V prípade tejto poisťovne ide o 108-tisíc poistencov a o sumu 1,7 milióna eur. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok je 13 728 dôchodcov, 35 561 držiteľov preukazu ZŤP, 58 943 detí do 6 rokov veku. Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 303-tisíc eur dôchodcom, 739-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 667-tisíc eur deťom. Väčšina, teda 58 835 detí malo doplatky za lieky v rámci limitu spoluúčasti odpustené priamo v lekárni, v celkovej výške 665 205 eur. Nad rámec zákonných povinností v 2. štvrťroku vrátila poisťovňa svojim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 300+300 využilo takmer 68-tisíc poistencov a vrátili doplatky v sume presahujúcej 1 milión eur. (iH)