Projekt realizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Bratislava Tourist Board. Poslaním dobrovoľníckeho programu Tourist Angels je mať v hlavnom meste dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí budú dušou mesta a v návštevníkoch zanechajú dobrý pocit z Bratislavy. „Najväčšia koncentrácia turistov prichádzajúcich do hlavného mesta je práve v lete, preto chceme pokračovať v projekte každú sobotu od júna do septembra,” vysvetľuje Michaela Bagalová z centra. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka Tourist Angels musí mať viac ako 18 rokov (mladší iba so súhlasom rodiča) a dobre poznať hlavné mesto, pamiatky, galérie, múzeá, divadlá ale aj kiná a reštaurácie. Mal by vedieť ako funguje MHD. Podmienkou je tiež to, aby sa dorozumel po anglicky. „Dobrovoľníci na oplátku získajú cenné skúsenosti, stretnú nových ľudí, získajú zaujímavé kontakty a zdokonalia sa v cudzom jazyku. Program je ideálnou praxou pre študentov cestovného ruchu,” dodáva M. Bagalová. Dobrovoľníci budú mať na sebe oblečené tričká označené logom Tourist Angels, kde „i“ bude cielene zvýraznené, aby evokovalo možnosť získať informácie, „information“ pre cudzincov. Po tom, ako sa dobrovoľníci prihlásia do programu absolvujú zaškolenie. (iH)