Občania vo všetkých mestských častiach budú môcť vyhodiť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odpad zo záhrad či staré, nepotrebné veci. V rámci jarného čistenia bude likvidovaný veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad. „V mestských častiach, kde sa nachádzajú zberné miesta, môžu občania priamo na ne odvážať tento odpad počas prevádzkových hodín, s výnimkou zberného miesta Orlové, kde je možné odovzdať len veľkoobjemový odpad, pretože z kapacitných dôvodov nie je možné skladovať biologicky rozložiteľný odpad na tomto zbernom mieste,“ uviedla Daniela Sovíková z referátu odpadového hospodárstva na mestskom úrade. Objemný odpad z domácností predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na komunálny odpad. Medzi objemný odpad patrí napríklad nábytok, koberce a iné. Nepatrí sem stavebný odpad, autobatérie či nebezpečný odpad. Biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, lístie a trávu vo vreciach môžu občania taktiež ukladať do kontajnera, prípadne vedľa kontajnera. Od 19. do 23. marca budú veľkokapacitné kontajnery pristavené v Šebešťanovej pri ihrisku, v Považskom Podhradí pri mostíku, v Podvaží pri otoči autobusu č. 2 a pri zastávke oproti domu č. 100. Na Lánoch budú môcť občania vyhodiť nepotrebný odpad od 23. do 26. marca, keď budú kontajnery pristavené na Pribinovej ulici 965/15, na Nemocničnej ulici za papiernictvom, na Moyzesovej ulici 887, na Lánskej oproti Kauflandu a oproti Unimatu. V Dolnom Moštenci vedľa požiarnej zbrojnice a v Hornom Moštenci za potokom oproti domu kultúry. Na hornom konci pod cintorínom budú pristavené od 26. do 30. marca. V rovnakom termíne, 26. až 30. marec budú pristavené kontajnery aj v Zemianskom Kvášove pri kultúrnom dome a pri cintoríne. V Praznove pri kultúrnom dome a Podmaníne pri kultúrnom dome a na dolnom konci budú môcť občania vyhodiť odpad do veľkokapacitných kontajnerov od 30. marca do 2. apríla. Od 2. do 6. apríla sa budú môcť odpadu zbaviť občania na Hliníkoch a v Jelšovom pri Stapose, Slovnafte, na otoči a pri novom cintoríne. Od 2. do 6. apríla budú pristavené kontajnery aj v Považskej Teplej pri starom cintoríne, v Záluží a vo Vrtižeri pri otoči autobusu. Občania sa budú môcť zbaviť odpadu aj v mestských častiach SNP, Zakvášov a Hliny, a to v termíne 6. až 9. apríl. Veľkokapacitné kontajnery sa budú nachádzať pri pohostinstve Poľovník, pri otoči autobusu č. 3, pri Juniore a pri bytovom dome 1453. V rovnakom termíne, 6. až 9. apríl, budú kontajnery odstavené aj na sídlisku Stred. Obyvatelia ich nájdu na začiatku mostíka pri bytovom dome číslo 48, z pravej strany pri reštaurácii Dúha a pri bytovkách oproti bývalej Mone. V Dolnom Milochove pri železničnej stanici a v Hornom Milochove pod starými potravinami budú kontajnery k dispozícii od 16. do 20. apríla. V Orlovom budú odstavené oproti zbernému dvoru a pri cintoríne v termíne 16. až 20. apríla. Na sídlisku Rozkvet budú pristavené kontajnery pri bývalom Povbyte, MŠ Rozkvet II, ZŠ DSA, pri bytových domoch 2001, 2002 a 2075 a medzi bytovkami 2061 a 2062 od 20. do 23. apríla. V termíne 27. až 30. apríl sa budú nachádzať aj v Strojárenskej štvrti na začiatku Ul. Školská od gymnázia, na začiatku Ul. 8. mája na prvej odbočke vľavo a pri slnečných hodinách. (iH)