O jednej tretine tejto sumy budú rozhodovať priamo obyvatelia kraja prostredníctvom Participatívneho-komunitného rozpočtu. Dotačné schémy TSK môžu využiť občianske združenia, neziskové organizácie i komunity, ktoré pre obyvateľov kraja počas roka pripravia zaujímavé kultúrne, vzdelávacie alebo športové podujatia, akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia alebo financie využijú napríklad na nákup krojov. Za rok 2018 sa v rámci dotačných schém prerozdelilo medzi žiadateľov takmer pol milióna eur. V tomto roku je táto suma vyššia o viac ako 100 tis. eur. Žiadosti o finančný príspevok z Dotačného systému TSK je možné zasielať od 1. januára až do 30 apríla 2019. Novinkou je odbremenenie žiadateľov od predkladania výpisu z registra trestov. „K žiadosti už nebude potrebné podávať všetky doklady, stačiť bude len samotná žiadosť a čestné vyhlásenie.  Až po schválení žiadosti bude žiadateľ vyzvaný, aby predložil doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade neschválenia žiadosti o dotáciu tak žiadateľovi o dotáciu odpadnú náklady na zabezpečenie potrebných dokladov. V prípade, ak žiadatelia vrátia finančné prostriedky, ak podujatie  napokon nezrealizujú alebo nevyčerpajú všetky financie, bude ich TSK môcť posunúť ďalším žiadateľom,“ povedal trenčiansky župan a sociálny demokrat Jaroslav Baška. (iH)