Pokles bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 %, veľkoobchode o 4,7 %, stavebníctve o 4,2 %, maloobchode o 2,4 %, priemysle o 2,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 % a v doprave a skladovaní o 0,4 %. Naopak zvýšila sa iba podľa Štatistického úradu vo vybraných trhových službách o 2,9 % a  v informačných a komunikačných činnostiach o 2,7 %. V priemere za päť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 1,9 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Klesla v ubytovaní o 19,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,1 %, stavebníctve o 7,5 %, veľkoobchode o 6,1 %, maloobchode o 4,3 %, priemysle o 4,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,4 % a v doprave a skladovaní o 2,8 %. (iH)