„Dokonca ani pán minister Korčok nezorganizoval tlačovku, ako keď Slovensko, ktoré má „veľké záujmy“ (myslím to ironicky, lebo tam nemá nijaké záujmy) vo Venezuele, prostredníctvom svojho vyhlásenia legitimoval Juana Guaidóa za jediného akceptovaného predstaviteľa Venezuely. Vtedy tvrdil, že o tom informoval nielen vládu, ale aj pani prezidentku. O tom veľmi pochybujem, lebo ešte ako predseda zahraničného výboru som v tom čase ešte pred letom písomne požiadal o stretnutie u p. prezidentky, aby som si overil túto informáciu, avšak dodnes som nedostal termín. Veľavravné... Nemyslíte? Stále tvrdím, že Slovensko, ak chce byť brané vážne, musí robiť sebavedomú a svojbytnú zahraničnú politiku.“ (iH)