Zamestnávatelia poukazujú na to, že priemyselné podniky
už počas prvej vlny krízy prijímali prísne hygienické a
protiepidemiologické opatrenia a zmenili režimy prevádzok tak, aby
eliminovali možný prenos ochorenia. A to všetko aj napriek tomu, že
pomoc zo strany štátu výrazne zaostávala za pomocou ostatných krajín
EU. Výsledky prvej vlny sú dôkazom efektívnosti opatrení zavádzaných
aj súkromným sektorom. Zamestnávatelia zdôrazňujú, že priemyselné
podniky neprestali s realizáciou týchto opatrení a uplatňujú ich
naďalej. Mnohé priemyselné podniky naviac realizujú testovanie svojich
zamestnancov, a to bez prispenia štátu, bez akejkoľvek kompenzácie
alebo úľavy. Z pohľadu zamestnávateľov nie je možné, aby súkromné
spoločnosti suplovali funkcie štátu a ten sa len mlčky prizeral a
čakal, kým tieto spoločnosti zaplatia daňové a odvodové povinnosti.
SOPK a Klub 500 preto vyzývajú vládu, aby vytvárala predpoklady pre
zabezpečenie chodu ekonomiky v maximálnej možnej miere. Slovenské
hospodárstvo ako malá otvorená ekonomika je dôležitá súčasť globálnych
ekonomických reťazcov, ktorých jednostranné prerušenie by trvalo
poškodilo dôveru v Slovensko ako miesto podnikania. Naviac, slovenská
vláda nevyčlenila dostatočné zdroje na efektívnu pomoc súkromnému
sektoru na udržanie pracovných miest a podporu ekonomiky, čo
preukazujú medzinárodné porovnania. Súkromný sektor tak už vyčerpal
všetky svoje rezervy a ďalšie nútené odstavovanie by malo fatálne
dôsledky pre ekonomiku, ale aj pre zamestnancov. Zamestnávatelia
vyzývajú Vládu Slovenskej republiky na konštruktívny dialóg s tými,
ktorí zabezpečujú plnenie štátneho rozpočtu a bez ktorých ekonomika
nemôže fungovať. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú starostov,
primátorov a ďalších predstaviteľov verejnej správy, aby skôr, ako
začnú apelovať na vládu  a nabádať ju k zatváraniu fabrík, si to
premysleli a až po dôslednom zvážení a po spoločnom dialógu oznamovali
svoje návrhy. Slovenská ekonomika musí zostať dostatočne silná a
konkurencieschopná, aby mohla čeliť súčasným výzvam a nebola
zdecimovaná pri jej budúcom reštarte. Klub 500 a SOPK taktiež vyzývajú
na urýchlené zvolanie širokého stretnutia so zástupcami
zamestnávateľov, na ktorom je potrebné prediskutovať celú súčasnú
situáciu, hľadať spoločne rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia,
ktoré pomôžu zvrátiť súčasnú situáciu. Zamestnávatelia upozorňujú, že
reálny život je inde ako na rokovaní Pandemickej komisie vlády SR a
doposiaľ chýba dôveryhodná platforma, ktorá by ľudí spájala a
nerozdeľovala. Netreba robiť paniku, treba intenzívne komunikovať a
hľadať riešenia, ktorých cieľom je vytvoriť podmienky  na to, aby
zamestnanci boli v práci a deti v školách. Zbytočné sú diskusie o
úsporách štátneho rozpočtu, o ušetrených zdrojoch z eurofondov, keď
ekonomika skolabuje. Nefungujúca ekonomika a nevzdelaný národ je totiž
cestou do pekla. (iH)