Akoby kritici chceli tvrdiť, že zdravotníctvo v minulom režime bolo na vysokej úrovni a súčasná zdravotná starostlivosť len upadá. Ale je to skutočne tak? Nevidíme v ambulanciách ten úžasný pokrok v prístrojovom vybavení, digitalizácii či e-zdraví?

 

Kým pred desiatimi rokmi bolo nemocensky poistených 2 273 470 Slovákov. V minulom roku to bolo už 3 077 465. Priemerné percento pracovnej neschopnosti kleslo zo 4,1 na 3,2 %. Zlepšili sme sa aj v priemernej dobe pracovnej neschopnosti. Kým v roku 2009 išlo o 44 dní, po desaťročí sme klesli na 41 dní.

 

Môžeme skonštatovať, že Slováci sú viac poistení a očividne na základe štatistík aj zdravší. Bodaj by nám to vydržalo čo najviac, pretože potom sa bude môcť ministerstvo zdravotníctva viac venovať nie liečeniu pacientov, ale samotného rezortu.