V ubytovaní o 7,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,4 %, vybraných trhových službách o 3,6 %, doprave a skladovaní o 2,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,5 % a v stavebníctve o 0,3 %. Klesla v maloobchode o 1,8 %, priemysle o 1,7 % a vo veľkoobchode o 1 %. (iH)