V Trenčianskom kraji sa doteraz elektronicky sčítalo už viac ako 74 % obyvateľov. Formulár celoštátneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je sprístupnený na webovej stránke www.scitanie.sk, a to od 15. februára. Prostredníctvom neho sa v Trenčianskom kraji sčítalo už 74 % obyvateľov. Tí, ktorí sa nedokážu sčítať sami alebo s pomocou rodiny, môžu využiť takzvané asistované sčítanie prostredníctvom sčítacích komisárov. V tomto prípade však župa vyzýva na opatrnosť. V súčasnej situácii je elektronické sčítanie oveľa bezpečnejšie, a to nielen kvôli pandémii koronavírusu, ale najmä z dôvodu zvýšeného výskytu podvodníkov, ktorí sa za sčítacích komisárov vydávajú. Upozorňujeme preto najmä seniorov a osamelých ľudí, aby boli opatrní. (iH)