Dnes už ale ministerstvo financií v dokumente reforiem pre plán obnovy tvrdí, že dôchodkový vek je potrebné opäť naviazať na rast strednej dĺžky života, pretože súčasné nastavenie zvyšuje výdavky na dôchodky,“ reagoval exminister práce Ján Richter. „Prakticky to teda znamená, že by sa mal zrušiť strop a ľudia budú pracovať dlhšie, možno aj do 70-tky. Ak si teda vláda uvedomuje, že systém je neudržateľný, prečo pristúpila k ďalšiemu zníženiu dôchodkového veku pre vybrané skupiny žien?“ Z ich strany to bol podľa sociálneho demokrata teda iba čistý populizmus. Teraz pomôžeme, ale v budúcnosti necháme ľudí pracovať až do 70-tky. Toto je podľa neho cieľ tejto amatérskej vlády. Namiesto toho, aby hľadala možnosti, ako iným spôsobom dostať do dôchodkového systému peniaze, zruší dôchodkový strop a ťarchu opäť prenesie na ľudí. „Nie je možné aby nám zamestnanci stáli napr. pri stojoch do tak vysokého veku. Práve preto sme v minulom roku pristúpili k zastropovaniu veku odchodu do dôchodku na 64 rokov, k čomu sa v konečnom dôsledku pridali aj súčasní predstavitelia koalície za stranu SME-RODINA,“ dodáva J. Richter. „Budem preto veľmi pozorne sledovať, ako sa k odporúčaniu ministerstva financií postavia. A ak sa rozhodnú strop naozaj zrušiť, v opozícii urobíme všetko preto, aby k tomuto kroku neprišlo.“ (iH)