Výmenou výťahu na poliklinike sa zvýšila prepravná kapacita na 630 kg s prenosovou rýchlosťou 1 m/s. Nový moderný výťah s rekuperačným pohonom s modernou technológiou bude slúžiť na vertikálnu prepravu osôb v rámci polikliniky. Druhý výťah sa nachádza v areáli na Rastislavova 43 v XVII. pavilóne na pracovisku Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. Ide o výťah slúžiaci na rozvoz stravy pre pacientov. Pôvodný starý drevený výťah nahradil nový s nosnosťou 400 kg a s rekuperačným pohonom. „Postupnou modernizáciou výťahov zvyšujeme efektívnosť a bezpečnosť prepravy osôb a skracujeme čakacie doby na výťahy. Znižujeme tiež energetickú náročnosť na prevádzku výťahov používaním moderných pohonov s rekuperáciou, ako aj zabezpečením manažmentu chodu výťahov s inteligentným riadiacim systémom,“ uviedol vedúci technického odboru Marián Zsiga. (iH)