V záujme ochrany zdravia, ako aj zdravia zamestnancov VšZP na klientskych pracoviskách, poisťovňa klientov prosí, aby sa v prípade, ak majú prejavy respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) alebo nedávno navštívili zahraničnú krajinu s výskytom ochorenia COVID-19, uprednostnili komunikáciu prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo ePobočky. Zavolať môžu na telefónne číslo call centra: 0850 003 003. Call centrum VšZP môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 hodiny. Po tomto čase je možné zanechať odkaz s  otázkou a kontaktom. Zamestnanci call centra klientom spätne zavolajú. VšZP má kontaktný e-mail: [email protected]. (iH)