Náš zákon zákonov definuje, kým sme, čím sme a kde sme. SNP by sa síce mohlo javiť ako prežitok, ale v čase, kedy sú spochybňované mnohé historické fakty, si tento sviatok nemôžeme nechať vziať, ukradnúť či devalvovať. A veru je hlasov dosť, ktoré znevažujú Slovenské národné povstanie. Vraj nebolo ani slovenské či proslovenské, ani národné, keďže to vybojoval za našich  starých otcov i matky niekto iný.

 

Nedajme sa oklamať a otupiť. Len vďaka obetavosti našich predkov, ktorí neváhali riskovať životy vlastné i svojich najbližších, dnes máme Ústavu. Áno, jedno bez druhého by nebolo. Ani my, ako národ slovenský, by sme možno neboli, ak by sme nedali dve zásadné posolstvá pre Európu. A to prostredníctvom SNP, kedy sme odmietli fašizmus. A vďaka Ústave, kedy sme odmietli federalizmus, ale zároveň sme sa prihlásili k Európe a jej demokratickým hodnotám.

 

Nie je to málo, preto by sme si tieto dva dni nemali ctiť len ako dni voľna či pokoja, ale aktívne si pripomínať to, že sme. A prirodzene aj to, že sa máme dobre...