Za rok 2017, o ktorom máme uzavreté čísla, klesol počet zamestnancov o 4-tisíc. Povážlivý je aj fakt, že kým v hospodárstve bol priemerný vek pracovníkov 41,2 roka, poľnohospodárstvo dosahuje vek 44,7 rokov. Podľa Poľnohospodárskej a potravinárskej komory je odvetie prestárnuté a už roky pociťuje odliv pracovníkov.

 

Tento fakt súvisí s minulosťou - s transformáciou odvetvia, znižovaním jeho výkonnosti a poklesom sebestačnosti, vyľudňovaním vidieka, nástupom nových technológií, pri ktorých odpadla ľudská práca a celkovým nelichotivým spoločenským statusom, ktorý získalo neprávom.