Medzi prvými ich dostávajú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia a poistenci štátu, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy. VšZP aktuálne eviduje vyše 600-tisíc poistencov a platiteľov poistného, ktorým musí do 31. 10. 2020 vykonať ročné zúčtovanie poistnéhoDo tohto dátumu je povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania aj poistencom, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v súlade s novelou zákona o zdravotnom poistení. Zriadené konto v ePobočke je pre poistencov VšZP výhodou, pretože výsledky ročného zúčtovania si v ePobočke môžu pozrieť ešte skôr, ako im ho zdravotná poisťovňa oficiálne doručí poštou alebo elektronicky. Táto výhoda sa vzťahuje aj na poistencov, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie, ale jeho výsledok bude zúčtovaný cez ich posledného zamestnávateľa. Samostatne zárobkovo činné osoby si nájdu v ePobočke spolu s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2019 aj výpočet preddavku na poistné od 1. 1. do 31. 12. 2021. Obsahom zásielky s výsledkom ročného zúčtovania je jeho detailný výpočet. Poistenec/platiteľ poistného môže podať proti výsledku námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia, a to aj elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. (iH)