V tomto roku schválená novela Zákonníka práce je totiž ukážkou nezvládnutia legislatívneho procesu, výsledkom ktorého sú zásadné zmeny týkajúce sa zamestnaneckého a odborárskeho prostredia. Po podpise novely prezidentkou SR sme už nemali inú možnosť ako hájiť záujmy zamestnancov na Slovensku, len iniciovať prostredníctvom poslancov NR SR podanie na Ústavný súd SR, pretože sme presvedčení, že viaceré ustanovenia uvedenej legislatívnej zmeny sú v rozpore s Ústavou SR a základnými zásadami právneho štátu. Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade právneho predpisu bol podaný 21. 6. 2021. Zároveň už čoskoro uplynie polročná lehota od schválenia danej legislatívy a je možné predložiť nový návrh v tej istej veci.

V čase, kedy ide vyspelá Európa jednoznačným trendom podpory sociálnych benefitov pre zamestnancov, rozširovaní kolektívneho vyjednávania a zdôrazňovaním dôležitosti sociálneho dialógu ako stabilizačného mechanizmu pri obnove ekonomiky po koronakríze, sa na Slovensku rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zrušilo. Pritom uzatvárať takéto kolektívne zmluvy je aj v záujme zamestnávateľov, keďže vytvárajú spravodlivé a rovnaké konkurenčné podmienky v oblasti zamestnaneckého prostredia a nekonkurujú si prostredníctvom sociálneho dumpingu. Kolektívne vyjednávanie je dôležité ako vo výrobnej, tak aj v nevýrobnej sfére vrátane verejnej a štátnej služby, kde valorizácia platov v minulom roku nepresiahla nulovú úroveň. Obávame sa, že tento rok bude situácia podobná. Aj preto chceme kolektívnych vyjednávačov protestnými zhromaždeniami podporiť.

V referende za skrátenie volebného obdobia videli zamestnanci možnosť, ako aj touto formou vyjadriť svoj nesúhlas s likvidáciou odborov a sociálneho dialógu na Slovensku zo strany vlády a parlamentu. Ústavný súd SR 7. júla 2021 rozhodol, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia NR SR nie je v súlade s ústavou. KOZ SR rešpektuje rozhodnutie ÚS SR. Vyjadrenie názoru v referende je však jedným z občianskych práv, ktoré každému občanovi SR zaručuje Ústava SR, a občania by mali mať možnosť toto svoje právo využiť. Dôležitosť rovnocenného postavenia občanov je základom pre zachovanie spoločenskej, ekonomickej a sociálnej stability vrátane sociálneho zmieru, ktorý je rozhodnutím o neústavnosti požadovaného referenda vážne ohrozený.