Médiá a víťazi volieb v pevnej symbióze dostatočne dlho ešte pred voľbami presviedčali občanov, čo je to „najväčšie zlo na domácej politickej scéne“ a to „zlo“ je predsa - výsledkom volieb - preč. Je veľmi dôležité, aby vládnutie nebolo bez kvalifikovanosti, organizačných skúseností a bez cieľa. Na rad prichádzajú už len príjemné a radostné očakávania. Alebo že by nie?

 

Ja osobne poznám len jednu reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme. Naše nadšenie pre to, čo robíme, neutícha. Práve naopak, mali by sme sa neúnavne snažiť hľadať nové cesty, postupy a riešenia, ako zdokonaliť vlastnú existenciu. Aj vďaka či napriek voľbám. A preto nezabúdajme, že po každých voľbách prichádzajú voľby nové. Tie naše každodenné...