Budova patrí mestu. To sa pre rekonštrukciu rozhodlo z dôvodu už nevyhovujúceho stavu pôvodných okien. Ide o čiastočnú výmenu okien, len na prvom poschodí budovy, nakoľko na prízemí nie sú okná ale len výklady prevádzok a tie mesto aktuálne v blízkej budúcnosti ani neplánuje vymieňať.

 

„Na poschodí sa vymieňa 70 okien, pričom dôjde aj k zaskleniu dvoch stavebných otvorov na schodištiach, takže celkovo 72 okien,“ informoval Peter Kmeť z Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Rekonštrukcia začala v polovici augusta a mala by trvať do 15. októbra. Miesto starých okien sú osádzané nové plastové biele okná s trojsklom. Tie pôvodné boli podľa Kmeťa v havarijnom stave. „Nedali sa otvárať, netesnili, vypadávali okná z rámu,“ spresnil. Celá výmena je hradená čisto z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. Ide o sumu 44 516 eur.

 

„Kocka“ bola postavená v roku 1971 ako súčasť sídliska 1. mája v Zlatých Moravciach. Súčasná výmena okien je vôbec prvou výmenou od postavenia tejto budovy. „Kocka“ je od svojho vzniku využívaná výlučne na obchod a služby. „Sú tu predajne obuvi, second hand, detských vecí, farieb a potravín. Ďalej sú tu prevádzky služieb – pohostinstvo, kaderníctvo, kozmetika, skrášľovacie štúdio a pedikúra. Nachádza sa tu aj jedna chránená dielňa a kancelária terénnej sociálnej práce,“ vymenoval P. Kmeť. (iH)