Napriek tomu, že Sociálna poisťovňa zaregistrovala o 159 menej chybujúcich zamestnávateľov ako v tom istom období roku 2018, vzrástol počet chýb v mesačných výkazoch poistného. Vlani za rovnaké obdobie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne opravili vo výkazoch zamestnávateľov 93 498 chýb, za prvý polrok 2019 ich bolo až 129 459, čo je o 35 961 chýb viac. Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Zamestnávateľom okrem toho hrozia sankcie za nesplnenie si zákonných povinností, a preto je v ich záujme, aby dbali na riadne oznamovanie všetkých údajov a prípadné nejasnosti si prekonzultovali so Sociálnou poisťovňou. (iH)