Odoslala 38 848 SMS a e-mailov pre 26 131 zamestnávateľov. Správy upozorňovali na dlžné poistné v celkovej výške 25 337 385 eur. Zamestnávatelia v reakcii na tieto upozornenia doplatili 4 781 596 eur, čo je takmer 19 % úspešnosť z celkovej upozorňovanej sumy. Správy o aktuálnom nedoplatku sú ústretovou službou Sociálnej poisťovne. Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia a SZČO), ktorí majú v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty – mobilné číslo alebo e-mail – sa tak rýchlo dozvedia o nedoplatku. Ak dlh čo najskôr vyrovnajú, vyhnú sa narastaniu penále za každý deň meškania platby a neskorším problémom s vymáhaním dlhu.(iH)