Za rok 2020 sa na Slovensku vyrobilo 990 598 vozidiel, čo je o 10,6 % menej v porovnaní s predošlým rokom. Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe automobilov, na 1 000 obyvateľov sa vlani vyrobilo 182 osobných motorových vozidiel. Podiel automobilovej výroby na priemyselnej výrobe SR bol za rok 2019 vo výške 51,5 %. V roku 2020 poklesol aj počet zaregistrovaných nových osobných vozidiel. Celkovo sa registrovalo 76 305 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom predošlým pokles o 24,78 %. Pri pohľade na registráciu vozidiel v rámci celého trhu vidíme taktiež pokles. Za uplynulý rok sa celkovo registrovalo 84 909 vozidiel, pokles je vo výške 25,42 %. Pri individuálne dovezených vozidlách sú stále vysoké počty registrácií starších automobilov. „V tejto súvislosti nás znepokojujú individuálne dovozy ojazdených vozidiel, kde podiel vozidiel starších ako 5 rokov je viac ako 60 %. Takéto vozidlá nám určite nepomôžu znížiť celkové emisie z dopravy. Oveľa udržateľnejším riešením je podľa nášho názoru dlhodobá systémová podpora predaja bez- alebo nízko-emisných vozidiel, ktorá by naopak tieto emisie znížila,“ dodáva prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek. (iH)