Súvisí to so spúšťaním novovytvoreného Najvyššieho správneho súdu. Vytváranie novej, bez pochýb potrebnej a dôležitej inštitúcie spôsobuje, že Najvyšší súd sa dostáva do vážnych finančných problémov, ktorých dôsledkom sa môže sťažiť prístup občana k spravodlivosti. Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta tvrdí, že na to, že zriadenie Najvyššieho správneho súdu sa finančne a personálne dotkne fungovania Najvyššieho súdu, bol pripravený. To, čo sa však deje teraz, je podľa jeho slov neúnosné. Napriek tomu, že v novej inštitúcii budú pôsobiť len 9 sudcovia Najvyššieho súdu, ministerstvo financií rozhodlo, že z rozpočtu Najvyššieho súdu odídu financie zodpovedajúce počtu normovanému na 30 sudcov. Najvyššiemu súdu tak nie je nijakým spôsobom zohľadnené, že na ňom ďalej zostane 11 sudcov špecialistov na správne právo. Týmto krokom došlo podľa slov Jána Šikutu k porušeniu všetkých prísľubov zo strany štátu. Dnes sa tak naplnil kritický scenár, na ktorý už pred pol rokom upozorňovala podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková, a to že štát vzhľadom na nedomyslenú a nedokonalú legislatívu zrejme zasiahne nežiadúcim spôsobom do fungovania Najvyššieho súdu. Napriek enormnej snahe vedenia sa Najvyšší súd dostal do stavu, keď mu chýbajú prostriedky na výkon súdnictva inštitúcie, ktorá má byť jednou z posledných záruk spravodlivosti v Slovenskej republike. Na druhej strane, iná inštitúcia bude disponovať prostriedkami na 30 sudcov, pričom reálne bude mať len 9 z pôvodných sudcov Najvyššieho súdu, a dokonca celkový počet jej sudcov zďaleka nedosahuje počet plánovaných 30. Vedenie Najvyššieho súdu apeluje na vládu, aby túto skutočnosť, ktorú ani jedna z inštitúcií nespôsobila a dopláca na ňu výlučne Najvyšší súd, nebrala na ľahkú váhu. Justícia nedosiahne potrebnú mieru očisty a obnovy bez toho, aby jej vrcholná inštitúcia nebola schopná základného chodu. Najvyšší súd zároveň zdôrazňuje, že nežiada prostriedky nad pôvodne plánovaný rozpočet. Žiada výlučne prostriedky zodpovedajúce počtu sudcov a príslušnej administratívy, ktorých k dnešnému dňu skutočne má. (iH)