SZČO po doručení týchto správ doplatili 392 077 eur, čo predstavuje viac ako 15 % úspešnosť z upozorňovanej sumy. Je to najvyššia uhradená suma nedoplatkov od SZČO v tomto roku. Zasielanie správ, ktoré pripomínajú aktuálny nedoplatok SZČO, je ústretová služba Sociálnej poisťovne. Živnostníci, ktorí obratom dlh zaplatia, sa vyhnú možným nepríjemnostiam pri neskoršom vymáhaní dlhu. Informáciu o aktuálnom nedoplatku za predošlý mesiac dostáva každá SZČO, ktorá má v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty – e-mail alebo mobilné číslo. (iH)