Výnimkou nie je ani matričný úrad v Považskej Bystrici, ktorý prináša prehľad o počte narodení, sobášov i úmrtí za predchádzajúci kalendárny rok. Matričný úrad v Považskej Bystrici zabezpečuje služby nielen pre obyvateľov mesta a jeho časti, ale aj pre štyri obce - Sverepec, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá. Pracovníci zaznamenávajú matričné udalosti, ako sú narodenia, úmrtia a sobáše. Rok 2019 so sebou priniesol menej úmrtí, ale zároveň aj menej sobášov a narodení. – „V roku 2019 sa v matričnom obvode Považská Bystrica narodilo 1 072 novorodencov, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 121 menej. Chlapcov bolo v uplynulom roku 536 a dievčat 509. Pre porovnanie, v roku 2018 sa narodilo 644 chlapcov a 549 dievčat,“ uviedla Daniela Bubáková, vedúca odboru organizačného na mestskom úrade. Medzi najobľúbenejšie mená v minulom roku patrili Jakub - 38, Filip, Matej, Tomáš - 24. Populárne boli aj Adam, Lukáš, Eliška, Michal či Nina. V roku 2019 bolo v Považskej Bystrici uzatvorených 223 sobášov, z toho 137 cirkevných a 86 civilných. „V porovnaní s rokom 2018 to bolo o 12 menej. Naopak, stúpli sobáše s cudzincami, tých bolo v uplynulom roku 15. Z toho 5 bolo s občanmi Českej republiky a po jednom sobáši s občanmi Mexika, Francúzska, Lotyšska, Ukrajiny, ale aj Číny, Alžírska, Tuniska, Poľska, Španielska či Iránu,“ doplnila D. Bubáková. Zaujímavosťou bol aj záujem o sobáše mimo sobášnej miestnosti, ktorých bolo v uplynulom roku 7. Pozitívnou správou je, že za uplynulý rok zomrelo v obvode mesta Považská Bystrica menej ľudí v porovnaní s rokom 2018. V roku 2019 matričný úrad zaznamenal 845 zomrelých obyvateľov. V Považskej Bystrici to bolo 842 ľudí, v Kostolci dvaja a vo Sverepci jeden zomrelý. Pre porovnanie, v roku 2018 bolo zaznamenaných 856 úmrtí. (iH)