. Zomrelo o 52 % viac seniorov ako v predošlých piatich rokoch. Oproti februáru sa situácia zlepšila v piatich regiónoch SR, v troch sa zhoršila. Nadúmrtnosť zvýšila dynamiku v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Slovensko zaznamenalo aj v marci 2021 výrazne vyšší počet úmrtí oproti predošlým rokom. Celkovo v krajine zomrelo 7 232 osôb, čo predstavuje o 48 % (2,3 tisíca ľudí) vyšší počet úmrtí oproti priemeru marcových hodnôt v predošlých piatich rokoch (2016 – 2020). Druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 tak negatívne ovplyvňovala štatistiky úmrtnosti šiesty mesiac za sebou, celková nadúmrtnosť vyjadrená v percentách oproti priemeru predošlých piatich rokov však medzimesačne klesla. Potvrdili to predbežné údaje o počtoch zomretých v marci 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR (údaje sa budú v nasledujúcich týždňoch spresňovať). Súčasne úrad revidoval aj dáta za január a február. „Celková nadúmrtnosť bola v marci evidentne nižšia, ako v januári a vo februári. Pozitívnejší trend vývoja dokresľuje fakt, že na Slovensku v marci zomrelo najmenej ľudí za posledné štyri mesiace. Aký vplyv mal na počte úmrtí COVID-19, prinesú až údaje o príčinách úmrtí,“ povedala Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR. Ešte v januári 2021 dosahovala celková nadúmrtnosť v Slovenskej republike v porovnaní s päťročným priemerom 75 %, vo februári takmer 67 %. (iH)