Environmentálna súťaž pre žiakov 6. - 9. ročníka základných škôl a študentov stredných škôl na území Trenčianskeho kraja prebiehala od apríla do konca mája. Úlohou súťažiacich bolo dáta nielen vyhľadávať, ale ich aj navštevovať a zhotoviť fotodokumentáciu. „Sme Zelená župa, ktorá robí množstvo environmentálnych aktivít, preto som rád, že aj mladí ľudia na základných a stredných školách v kraji sa do súťaže zapojili a poskytnutými údajmi nám pomohli postupne napĺňať ekomapu,“ povedal predseda TSK a oceneným odovzdal výhry. Trenčianska župa pri vytváraní mapy s environmentálnym posolstvom stavila na participatívny spôsob a do jej tvorby zapája širokú verejnosť. Údaje od žiakov, ale aj odbornej verejnosti, inštitúcií štátnej správy či miest a obcí sú spracované, pilotný test ekomapy sa uskutoční ešte tento mesiac. (iH)