Nadúmrtnosť mladších (do 64 rokov) zostala, ako v januári, na úrovni rastu o 43 %. V piatich regiónoch sa oproti januáru situácia zlepšila, v troch však zhoršila. Nadúmrtnosť dosahovala vyššie podiely v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Druhá vlna pandémia COVID-19 prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, už piaty mesiac za sebou. V súhrne za mesiac február roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2 800 osôb viac ako vlani či predvlani. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré práve zverejnil Štatistický úrad SR. Dynamika rastu počtu zomretých tak veľmi mierne spomalila, ešte v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 % v decembri minulého roka to bolo 60 %. „Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. Pre elimináciu výkyvov jednotlivých rokov ŠÚ SR porovnáva aktuálne počty zomretých nielen medziročne - teda s rovnakým obdobím minulého roka, ale s priemerom rovnakého mesiaca predošlých piatich rokov. Súčasne ŠÚ SR revidoval dáta za január 2021, stále to však nie sú definitívne údaje. Zatiaľ čo v čase pred pandémiou COVID-19 sa februárový počet zomretých v krajine pohyboval na úrovni 4 300 až 5 100 osôb, v tomto roku, počas druhej vlny pandémie, to bolo až vyše 7 500 ľudí. (iH)