniazmi. Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 18. 9. 2018)
Slovensko a Slováci sú schopní vyvážať svoje osvedčené postupy do ďalších krajín a sú najlepším príkladom toho, že aj zo škaredého káčatka sa môže stať krajina, ktorá je v niektorých oblastiach naozaj premiantská. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 21. 9. 2018)
Je neférové porovnávať Slovensko a Česko. Medzi nami pri rozdelí v roku 1993 bol takmer 25-pecentný rozdiel. Dnes sa približujeme k Českej republike a dynamika rastu patrí k najvyšším dynamikám, ktoré v EÚ môžeme sledovať. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 23. 9. 2018)
To je taká tradícia, že čím je človek bohatší, tým viac závidí aj to posledné euro, ktoré ľuďom možno dať. Ak vidíme, že ekonomika šliape a platy našich ľudí stále nemajú úroveň platov v západnej Európe, tak sa snažíme niektoré veci kompenzovať opatreniami. Robert Fico, predseda strany SMER-SD (tasr, 23. 9. 2018)
My už nebudeme konkurencieschopní z hľadiska výšky platov, budeme musieť byť konkurencieschopní z hľadiska pridanej hodnoty na výrobkoch a to v automobilovom priemysle, v strojárstve, ale aj v iných odvetviach, ktoré dávame do výroby. Peter Žiga, minister hospodárstva SR (tasr, 12. 9. 2018)
Elektronizácia pokladníc je súčasťou opatrení boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty, ako aj dani z príjmu právnických osôb. František Imrecze, prezident Finančnej správy SR (tasr, 6. 9. 2018)
Pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti v stredoeurópskom regióne, najvyššou prioritou pre Slovensko zostáva zachovanie ukrajinského dopravného koridoru v ekonomicky primeranej výške. Peter Žiga, minister hospodárstva SR (tasr, 30. 8. 2018)
Len vďaka platobným kartám sa na Slovensku zaplatí ročne bezhotovostne niekoľko miliárd eur. Dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Čím viac hotovosti je v prevádzkach a aj u ľudí, tým viac stúpa riziko možných krádeží a zvyšujú sa náklady na prevoz i spracovanie hotovosti. Marcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty (tasr, 23. 8. 2018)
Môžeme povedať, že prostredie chudobnej domácnosti, kde prevažuje nízke vzdelanie rodičov, tiež výrazne ovplyvňuje výsledky ich detí v škole. Slavomír Hidas, Inštitút finančnej politiky (tasr, 16. 8. 2018)
Slovenská ekonomika je na vrchole a je predpoklad, že podnikatelia do konca tohto roka založia viac spoločností ako vlani, kedy sme zaznamenali rekord. Petra Štěpánová, analytička poradenskej spoločnosti Bisnode (tasr, 11. 8. 2018)
Ak chceme aj naďalej ponúkať Slovákom kvalitné bravčové mäso, potrebujeme ochrániť našu krajinu pred zavlečením afrického moru ošípaných z okolitých štátov, zvýšiť podporu do odvetvia a ochrániť spotrebiteľa pred dovozom nekvalitnej bravčoviny zo zahraničia. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (tasr, 10. 8. 2018)
Rizikom pre zahraničný obchod je prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, ktoré by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel. Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (tasr, 9. 8. 2018)
Na trhu je viacero firiem, ktoré majú dobrý marketing, no nič neprodukujú a ponúkajú svoje korporátne dlhopisy. Výnosy ponúkajú na úrovni 7-8 %. Tie firmy však nebudú mať na to, aby splatili svoje záväzky. Jaroslav Ilek, odborník portálu expertnafinancie.sk (tasr, 9. 8. 2018)
