Istú vieru by sme v sebe mali nosiť. Ja uznávam vieru, ktorá je ľudsky produktívna a jej výsledkom sú ideály. Zaujímavé by bolo ocitnúť sa na pár dni v starom Ríme v čase jeho úpadku. Možno by sme boli veľmi prekvapení, ako podobne materialisticky, konzumne a povrchne sa vtedy žilo. Asi podobne ako dnes. Uvedomujem si, že je ilúzia, aby menšina žijúca podľa právd viery dokázala bezstarostne žijúcej bohatej elite, akváriu mocných, nanútiť zmenu štýlu života.

 

Môžete zahltiť výzvami, inštrukciami, myšlienkami, zákazmi všetky servery na zemeguli, koleso dejín a karavána smeruje podľa plánov "(z)vodcov tohto sveta". Jednoducho mocenská elita je odvodená od pojmu moc, takže vládne - vždy v inom personálnom zložení, nie je kompaktná, a tak sa mení po častiach. Iba revolúcie ju menia komplexne. Takže skôr ide o jej kontrolu a vtláčanie nových potrieb.

 

Myslím si, že je chybou takejto menšiny, že je uzavretá priveľmi do seba. Menšina by mala trpezlivo a pravdivo žiť svoj život, svoje pravidlá a dúfať v pozitívne ovplyvnenie či ovplyvňovanie väčšiny. Žiaľ, mnohí sa nechávajú vtiahnuť do politických hier a nechávajú sa ovplyvniť fantáziami, napr. o "skvelej budúcnosti"... zasa iba politikov.

 

Bohužiaľ, silným prostriedkom "demokracie" sú niektoré médiá - ktoré spoľahlivo manipulujú davmi. Čestný politik, ktorý by chcel niečo dôležité zmeniť, nemôže byt naraz v každej rodine, domácnosti a v každom meste, aby si získal občanov. Takmer každej domácnosti vládne internet. O informáciách, ponúkajúcich pravdivé a nezávislé fakty, však veľa užívateľov internetu nevie. Preto každý podlieha oficiálnym médiám - a tie ovláda ten, kto ich vlastní! Akosi sa nečrtá schodná cesta z toho von.

 

Systém je kvalifikovane prepracovaný a ja sa obávam, že bez strašného konfliktu, ku ktorému súčasný systém jednoznačne speje, sa nič nezmení. Možno, že nás čaká obroda a prebudenie - ale dúfam, že nie po strašnej katastrofe.