Chcú implementovať reformy a zmeny, na ktoré je potrebný čas a diskusie, či už s verejnosťou, tak s odbornou obcou. Inde v zahraničí trvajú takéto reformy a ich implementácia aj niekoľko rokov, ešte aj s prihliadnutím na to, či je spoločnosť na takéto zmeny pripravená. Oni vystrúhavajú zo dňa na deň vážne zmeny, ktoré chcú taktiež praktizovať pomaly zo dňa na deň.

Samozrejme, že to potom má chyby, že to vytvára chaos, že sa odborníci a zainteresovaní búria ako aj samosprávy. Že nakoniec aplikácia do praxe bude problém. Oni to ešte k tomu nechceli postupne meniť ale všetko naraz. Riadia sa určite heslom: „Keď chaos, tak poriadny a na všetkých úrovniach.“

Ešte sú si častokrát vedomí, že ich návrh má chyby, aj tak sa ho rozhodnú schváliť. Aj napriek pripomienkam a námietkam odbornej obce. A viete prečo? Lebo im to je jedno. Oni sami vedia, že už vo vláde nebudú, tak potrebujú všetko veľmi rýchle poriešiť - pokým sa im dá. Žiaľ, nová vláda čo po týchto nekompetentných a neznalých ľuďoch nastúpi, bude mať čo robiť, aby Slovensko dalo ako-tak do poriadku. A vážne premiérovi Hegerovi nepomôže, že bude hovoriť, ako vlastne opozícia vytvára chaos. Pýtam sa, čím a ako to môže opozícia vytvárať?