Poslanci NR SR tak podľa ich názoru schválili zákon desaťročia. Počas uplynulých rokov návrhy KOZ SR na zvyšovanie minimálnej mzdy odzrkadľovali jednoznačný cieľ, a to pokračovať v trende zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti fenoménu pracujúcej chudoby spôsobom, aby postupne dosiahla výšku 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „Chcem sa poďakovať všetkým poslancov Národnej rady SR, ktorí zahlasovali za tento zákon desaťročia a nemalou mierou tak prispeli k zvýšeniu kvality života zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Zároveň som však sklamaný z tých poslancov, ktorí hlasovali proti tejto novele, alebo sa alibisticky zdržali hlasovania. Svedčí to o tom, že o zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov Slovenska vedú len prázdne reči a zamestnancov využívajú len vtedy, keď sa im to v ich politickej kariére hodí,“ uviedol na margo schváleného zákona prezident KOZ SR Marián Magdoško. „Sme pripravení na spoluprácu s tými poslancami, ktorí majú úprimnú snahu o zlepšovanie životných podmienok každého zamestnanca a zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne každého občana v tejto krajine. Z minimálnej mzdy by totiž mali ľudia žiť, nie živoriť. Slovenskí zamestnanci si zaslúžia mzdy, ktoré im zabezpečia dôstojnú životnú úroveň.“ Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod. Slovensko je prvou a jedinou krajinou v EÚ, ktorá má vytvorený mechanizmus tvorby minimálnej mzdy ako 60 % podielu z priemernej mzdy, čo je v súlade aj s programom novej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorý by rešpektoval rozdiely na jednotlivých pracovných trhoch. (iH)