Odoslala 34 063 SMS a e-mailov pre 23 089 zamestnávateľov. Správy upozorňovali na dlžné poistné v celkovej výške 16 728 225 eur. Zamestnávatelia v reakcii na tieto upozornenia doplatili 2 362 749 eur, čo je viac ako 14 % úspešnosť z celkovej upozorňovanej sumy. Správy o aktuálnom nedoplatku sú ústretovou službou Sociálnej poisťovne. Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia a SZČO), ktorí majú v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty (mobilné číslo alebo e-mail), sa tak rýchlo dozvedia o nedoplatku. Ak dlh čo najskôr vyrovnajú, vyhnú sa narastaniu penále za každý deň meškania platby a neskorším problémom s vymáhaním dlhu. (iH)