Dôvera k vláde pritom výrazne súvisí s ochotou dať sa zaočkovať. Naopak dôvera k zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám sa od jesene 2020 drží na rovnakej úrovni. To sú zistenia kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje SAV, MNFORCE a Seesame. Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a trikrát v roku 2021. Deviata vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila od 14. do 20. mája 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia. Respondenti najviac dôverovali vybraným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu na začiatku epidémie, čo sa dá vysvetliť jednak miernym priebehom prvej vlny, ale i tým, že v krízových časoch, ako je nástup takejto epidémie, sa ľudia viac upínajú k autoritám. Na jeseň 2020 však už dôvera v tieto inštitúcie klesla. Dôvera vo vládu za jeden rok počas epidémie výrazne klesla na takmer polovičnú hodnotu a mierny nárast zaznamenala až v poslednom prieskume v máji 2021 po nástupe nového premiéra Eduarda Hegera. Napriek tomu v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 % respondentov (odpovede 6 až 10 na škále, kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10 úplne dôverujem) a nedôveruje až 73 % respondentov (odpovede 0 až 4 na škále, kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10  úplne dôverujem). Na začiatku epidémie v apríli 2020 pritom vláde ešte dôverovalo až 56,2 % respondentov. O niečo menej klesla dôvera v prezidentku. Dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je veľmi podobná a od septembra je stabilizovaná alebo dokonca veľmi mierne narastá. Zdravotníctvu v súčasnosti dôveruje 50,8 % respondentov a vedeckým inštitúciám na Slovensku 47,8 % respondentov. (iH)