Požiadali v ňom o prehodnotenie súčasných opatrení na podporu udržania pracovných miest, ktoré slovenská vláda prijala v marci tohto roku. Ale situácia teraz v treťom kvartáli je podľa nich taká, že celkové čerpanie vyčlenených zdrojov je ďaleko za očakávaním a pozícia väčšiny firiem, ktoré čerpajú príspevky na základe rozhodnutia vlády, hodnotí výšku príspevkov za nepostačujúcu. Hospodárske výsledky firiem sú podľa nich podstatne horšie ako minulý rok. Firmy sa aj napriek poklesu objemu objednávok, ktoré sa pohybujú v niektorých odvetviach na polovičnej úrovni, stále snažia udržať zamestnanosť. Ale príspevky na udržanie pracovného miesta pokrývajú max. 35 % celkových osobných nákladov, a teda nepokrývajú ani povinné odvody, ktoré uhrádza zamestnávateľov do zdravotného a sociálneho systému. Firmy, ktoré čerpali podporu, už počas prvej vlny koronakrízy vyčerpali svoje rezervy a sú odkázané na navyšovanie cudzích zdrojov tak, aby udržali zamestnanosť. Tiež sa snažia byť pripravené na nové objednávky po uplynutí krízy. Slovenská obchodná a priemyselná komora, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov, Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vyjadrili obavu, že ak vláda nepristúpi k predĺženiu obdobia podpory a k jej navýšeniu, zhoršujúca sa finančná situácia podnikov im nedovolí udržať zamestnanosť. Tiež to firmám prinesie existenčné problémy. O prepade slovenskej ekonomiky podľa nich svedčia aj posledné odhady inštitúcií o prepadoch príjmov daní z príjmov právnických osôb a fyzických osôb, ako aj výpadky na platbách zdravotných a sociálnych odvodov. Veľkú výpovednú hodnotu má, že o negatívnych dopadoch tejto situácie nehovoria len zamestnávateľské organizácie, ale aj členovia ekonomickej krízovej rady, mnohí ekonómovia i predstavitelia odborov. Bez podpory prostredníctvom príspevkov kompenzujúcich náklady na pracovnú silu to podľa zástupcov zamestnávateľov nepôjde. Príspevky sú totiž vyplácané konkrétnym zamestnancom s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú, u ktorých sa zamestnávateľ zaviaže, že pracovné miesto udrží.

Zvláštna jednota odborárov i zamestnávateľov. Vláda akoby robila všetko preto, aby dokázala proti sebe spojiť aj nespojiteľných, či tých, čo dlhodobo stáli na opačných pozíciách...