Takmer 200 organizácií aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa zapojilo celkovo 2280 ľudí. V poradí už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. Už druhý rok po sebe sa konal Týždeň dobrovoľníctva za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. „I keď sa do aktivít zapojilo menej dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako po iné roky, ráta sa každý dobrý skutok. Práve v týchto ťažkých časoch je dôležité vytrvať a aj naďalej prinášať pozitívne príklady. Opäť sa ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká. Všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo 6555 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32-tisíc eur venovaných dobrovoľníctvu. (iH)