V minulom roku im VšZP uhradila takmer 100 miliónov rôznych zdravotníckych pomôcok za viac ako 132 miliónov eur. K najčastejšie predpisovaným patrili inkontinenčné pomôcky a medzi najnákladnejšie ortopedickoprotetické pomôcky. Ide o druhú zo štrnástich najnákladnejších skupín zdravotníckych pomôcok. Patria sem moderné bionické protézy, štandardné ortézy, obuv či protézy. Napríklad špeciálna bionická protéza, ktorá stojí viac ako 50 000 eur, bola v roku 2020 uhradená štyrom poistencom VšZP. Najdrahšou individuálne zhotovovanou zdravotníckou pomôckou u detí do 18 rokov, ktorú VšZP zaplatila, bola myoelektrická protéza predlaktia s pracovným násadcom za takmer 28 000 eur. (iH)