Nižšie ceny potravín ako na Slovensku sú už len v šiestich krajinách EÚ. Potraviny sú najlacnejšie v Rumunsku, Macedónsku. Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky (tasr, 23. 7. 2018)
Život na dlh a priori nie je zlý. Len treba mať dobré dlhy, a nie zlé dlhy. Hypotéka je dobrý dlh, pretože našetriť si na bývanie trvá desiatky rokov. Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave (tasr, 20. 7. 2018)
Aj keď je ešte priskoro hovoriť o poklese záujmu slovenských firiem o daňové raje, medziročný pokles mohol ovplyvniť medzinárodný tlak spôsobený bojom proti daňovým únikom a záujem zriadiť Úrad európskeho prokurátora v rámci EÚ. Petra Štěpánová, analytička Bisnode (tasr, 16. 7. 2018)
Sentiment v slovenskom priemysle je dobrý a výhľad našich hlavných obchodných partnerov, najmä eurozóny, ostáva napriek miernym negatívnym rizikám slušný. Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 12. 7. 2018)
Napriek neochote niektorých výrobcov i členských štátov zaoberať sa dvojakou kvalitou seriózne, ukázal Európsky parlament, že berie problém vážne. Dvojaká kvalita ľuďom vadí a podrýva ich dôveru vo férové fungovanie vnútorného trhu a EÚ ako celku. Musíme skoncovať s dvojakými štandardami nielen pri potravinách, ale aj pri drogistickom či spotrebnom tovare. Olga Sehnalová, česká europoslankyňa za ČSSD (iH, 12. 7. 2018)
A tu by možno bolo treba vyzvať kolegov zo Združenia miest a obcí Slovenska, aby boli solidárnejší a umožnili zmeniť koeficient financovania jednotlivých obcí tak, aby aj tieto malé obce dostali na obyvateľa o niečo viac peňazí. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 3. 7. 2018)
Existencia EÚ zabezpečuje rovnosť medzi jednotlivými štátmi, aká by tu inak nemohla byť. Toto všetko by zmizlo a šanca pre také malé štáty, ako je Slovensko, že by ju nahradila lepšia Európa, by sa podľa mňa rovnala nule. Timothy Snyder, americký historik a spisovateľ (tasr, 8. 7. 2018)
Verím, že SR sa využitím svojho potenciálu stane krajinou, ktorá si zaslúži pozornosť aj v Európe. Günther Oettinger, eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje (tasr, 18. 6. 2018)
Pre malú a otvorenú ekonomiku ako má Slovensko, bolo euro viac záchranou než príťažou. Som presvedčený, že bez eura by sa nás kríza dotkla silnejšie a zasiahla by nás viac. Igor Barát, bývalý splnomocnenec vlády pre zavedenie eura (tasr, 16. 6. 2018)
Slovensko je automobilová veľmoc a ešte dlho aj bude. Čo sa týka výroby vozidiel na počet obyvateľov, budú rekordy pravdepodobne ešte väčšie ako dnes, to svedčí o našej šikovnosti. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 19. 6. 2018)
Postoj k zavedeniu eura sme mali kladný a kladne sme hodnotili úsilie o vstup do eurozóny. Vždy je lepšie byť súčasťou veľkého celku, ako v malom sa pretĺkať samostatne. Dvojnásobne to platí v ekonomickej oblasti, keď Slovensko je otvorená a proexportná ekonomika. Vladimír Hutta, výkonný riaditeľ Asociácie vonkajšej reklamy (tasr, 15. 6. 2018)
Automobilový priemysel je náš osud. Rozhodli sme sa preň ako výsledok transformácie našej ekonomiky z 90. rokov. Z výrobcu zbraní a nepredajných výrobkov sme sa stali naozaj jedným z lídrov vo výrobe automobilov. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 14. 6. 2018)
Priemysel 4.0 je príležitosťou, aby sme mohli zvyšovať produktivitu práce, pridanú hodnotu a aj hľadať nové príležitosti konkurencieschopnosti. Je to navyše podmienka, aby náš automobilový priemysel ostal konkurencieschopný aj do budúcnosti. Martin Morháč, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (tasr, 8. 6. 2018)
