Rekonštrukcie zrealizovala UNLP Košice v spolupráci s Občianskym združením pôsobiacim pri Neurologickej klinike. V rámci stavebných a inštalačných prác boli okrem opráv izieb a zariadení na osobnú hygienu vymenené  aj rozvody elektroinštalácie vrátane nových svietidiel a vypínačov. Na izbách boli vymenené umývadla a batérie s doplnením nového obkladu a dlažieb. Celé pracovisko bolo vymaľované, a to vrátane obnovy náterov dverí, zárubní a vykurovacích telies. „Najdôležitejšie bolo zrekonštruovanie a vybudovanie nových a bezbariérových sociálnych zariadení. Rovnako dôležitá bola aj prestavba spoločnej kúpeľne na bezbariérovú, nakoľko  veľa našich pacientov má poruchy hybnosti, alebo sú úplne imobilní. Táto rekonštrukcia zlepší pracovné prostredie personálu kliniky a veríme, že príjemné prostredie a väčší komfort pacientov prispeje aj k zlepšeniu ich zdravotného stavu,“ uviedla zástupkyňa prednostky Lenka Josayová. Neurologická klinika sa zameriava napríklad na liečbu cievnych mozgových príhod, Parkinsonovej choroby a jej príbuzných ochorení, epilepsie, porúch spánku, na liečbu demyelinizačných ochorení- hlavne sclerosis multiplex a ďalších ochorení nervového systému. Disponuje spolu 44 bežnými lôžkami a 6 lôžkami v časti JIS. Ročne je tu hospitalizovaných vyše 1 500 pacientov a ďalších vyše 28 000 ľudí je vyšetrených ambulantne. (iH)