Pri tejto príležitosti usporiadalo slávnostné stretnutie za účasti zamestnancov, bývalých kolegov, klientov, členov Klubu závislých, rodinných príslušníkov a priateľov. Spoločne si pripomenuli 15 rokov existencie Modrého domčeka, ako ho klienti a pracovníci zvyknú nazývať. Pamätný list odovzdal centru aj ekonomický riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Peter Braška, ktorý vyjadril úctu a vďaku všetkým bývalým i súčasným zamestnancom za ich obetavú prácu a rozvoj zariadenia. CPLDZ sa zaoberá liečbou závislostí od alkoholu, drog a hazardných hier. Od roku 2004 v ňom klienti absolvovali v rámci 10-týždňovej liečby spolu 3284 hospitalizácií. Prvenstvo patrí stále mužom (takmer 75 %), no v posledných rokoch začal narastať aj počet žien (25 %). Obe pohlavia sa zhodne pohybujú najmä vo vekovom rozmedzí 30 až 50 rokov. Najčastejším problémom, s ktorým pacienti na liečenie prichádzajú, je až v troch štvrtinách prípadov závislosť od alkoholu (75,02 %), nasleduje zmiešaná závislosť od viacerých návykových látok (16,7 %), patologické hráčstvo (3,67 %), závislosť od psychostimulancií, ako je pervitín či extáza (2,22 %) a ďalšie. Podľa slov vedúcej sestry Centra pre liečbu drogových závislostí Anny Šimkovej 15 rokov neznamená len čísla, ale najmä skutočné ľudské príbehy a osudy. „Mnoho z našich klientov sa k nám vracia na posilňovacie liečby, navštevujú Klub závislých, ktorý pôsobí pri Modrom domčeku, alebo len ostali v kontakte a radi nás prídu navštíviť. Vidieť, kam sa posunuli, aký nový smer nabrali, založili si rodiny, našli prácu, je nesmierne silný okamih, ktorý nás nabíja energiou a vedomím, že to má zmysel,“ uviedla A. Šimková. Podľa jej slov je samotná liečba v zásade dobrovoľná, základom je komunita, v ktorej klienti absolvujú denný program, skupinovú psychoterapiu a rôzne športové i pracovné aktivity spojené s relaxáciou. „Pacientom sa venuje profesionálny terapeutický tím lekárov, sestier, psychológov, sociálneho poradcu, liečebného pedagóga, ergoterapeuta, správcov a laického terapeuta. Rozložením na drobné môžeme povedať, že Modrý domček a jeho zamestnanci venovali pacientom a ich liečbe už neuveriteľných 131 280 hodín práce,“ dodala vedúca sestra CPLDZ. Okrem štandardnej liečby prebiehajú v centre tiež pravidelné stretnutia Klubu závislých. Každý štvrtok od 17.30 do 20.00 h sú v Centre pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci otvorené potenciálnym záujemcom i rodinným príslušníkom. (iH)