Riziko a znášanie rizika sú v súčasnosti vnímané ako najväčšia prekážka pri mobilizácii súkromných zdrojov pre rozvoj, spoločným menovateľom v domácej aj zahraničnej oblasti. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 12. 6. 2018)
Slovensko na základe návrhu Európskej komisie by malo dostať počas budúcej finančnej perspektívy 13,3 miliardy eur v bežných cenách. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie (tasr, 29. 5. 2018)
Myslím si, že trend používania peňazí zo stavebného sporenia na dofinancovanie hypoték bude narastať, keďže od 1. júla 2018 nastane ďalšie sprísňovanie poskytovania hypoték. Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko (tasr, 27. 5. 2018)
Pre väčšinu slovenských poľnohospodárov je však dôležité zadefinovať pojem aktívneho farmára. V národnej pozícii by malo byť jasné, že je to farmár, ktorý zamestnáva, obrába pôdu a prináša na vidiek pridanú hodnotu. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (tasr, 25. 5. 2016)
Eurozóna potrebuje jednotnú a vzájomnú spoluprácu, smerujúcu k reformám a implementácii reforiem... a to čo najskôr. Peter Kažimír, minister financií SR (iH, 24. 5. 2018)
SR má prospech z EÚ, myslí si to 77 percent Slovákov, pričom priemer EÚ bol 67 percent. Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku (tasr, 24. 5. 2018)
Úprimne dúfam že nová talianska vláda nebude ignorovať fiškálne a dlhové pravidlá a nebude si z eurozóny robiť rukojemníka len a len z dôvodu predvolebnej kampane a sľubov. Peter Kažimír, minister financií SR (iH, 24. 5. 2018)
Pravidlá Európskej únie pri tvorení eurorozpočtu na nadchádzajúce obdobie by mali byť definované jednoznačne a rovnako pre všetkých členov Únie na základe ich vlastných potrieb a priorít. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 14. 5. 2018)
Nik nie je tak bohatý, aby si mohol dovoliť flagrantne mrhať časom. Peter Kažimír, minister financií SR (tasr, 10. 5. 2018)
Štúdia francúzskej centrálnej banky Banque de France potvrdila, že členstvo v EÚ má jednoznačne pozitívny vplyv na slovenskú a českú ekonomiku, pričom pri súčasnom rozložení geopolitického priestoru v Európe k nemu neexistuje adekvátna náhrada. Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (tasr, 7. 5. 2018)
Jedným zo závažných dôvodov migrácie sú dlhodobo značné globálne ekonomické nespravodlivosti medzi západnými a rozvojovými krajinami. Marek Hrubec, český politický filozof a sociálny vedec (In: Metastázy globálneho kapitalizmu, 2017)
Európska únia je od začiatku budovaná ako snaha o zladenie hospodárskej prosperity s určitou mierou sociálnej spravodlivosti. Jan Keller, sociológ, ľavicový publicista a europoslanec (Metastázy globálneho kapitalizmu, 2017)
Marx ako prorok komunizmu je možno mŕtvy (lebo nezanechal nejakú bližšiu predstavu o novej spoločnosti), ale ako teoretik globalizácie a kritik kapitalizmu je šokujúcim spôsobom relevantný viac než v ére totality, keď jeho dielo znetvorili a kanonizovali do podoby marxizmu-leninizmu. Eduard Chmelár, slovenský historik a politický analytik (In: Metastázy globálneho kapitalizmu, 2017)
Za rok 2017 predali členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu potraviny pochádzajúce zo Slovenska za viac ako 1,5 miliardy eur. Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (tasr, 19. 4. 2018)
