„Už sme si pri novej vláde zvykli, že legislatívne opatrenia prijíma narýchlo. Tak je to aj pri novele zákona o zájazdoch,“ vysvetľuje exminister financií Ladislav Kamenický. Je podľa neho dôležité, aby dohody medzi cestovnými kanceláriami a klientmi boli na báze dobrovoľnosti. „Navyše vidíme, že pomoc, ktorá mala byť zo strany štátu pre cestovné kancelárie, zaplatia nakoniec samotní klienti cestovných kancelárií,“ hovorí L. Kamenický. „S týmto návrhom zákona nesúhlasím. Po kritike v NR SR sa podarilo aspoň to, že veková hranica od ktorej si môže klient nárokovať vrátenie peňazí sa znížila zo 70 rokov na 65 rokov.“ (iH)