Upravené boli priestory v VI. pavilóne v areáli na Rastislavovej ulici, ktoré slúžia ako prijímacie ambulancie a je v nich vykonávaná Ústavná pohotovostná služba v odbore Interná medicína. Cieľom týchto úprav bolo zvýšenie komfortu pre pacientov, zamestnancov ako aj pracovníkov záchranných zložiek. Nemocnica sa snaží neustále rekonštruovať svoje priestory. Na rad prišla tento krát IV. Interná klinika v tzv. Starej nemocnici. „Naša príjmová ambulancia pracuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke ako základné diagnostické pracovisko pre pacientov s plným personálnym obsadením, štyrmi ambulantnými miestnosťami a adekvátnym vybavením a zázemím.  Počas 24 hodín ošetríme priemerne 40 akútnych pacientov, ktorí vyhľadajú našu pomoc sami, poukáže ich ošetrujúci lekár, alebo ich privezie vozidlo Záchrannej služby. Pre všetkých teraz slúžia čisté, svetlé a priestranné ambulancie s novým vybavením vrátanie miestnosti s novými observačnými lôžkami,  ktoré nahradili staré postele, “ uviedla primárka kliniky Emília Pastrnáková. Na pracovisku bola realizovaná úprava vonkajších aj vnútorných priestorov. Pre zlepšenie práce záchranárov boli zriadené vyhradené parkoviská pre sanitné vozidla. Prístupová cesta a parkovisko sú osvetľované novým verejným osvetlením. Zároveň boli so súhlasom Pamiatkového úradu vymenené vonkajšie vstupné dvere za automatické, čo výrazne zjednodušuje vstup do budovy pre všetkých pacientov, vrátane tých imobilných. Vnútorné priestory boli kompletne vymaľované a vybavené novými ochrannými prvkami. V čakárni je pre pacientov k dispozícií wifi a priestory sú chránené kamerovým systémom. Práce sme realizovali prostredníctvom nášho personálu a výdavky boli hradené z vlastných zdrojov. (iH)