Jedine spoločnosť, ktorá je založená na princípoch ekologicky udržateľného socializmu, na spoločnom alebo kolektívnom vlastníctve výrobných prostriedkov pracujúcimi ľuďmi, a spoločnosť s existenciou vlády, ktorá veľmi úzko spolupracuje so sociálnymi hnutiami, je cestou vpred. Jerry Harris, americký historik a politický ekonóm (In: Metastázy globálneho kapitalizmu 2017)
Viacero kríz, ktorým svet súčasne čelí, sú len symptómy krízy globálneho kapitalizmu, ktorý, ako sa zdá, signifikantne ohrozuje život ľudí na planéte viacerými spôsobmi. Peter Daubner, slovenský politológ, filozof a ekonóm (In: Metastázy globálneho kapitalizmu 2017)
Cenová dostupnosť bývania (ceny nehnuteľnosti vzhľadom na mzdy) je momentálne na najvyššej úrovni v histórii Slovenska a bývanie si môže dovoliť stále viac ľudí. Veľmi dôležitým faktorom sú aj úrokové sadzby na hypotékach, ktoré sú v súčasnosti na priemernej úrovni približne 1,7 %. To znamená značne nižšie splátky pri hypotékach. Matúš Jančura, hlavný analytik Bencont Investments (tasr, 12. 4. 2018)
Základným životným priestorom pre Slovenskú republiku ostáva Európska únia. Debata o budúcnosti EÚ je diskusiou o nás samých. Peter Pellegrini, predseda vlády SR (tasr, 11. 4. 2018)
Dobrý vývoj na trhu práce, ktorý prispieva k rastu disponibilného príjmu domácností a slušná spotrebiteľská dôvera pretrvávajú a vytvárajú priaznivé podmienky pre rast maloobchodných tržieb. Spotreba domácností by tak aj v tomto roku mala zostať výrazným ťahúňom hospodárskeho rastu. Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne (tasr, 5. 4. 2018)
My chceme hovoriť a hovoríme o hodnote pre občana, pretože celý verejný sektor by mal pracovať práve v prospech občana a žiadna ľudská činnosť, ktorá má byť cieľavedomá, sa nemôže zaobísť bez kontroly. Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu (tasr, 5. 4. 2018)
Zatiaľ čo pred naším vstupom do EÚ bola kontrola zameraná prevažne represívne, po vstupe sa aj vďaka prijatiu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite posilnila zložka preventívna. Radko Kuruc, štátny tajomník Ministerstva financií SR (tasr, 5. 4. 2018)
Jednoducho, aby sa štát stal kvalitným služobníkom tých všetkých ostatných, ktorí prispievajú na jeho chod. Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (tasr, 3. 4. 2018)
Potreba rastu platov sa netýka len výrobnej či súkromnej sféry, ale aj štátu, ktorý je najväčším zamestnávateľom s takmer 300-tisíc zamestnancami. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (ePráca, november-december 2017)
Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (tasr, 5. 3. 2018)
Veľké firmy a podniky, ktoré majú vysoko nadpriemerné zisky v našej krajine alebo si nárokujú štátnu podporu, by sa mali viac podieľať na rozvoji našej krajiny. Jan Hamáček, predseda Českej strany sociálnodemokratickej (iH, 21. 2. 2018)
Recesia v tomto a ani v budúcom roku zďaleka nehrozí. Stanislav Pánis, analytik J&T banky (tasr, 17. 2. 2018)
Sekundárne politiky Európskej únie, ktorých súčasťou je aj zelené obstarávanie, nás vedú k tomu, aby sme pri vyhodnocovaní ponúk zvažovali aj iné kritériá, ako je len cena. Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie (tasr, 16. 2. 2018)
Digitálne peňažné meny, na rozdiel od tradičnej meny nepodliehajú kontrole žiadnej regulačnej autority. Sú úplne decentralizované a navrhnuté tak, aby ich nikto nemohol nijako umelo ovplyvňovať. Martin Drobný, odborník na informačné technológie, šéfredaktor PC Revue (tasr, 11. 2. 2018)
ihodnoty_monitor