Do podujatia sa aktívne zapojili aj vedeckí pracovníci Ústavu polymérov SAV, ktorí popri zbere triedili plastový odpad. Ten sa stane súčasťou ich výskumu v rámci bilaterálneho projektu Interreg PlasticFreeDanube. „Vodohospodárska výstavba, š.p. je strategickým partnerom projektu a pravidelne ho podporujú rôznymi aktivitami. Sme radi, že nás opätovne prizvali k participácii pri zbere odpadov z brehov Dunaja. Pre nás je to príležitosť získať vzorky plastového odpadu z úseku od  Čunova až po Gabčíkovo,“ vysvetlila Mária Omastová, vedúca Oddelenia kompozitných materiálov na Ústave polymérov SAV. „Zamerali sme sa aj na plastový odpad, ktorý je spojený s obdobím COVID-19. Potešujúce je, že sme našli len niekoľko rúšok a rukavíc, a ani jednorazové plastové obaly používané na balenie hotových jedál sa nevyskytovali vo zvýšenom množstve.“ Plastový odpad v morskom ekosystéme je veľkou environmentálnou záťažou a rieky sú považované za jeden z hlavných zdrojov jeho znečistenia. Dunaj je najdlhšia rieka v Európskej únii a ako jediná na svete preteká 10 krajinami. Do Čierneho mora ročne transportuje 1533 ton plastového odpadu, čo tvorí 0,06 % z celkového svetového objemu, ktorý sa za jeden rok vyplaví do morí a oceánov. Projekt PlasticFreeDanube realizuje 5 partnerov a 18 strategických projektových partnerov z Rakúska a Slovenska. Zameriava sa na analýzu makroplastových kontaminantov (častíc väčších ako 5 mm) v Dunaji a pozdĺž jeho toku od Viedne po Gabčíkovo. Je to špecifický úsek, na ktorom sa nachádzajú dve metropoly – Viedeň a Bratislava, dve vodné elektrárne – Freudenau (Rakúsko) a Gabčíkovo (Slovensko) a národný park Donau-Auen východne od Viedne. Medzinárodný deň Dunaja oslavujeme každoročne od r. 2004. Vyhlásila ho Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpisu Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. (iH)