Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tento krok víta. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory: „Zelená nafta je jedným z opatrení, ktoré naštartuje stabilizáciu sektora.“ Po dlhých rokoch čakania tak konečne poľnohospodári dostávajú koncepčné opatrenie, ktoré bežne funguje v krajinách Európskej únie. Pre poľnohospodárov je dobrou správou aj to, že nepôjde o administratívne náročnú podporu, pretože bude 100 % realizovaná elektronicky. „Chcem vyzvať poľnohospodárov, aby sa oddnes do 10. augusta skutočne registrovali a na portáli štátneho Datacentra si vytvorili konto. Urobia tak prvý krok k tomu, aby mohli v auguste, po vyhlásení výzvy, požiadať o peniaze z projektu Zelená nafta“, uviedol predseda Emil Macho v reakcii na spustenie registrácie. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora dlhodobo tvrdí, že práve zelená nafta je jedným z opatrení, ktoré naštartuje stabilizáciu sektora. Dôležité je, že podpory sa nevyplatia plošne, ale finančná pomoc pôjde len do citlivých oblastí – do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Sú to odvetvia náročné na ľudskú prácu a tak prinášajú zamestnanosť na vidiek. Po vyhlásení výzvy sa o podporu budú uchádzať napríklad chovatelia ošípaných, hovädzieho dobytka, hydiny, oviec, kôz, koní či pestovatelia cukrovej repy, zemiakov, zeleniny, strukovín, olejnín, ovocia alebo aj chmeľu či viniča a ďalších podporovaných komodít. (iH)