Úrady práce až po mesiacoch zistili, že na pomoc pri pandemickej kríze nesplnili podmienky. Nárok na kompenzáciu mali iba tí, ktorí s podnikaním začali prvýkrát v tom roku a predtým nepodnikali. Mnohým prišlo oznámenie poštou, že peniaze musia vrátiť, ale dá sa vraj veľkodušne dohodnúť na splátkach, aby sumu nakoniec splácali. Ústredie práce deklarovalo, že podmienky splnenia nekontrolovali a spoliehali sa na podnikateľov. Podnikatelia naopak oponujú, že podmienky neboli vôbec jasné a bolo to celé chaotické. V tejto situácii, keď majú všetko zavreté a aj tak kompenzáciu podnikatelia použili na najnevyhnutnejšie veci prežitia, musia peniaze vrátiť. Alebo ten podvod v rámci odkladu odvodov, či splátok úveru v bankách. Kto to potom celé zaplatí? Samozrejme podnikatelia a občania. Toto je tá pomoc štátu!

V susedných štátoch to funguje inak a to ani nemusíme chodiť ďaleko. Napríklad v Českej republike majú jasné podmienky, aby mohli podnikatelia požiadať štát o kompenzáciu, samozrejme čo jednoduchšie a zrozumiteľnejšie ako u nás. Taktiež preplácajú podnikateľom ich všetky osobné náklady, to znamená 100 % mzdy a odvody, ktoré súvisia s týmito mzdami. Preplácajú aj nájomné vo výške 50 % za určité mesiace. Zatvorené  podniky dostanú 400 Kč na pracovníka za deň. Prečo to u nás nejde?