Presný postup závisí od situácie, ktorú si zamestnávateľ zvolí:

Ak chce konateľ (zamestnávateľ) vydať Grid kartu na seba s prístupmi pre svoju spoločnosť – môže tak spraviť osobne na ktorejkoľvek pobočke.


Ak chce konateľ (zamestnávateľ) odobrať prístup pre pôvodnú účtovníčku, o odobratie prístupu musí písomne požiadať pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá jej Grid kartu vydala.

 

V prípade, že chce na elektronickú komunikáciu poveriť účtovníčku, tak tá si prístup a Grid kartu vybaví v pobočke a potrebuje k tomu úradne overené splnomocnenie od konateľa (zamestnávateľa) k tomuto úkonu.

 

Pokiaľ chce konateľ (zamestnávateľ) vybaviť sám prístup pre účtovníčku v pobočke, aj on musí mať úradne overené splnomocnenie od tejto osoby, že s tým súhlasí.

 

Ak sú obaja prítomní v pobočke, plná moc sa overí na mieste (overí si ju pobočka).

 

Ak nastane situácia, že zamestnávateľ pozabudne odobrať prístup, môže o odobratie prístupových práv (napríklad po odchode zamestnanca od tohto zamestnávateľa) požiadať aj samotná účtovníčka. Nová splnomocnená osoba však bez získania prístupových práv nemôže zasielať elektronické dokumenty. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že Grid karta je osobné vlastníctvo fyzickej osoby, na ktorú je evidovaná, nie je vlastníctvom odvádzateľa poistného.

 

V septembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 227 363 vydaných GRID kariet.