Ak čelí Slovák nedostatku v aspoň troch z deviatich sledovaných položiek, trpí tzv. materiálnou depriváciou. Celkovo bola takto ohrozená podľa Štatistického úradu približne šestina obyvateľov Slovenska (15,2 %) a oproti roku 2018 nastal pokles o 2 p. b. V prípade, ak obyvateľ uviedol až štyri zo sledovaných položiek, hovoríme o ľuďoch, ktorí sú vystavení tzv. závažnej materiálnej depriváciiV slovenských podmienkach ide o 7,9 % obyvateľov, čo predstavuje 424-tisíc obyvateľov. Táto skupina medziročne narástla o 0,9 p. b. (iH)